Pedagogy of Family as a Theoretical and Empirical Subdiscipline. From Experiences Institute of Pedagogy in the John Paul II Catholic University of Lublin

Main Article Content

Magdalena Parzyszek

Abstract

The article presents research conducted by Department of Pedagogy of Family in Institute of Pedagogy in the John Paul II Catholic University of Lublin. This article describes three main questions. The purpose of the first question is to present family pedagogy, its character and circumstances of formation Department of Pedagogy of Family . The second question is to show what kind of research is carried out by researches. And the third question is related to popularising research by organising conferences and releasing in editorial publication series.

Article Details

Section
Articles

References

Kawula, S. (2004). Aspekt pedagogiczny refleksji i badań nad rodziną-uwag kilka. W: A. Janke (red.), Pedagogika rodziny u progu XXI wieku (s. 32-42). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Kiereś, B., Nowak, M., Opozda, D. (2006). Wprowadzenie. W: B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza profesora Józefa Wilka (1937-2003) (s. 11-14). Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
Janke, A. (2017). Wychowanie rodzinne. W: M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, P. Skrzydlewski (red.), Pedagogika rodziny. Podejście systemowe, t. 2: Wychowanie rodzinne (s. 473-534). Gdańsk: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna.
Nowak, M. (2006). Badanie sytuacji i możliwości wychowawczych środowiska rodzinnego – zadaniem pedagogiki rodziny. W: B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza profesora Józefa Wilka (1937-2003) (s. 137-161). Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
Opozda, D., Parzyszek, M. (2015). Zarys refleksji nad rozwojem pedagogiki rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w świetle koncepcji wychowania w rodzinie Piotra Poręby i Józefa Wilka. W: R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska (red.), W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym (s. 381-397). Lublin: Episteme.
Rynio, A. (2018). Teoria wychowania w akademickiej działalności profesor Teresy Kukołowicz. Roczniki pedagogiczne, 10(46), 55-73.
Rynio, A., Skrzyniarz, R. (2011). Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność. Lublin: Jedność.
Tomkiewicz, A. (2006). Ksiądz Profesor Józef Wilk w Instytucie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologii KUL. W: B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza profesora Józefa Wilka (1937-2003) (s. 49-54). Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
Strona internetowa Katedry Pedagogiki Rodziny, https://www.kul.pl/katedra-pedagogiki-rodziny,19684.html (dostęp: 16.04.2020).