Art Therapy Is an Inspiration for Pedagogy

Main Article Content

Joann Majchrzyk-Mikuła
Marcelina Kacprzak

Abstract

Art therapy is one of the ways to help children and young people by using almost any type of artistic creation. All classes related to art are most often perceived by them as demonstrating talent, creating a visually beautiful work – for this reason they are reluctant to take part in such activities. The pedagogue's task is to present art therapy not as typical art classes known to pupils from school, but as “lessons” where they have the chance to release their emotions, relieve stress, and above all learn certain things through play. This type of therapy is an endless source of inspiration for the teacher thanks to the multitude of artistic works offered. For this reason, each conducted class can be extremely interesting for a young person, which is why he will be more willing to take part in them.

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Joann Majchrzyk-Mikuła, The Jan Kochanowski University in Kielce

Dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła, prof. UJK, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Marcelina Kacprzak

Mgr Marcelina Kacprzak, Świetlica Środowiskowa „TOMY” w Tomaszowie Mazowieckim

References

Blotevogel, M., Hitzeler, M., Stegemann, T. (2015). Arteterapie dla dzieci i młodzieży. Muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Czernianin, W., Czernianin, H. (2014). Biblioterapia jako autonomiczna nauka. Rozważania wstępne. Przegląd Biblioterapeutyczny, 1, 11-34.
Gładyszewska-Cylulko, J. (2011). Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę. Kraków: Wydawnictwo IMPULS.
Grudziewska, E. (2010). Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo. Szkoła Specjalna, 3(254), 194-200.
Ippoldt, L. (2003). Biblioterapia w związkach z innymi naukami. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 2(9), 293-306.
Konieczna, E.J. (2004). Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków: Wydawnictwo IMPULS.
Korodzińska-Grabowska, A. (2012). Arteterapia. Wykorzystanie technik plastycznych w pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania. Warszawa: Verlag Dashöfer.
Kran, M. (2001). Taniec jako forma psychoterapii. Arka 36, 23-36.
Matras-Mastalerz, W. (2016). Biblioterapia – ewolucja teorii i rozwój praktyki. Przegląd na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(2), 29-44.
Skrzypczyk, W. (2013). Zrozumieć profilaktykę. W: J. Węgrzecka-Giluń (red), Drama i techniki teatralne w promocji zdrowia. Edukacja rówieśnicza (s. 11-35). Warszawa: Wydawnictwo PARPA.
Skwarek, B., Szulc, W. (2017). Arteterapia w pracy pedagogicznej. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy 22(1), 93-107.
Stańko, M. (2009a). Arteterapia – mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii. Psychoterapia 2(149), 29-35.
Stańko, M. (2009b). Arteterapia z dziećmi i młodzieżą – perspektywa rozwojowa. Via Medica, 2, 66-73.