Innovation and Educational Experiments – Pedagogical, Legal and Methodological Basis

Main Article Content

Adam Maj

Abstract

Pedagogical innovation is a creative change in the didactic and educational activity of the school. Applies to the school’s program, methodology and organization. According to the standards of the current education reform, pedagogical innovation is the responsibility of every school, which should shape students’ innovative, entrepreneurial and creative attitude. The methodology for pedagogical innovation requires creative competence and commitment from teachers. In the case of a pedagogical experiment, cooperation with scientists and the permission of the ministry are additionally required. Innovation is a factor in the development of the school and effective service to the young generation.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Adam Maj, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Science

Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL – Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

Biela, A. (1997). Innowacja. W: Encyklopedia katolicka. T. 7. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Brzezińska, A. (1992). Szkoła twórcza – autorskie klasy, programy, nauczyciel. Kwartalnik Pedagogiczny, 37(2), 69-75.
Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin.
Łobocki, M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
Maj, A. (2012). Pedagogiczne aspekty zarządzania rozwojem szkoły. W: A. Maj, E. Domagała- Zyśk (red.). Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Maj, A. (2016). Wychowanie do innowacyjności i przedsiębiorczości. W: K. Chałas, A. Maj (red.). Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.
Milerski, B., Śliwerski, B. (2000). Pedagogika. Leksykon PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (9 IV 2002). Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.
Najder-Stefaniak, K. (2010). Wstęp do innowatyki. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Popek, S. (1998). Twórczość. W: W. Szewczuk (red.). Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja.
Rowid, H. (1958). Szkoła twórcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Schulz, R. (1996). Studia z innowatyki pedagogicznej. Toruń: Edytor.
Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.