Barriers in Communication and the Improvement of the Effectiveness of Communication in a Parish Community

Keywords: parish; communication; communication barriers; effectiveness of communication; parson; parishioners

Abstract

The article is a dissertation on the subject of the barriers in communication in a parish community and on the ways of dealing with this problem. The first part is devoted to the communication barriers between the parson and his clergy co-workers. The next part of the article is devoted to the problems in the communication between the parson and the actively engaged lay co-workers. The final part concerns the communication barriers between the parson and the whole community of parishioners. In the communication process in the parish the parson plays the key role as its manager and the shepherd, therefore, the article is mainly devoted to the difficulties in the communication between him and his co-workers and other parishioners. The difficulties in communication between parishioners are not so meaningful in the everyday life and activity of the parish community.

Author Biography

Dariusz Lipiec, The John Paul II Catholic University of Lublin

Rev. Dr. Hab. Dariusz Lipiec, Prof. of KUL – Institute of the Pastoral Theology and Catechetics at the John Paul II Catholic University of Lublin

References

Cieślik Ireneusz, Przezwyciężyć kryzys parafii, w: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001, red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka, Katowice: Kuria Metropolitalna 2000, s. 159-167.

Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.

Kaczor Adam, Kancelaria parafialna, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. II, Lublin: Atla 2 2002, s. 86-92.

Kamiński Ryszard, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Kamiński Ryszard, Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. II, Lublin: Atla 2 2002, s. 11-78.

Kempny Roman, Jaka parafia u progu Trzeciego Tysiąclecia?, w: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001, red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka, Katowice: Kuria Metropolitalna 2000, s. 150-158.

Lipiec Dariusz, Problemy we współpracy duchowieństwa i laikatu, „Roczniki Teologiczne” 50(2003), z. 6, s. 231-246.

Petrowa-Wasilewicz Anna, Parafia przyszłości – dom otwartych drzwi, w: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001, red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka, Katowice: Kuria Metropolitalna 2000, s. 168-174.

Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach Biskupów w Kościele „Christus Dominus” (28.10.1965), w: Sobór Watykański II. Konstytucje Dekrety Deklaracje, Poznań: Pallottinum 2002, s. 236-258.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów „Presbyterorum ordinis” (7.12.1965), w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 2002, s. 478-508.

Stoner James A. F., Freeman Edward R., Gilbert Daniel R., Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011.

Woźniak Jarosław P., Rozwój mediów w przekazie wiary w archidiecezji lubelskiej po roku 1989, Lublin: Gaudium 2015.

Żądło Andrzej, Modele organizacji duszpasterstwa parafialnego, w: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001, red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka, Katowice: Kuria Metropolitalna 2000, s. 175-186.

Published
2020-02-20
Section
Articles