The Visually Impaired in the Church Community

  • Dariusz Lipiec The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: visually impaired; blindness; chaplaincy of the visually impaired; impairment; vocation of the visually impaired; charity aid

Abstract

The visually impaired person is created in the image of God, as is the person with normal vision. The impairment does not infringe on the dignity of the impaired. The impaired person is a fully-fledged subject, enjoying all the rights that relate to his/her belonging to the Church and society. The visually impaired are incorporated into the Church through Baptism. They undertake their Christian and personal vocation in the Church. The impairment makes the vocation of an impaired person unique. It is one of its kind and can me more difficult than that of a person with normal vision. The visually impaired are also called to participate in apostolic action – in the form they are fit for. Their apostolic activity mostly consists in giving the testimony of their Christian life, their acceptance of the suffering and devoting it to Christian causes, and in their prayer. The Church community offers them spiritual, psychological and material support.

References

Chrześcijanie. T. 2. Red. B. Bejze. Warszawa: ATK 1976.

Czajkowski M.: Powołanie niewidomego w Piśmie Świętym. „Laski” 1999 nr3 s. 15-25.

Dialog z osobami niepełnosprawnymi. Red. Z. Brzezinka. Katowice: Kuria Metropolitalna 2004.

Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych. Red. R. Buchta, K. Sosna. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.

Jabłońska - Deptuła E.: Matka Elżbieta Czacka i dzieło Lasek. Lublin: El-Pres 2002.

Lipiec D.: Duszpasterstwo niewidomych w diecezji. „Studia Teologiczne” [Białystok, Drohiczyn, Łomża] 19:2001 s. 377-390.

Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła. Red. A. Bartoszek, D. Sitko. Tarnów: Biblos 2003.

Pawłowicz Z.: Dialog duszpasterski z niewidomymi. Warszawa 1976 (mps pracy magisterskiej ATK).

Więckowska E.: Cel dzieła Lasek w pismach Założycielki. „Laski” 1998 nr4-5 s.14-22.

Żółtowski M.: Blask prawdziwego cierpienia. Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło. Lublin: Er-Art 1999.

Published
2021-01-29
Section
Articles