Renewing the Musical Culture of the Diocese of Lublin during Episcopal Ministry of Stefan Wyszyński

  • Tomasz Lisiecki The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Stefan Wyszyński; Church music; Diocese of Lublin; organist

Abstract

In this article, author presented the process of renewing the musical culture of the Diocese of Lublin just after the end of World War II. The collected sources lead to Stefan Wyszyński, who as the diocesan bishop turned out to be a courageous inspirer, undertaking a series of activities to rebuild the proper level of liturgical life in the Diocese of Lublin. In order to implement the assumptions, Bishop Wyszyński created real opportunities to improve the professional qualifications of church musicians, and thus initiated the process of teaching the faithful a new liturgical repertoire as well as correcting musical and theological errors of the songs previously used. The renovation of many old instruments, as well as the construction of new church organs, had a natural influence on the level of musical culture in the Diocese of Lublin. Care for church music by Bishop Wyszyński was also manifested in admirable (for difficult post-war times) decisions on how to finance the Church’s employees.

The presented materials on the subject of church music in the years 1946–1948 in the Diocese of Lublin allow to state that thanks to the Bishop Stefan Wyszyński a lot was done to influence the level of the Church’s musical culture. Until today, after 70 years, these activities should be pointed out as a model to be followed.

References

Czaczkowska Ewa K., Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków: Wydawnictwo Znak 2013.

Kronika Muzyczna Organistów Diecezji Lubelskiej, „Wiadomości Diecezji Lubelskiej” 24 (1947), s. 154-159; 254-258; 341-346; 439-442.

Kronika Muzyczna Organistów Diecezji Lubelskiej, „Wiadomości Diecezji Lubelskiej” 25 (1948), s. 461-471.

Efner Bogumił, Aktualne potrzeby muzyki kościelnej w Polsce, „Wiadomości Diecezji Lubelskiej” 24 (1947), s. 243-246.

Kaczorek Józef, Chełm, parafia Mariacka – poświęcenie organów, „Wiadomości Diecezji Lubelskiej” 24 (1947), s. 440-441.

Koszowski Stanisław, Czy obowiązują nas przepisy Motu Proprio o muzyce kościelnej?, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 25 (1948) s. 461-463.

Lisiecki Tomasz, Biskup Marian Leon Fulman jako inspirator odnowy muzyki religijnej w diecezji lubelskiej, w: Pater Ecclesiae Lublinensis. Studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945), red. Jarosław R. Marczewski, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” 2010, s. 235-248.

Marczewski Jarosław R., Powojenne losy biskupa Mariana Leona Fulmana, w: Pater Ecclesiae Lublinensis. Studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945), red. Jarosław R. Marczewski, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” 2010, s. 293-314.

Ochalski Marian, Organista i jego praca, „Wiadomości Diecezji Lubelskiej” 24 (1947), s. 255-256.

Podobiński Piotr, Organy, „Wiadomości Diecezji Lubelskiej” 6 (1947), s. 256.

Pylak Bolesław, Biskup lubelski Stefan Wyszyński jako duszpasterz w świetle protokołów wizytacji parafialnych, Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Archidiecezjalne 1996.

Wilkowski Eugeniusz, Dzieje chóru na tle życia parafii Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie w latach 1918-2018, Chełm: Arte Michał Bechta 2018.

Wyszyński Stefan, Rozporządzenie o wynagrodzeniu organistów i służby kościelnej, „Wiadomości Diecezji Lubelskiej” 24 (1947), s. 457-459.

Wyszyński Stefan, W sprawie kolend organistowskich w Adwencie, „Wiadomości Diecezji Lubelskiej” 24 (1947), s. 100.

Published
2020-02-06
Section
Articles