Bringing up Children by Parents in Guides of Christian Advisors

  • Urszula Dudziak The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: purity; faith; education; guides; parents; children

Abstract

Bringing up children is the first, basic, important, but also very difficult task of parents. Educational guides written by Christian advisers are a great help in bringing up children. The chapter presents the general principles of education formulated by Saint. Jan Chryzostom, the Congregation for the Doctrine of the Faith, and such authors as R. Cambell, G. Chapman, J. Dobson, J. McDowell, M. Dziewiecki, A. Urbaniak, M. and P. Wołochowicz. A specific and detailed help in the process of upbringing is to pay attention to the development of love, the growth in the virtue of chastity and the creation of favorable living conditions in accordance with the faith. Information on the contents of the guides of Christian advisers may be useful for those responsible for raising the young generation: parents, teachers, catechists, priests and pastoral workers of families.

References

Bühlmann M., Hausner M.B., Wertvoll!, Witten: SCM R. Brockhaus 2011.

Campbell R., Aktywne wychowanie, Warszawa: „Vocatio” 2007.

Campbell R., Twój nastolatek potrzebuje Ciebie, Kraków: Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej 1991.

Campbell R., Twoje dziecko potrzebuje Ciebie, Kraków: Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej 1990.

Catechismo Della Chiesa Cattolica, Citta del Vaticano (11.11.1992), tekst polski: Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallotinum 1994.

Chapman G., 5 języków miłości, Kraków: Esprit 2014.

Chapman G., Campbell R., The 5 Languages of Children, Chicago: Northfield Publishing 2012.

Chapman G., Sztuka wyrażania miłości w małżeństwie, tł. K. Pawłusiów, Warszawa: Vocatio 2009.

Chapman G., The 5 Languages. The Secret to Love that Lasts, Chicago: Northfield Publishing 1992.

Dobson J., Rozmowy z rodzicami, Kraków: Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej 1990.

Dudziak U., Postawy młodzieży licealnej wobec moralności małżeńsko-rodzinnej. Synteza oceniająca z badań empirycznych i postulaty pastoralne, „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej” 2012, z. 4(59), s. 147-167.

Dudziak U., Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium teologicznopastoralne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Dudziak U., Potrzeba ochrony miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, „Fides et ratio” 2010, nr 4(4), s. 82-93.

Dudziak U., Seksualność a polityka – od socjalizmu do liberalizmu, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1999.

Dudziak U., Wychowanie w klasie szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2002.

Dudziak U., Zagrożenie deprawacją dzieci i młodzieży – potrzeba profilaktyki, w: W sztafecie pokoleń. Historia i bieżące zadania harcerstwa, red. M. Łucek i in., Lublin: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Lubelska Chorągiew Harcerzy 2003, s. 119-126.

Dziewiecki M., On, ona i miłość, Kraków: eSPe 2006.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy „Ecclesia in Europa” (28.06.2003), nr 47, „L’Osserwatore Romano” 7-8(2003), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html (dostęp: 12.11.2017).

Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską 22.10.1983, tekst polski: Lublin: Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 1983.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej Persona Humana (29.12.1975), Rodzina Bogiem silna – dokumenty Kościoła, Wrocław: Oficyna Współczesna 1993, AAS 68(1976), s. 77-96.

Longosz S., Rodzina wczesnochrześcijańska Kościołem domowym, „Roczniki Teologiczne” 51(2004), z. 10, s. 27-56.

Marshall T., Przywództwo, Legnica: Instytut Chrześcijański 2003.

McDowell J. i S., Więcej niż cieśla, tł. T. Fortuna, wyd. specjalne, Warszawa: Vocatio 2010.

McDowell J., Davis E., Nagie fakty. 39 pytań na temat seksu, których rodzice woleliby nie usłyszeć, tł. K. B. Dulińska, Warszawa: Vocatio 2015.

McDowell J., Day D., Dlaczego mam czekać? Co powinieneś wiedzieć o kryzysie seksualnym nastolatków? Poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, [b.tł.], Lublin: Pojednanie 1995.

McDowell J., Day D., Jak być bohaterem dla swoich dzieci, tł. M. Stowpiec, wyd. 2, Warszawa: Vocatio 1997.

McDowell J., Johnson K., Dzieci szukają odpowiedzi. W co i dlaczego wierzymy?, tł. Z. Kościuk, Warszawa: Vocatio 2006.

McDowell J., Larson B., Jezus. Biblijna obrona boskości Jezusa, tł. W. Demczyńska, Warszawa: Vocatio 1998.

McDowell J., Levis P., Dawać, brać, kochać, tł. K. Myszka, Kraków: Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej 1986.

McDowell J., Listy od Taty. O seksie i miłości, tł. D. Świerk, Kraków: Rubikon 2010.

McDowell J., McDowell D., Opowiedz swoim dzieciom o seksie, tł. M. Rucki, Poznań: Agape 2014.

McDowell J., McDowell S., (Nie)? Wiarygodne zmartwychwstanie, tł. E. Małecka, Warszawa: Vocatio 2009.

McDowell J., Mity edukacji seksualnej, Warszawa: Vocatio 1999.

McDowell J., Nie! Pomóż swojemu dziecku pokonać presję seksualną, tł. A. Gandecki, Lublin: Pojednanie 1992.

McDowell J., Ojcowska miłość. Czyli jak relacja z ojcem wpływa na samoocenę dziecka i jego rozwój osobowości, tł. J. Kowalak, Warszawa: Vocatio 2010.

McDowell J., Przyjaciel, mentor, bohater. Praktyczny przewodnik każdego taty, tł. R. Orleański, Ustroń: Koinonia 2015.

McDowell J., Sprawa zmartwychwstania. Czy świadectwa historyczne potwierdzają zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, tł. A. Gandecki, Warszawa: Vocatio 1996.

McDowell J., Sterrett D., Czy rzeczywiście Biblia mówi prawdę? (dialog o sceptycyzmie, dowodach i prawdzie), tł. M. Rucki, [Seria: O wierze przy kawie], Poznań: Agape 2015.

McDowell J., Wakefield N., Zadziwiający wpływ Tatusia, tł. M. Lipska, wyd. 2, Warszawa: Vocatio 1994.

McDowell J., Wiarygodność Pisma Świętego, tł. A. Czwojdrak, Warszawa: Vocatio 2009.

McDowell J., Williams T., Słowo które łączy. Biblia w procesie wychowania i przemiany młodego pokolenia, tł. T. Fortuna, Warszawa: Vocatio 2009.

McDowell J., Woodworth R., Ponieważ prawdziwa miłość czeka, tł. K. Maksymiuk, Warszawa: Vocatio 2010.

Meissner K., Soszka B., Twoja przyszłość. O życiu, rodzinie, małżeństwie, płciowości, miłości – rozmowy z chłopakiem, Poznań: W drodze 1999.

Meissner K., Soszka B., Twoje życie. O życiu, rodzinie, małżeństwie, płciowości, miłości – rozmowy z dziewczyną, Poznań: Hlondianum 1999.

Meves C., Erziehung braucht Menschen, nicht Rollenträger, w: Schriftereihe des 12. Internationalen Familien-Kongresses (Wien, 20-23.10.1988), Wien: Verein Familienkongreß [b.r.w.].

Meves C., Es geht um unsere Kinder. Erfahrungen und Einsichten aus der Beratungspraxis, Gießen-Basel: Brunnen Verlag 1989.

Ostrowska K., Ustawowe osaczanie rodziny, „Sprawy Rodziny” 2010, nr 2, s. 70-76.

Powell J., Jak kochać i być kochanym, tł. T. Smiatacz, Pelplin: Bernardinum 2011.

Rola M., Wartości moralne w świadomości maturzystów lubelskich. Studium socjologiczne, Lublin: Standruk 2016.

Savage J., Mama – najlepszy zawód na świecie. tł. A. Marianowicz-Szczygieł, M. Szymańska, Warszawa: Vocatio 2007.

Savage J., Creating the Moms Group You’ve Been Looking For. Your How-To Manual for Connecting with Other Moms, Zondervan: Grand Rapids 2004.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, AAS 58(1966), s. 929–946, tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań: Pallottinum 1968, s. 414-426.

Urbaniak A., Wychować dobrego człowieka, Poznań: Bonami 2012.

Venker S., 7 Myths of Working Mothers. Why Children and (Most) Careers Just Don’t Mix, Dallas: Spence Publishing Company 2004.

Venker S., Świat się zmienia, ale potrzeby dzieci są takie same, „Głos dla życia” 2008, nr 4(94), s. 18-19.

Wejdźmy w głęboką przyjaźń z Jezusem. Rozważanie Ojca świętego Franciszka poprzedzające modlitwę „Regina caeli” na Placu Św. Piotra w Watykanie 11.05.2014, http://gosc.pl/doc/1996993.Wejdzmy-w-gleboka-przyjazn-z-Jezusem (dostęp: 15.01.2018).

Wołochowicz M. i P., Czy chrześcijańskie dziecko powinno chodzić do przedszkola, „TIPS – Pomysły dla chrześcijańskich rodzin” nr 16, s. 1-4, [dodatek do „Absolutnie Fantastyczne” 1998, nr 1].

Wołochowicz M. i P., Nie składajmy dzieci na ofiarę, „Cel” 2006, nr 1(94), s. 20-21, 32.

Wołochowiczowie M. i P., Wierzące dzieci – reanimacja. O tym jak odbudować w dzieciach żywą wiarę, Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie 2015.

Wołochowiczowie M. i P., Wierzące dzieci. O tym jak wychowywać dzieci do dojrzałej wiary, Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie 2014.

Wunsch A., Abschied von der Spaβpädagogik Für einen Kurswechsel in der Erziehung, München: Kosel Verlag 2003.

Published
2019-12-31
Section
Articles