Studies of Poles' Attitudes Towards Marital-Familial Morality

  • Urszula Dudziak The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: moral norms; premarital chastity; fidelity; divorces; termination of a pregnancy; contraception

Abstract

Marital and parental love, as significant values both for particular individuals and for the whole society, require special protection. It is ensured by moral norms, and especially by: premarital chastity, marital fidelity, indissolubility of marriage, and parental responsibility connected with opposition to abortion and contraception. In numerous studies devoted to the attitudes towards marital-familial morality it turns out, however, that a considerable part of the respondents do not accept these norms. This is significant information for pastoral theologians, educationalists, family life counselors and pastors, because the efficiency of the efforts they make requires a diagnosis of the reality they encounter. And the diagnosis, as appears from the empirical research, should incline one not only to make careful educational, but also prophylactic, preventive and re-educational efforts.

References

Adamski F.: Młodzi przed ślubem. Koncepcje modelowe małżeństwa irodziny wświadomości nupturientów, „Roczniki Nauk Społecznych” 5(1977), s.110-243.

Adamski F.: Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa, Warszawa: PWN 1970.

Dudziak U.: Cechy osobowości kobiet przerywających ciążę (mps pracy magisterskiej, Archiwum KUL).

Dudziak U.: Postawy wobec macierzyństwa kobiet przygotowujących się do małżeństwa (badania empiryczne w latach 1984/85 i 1994/95) (mps pracy doktorskiej, Archiwum KUL).

Dudziak U.: Seksualność a polityka od socjalizmu do liberalizmu, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1999.

Fromm E.: Niech się stanie człowiek. Szkice z psychologii etyki, tł. R. Saciuk, Warszawa–Wrocław: PWN 1994.

Jundziłł E.: Środowiskowe uwarunkowania kształtowania się postaw młodzieży wobec seksu, [w:] R. Pawłowska, E. Jundziłł, Miłość i seks w percepcji uczniów, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 1999, s. 103-140.

Kamiński R.: Wprowadzenie do teologii pastoralnej, [w:] Teologia pastoralna, t. 1, red. R. Kamiński, Lublin: RW KUL 2000, s.15-57.

Laskowski J.: Opinie młodzieży o czystości przedmałżeńskiej, „Chrześcijanin w świecie” 1987, nr 4, s. 32-40.

Mariański J.: Kondycja religijna i moralna młodych Polaków, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 1991.

Mariański J.: Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Lublin: RW KUL 1995.

Mierzwiński B., Wilk J., Bieleń R.: Duszpasterstwo rodzin, [w:] Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 2: Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin–Wrocław: Wydawnictwo ATLA 2 2002, s. 412.

Pawlina K.: Polska młodzież przełomu wieków, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1998.

Zdaniewicz W.: Problem akceptacji wybranych norm etyki życia małżeńskiego i rodzinnego, [w:] Dziecko, red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Warszawa–Poznań: Pallottinum 1984, s. 107-117.

Published
2021-02-04
Section
Articles