New Media – New Educative Challenges for Catechesis

  • Mirosław Chmielewski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: catechesis; social media; communication of faith; religion teacher; religious education; Z generation; media literacy

Abstract

The development of the Internet and modern communication tools is the subject of research of various scientific disciplines. For many years, polish researchers have been conducting both quantitative and qualitative studies on the degree of Internet use and the impact of new technologies and their tools on the contemporary young generation. The Catholic Church in its teaching repeatedly draws attention to the important role of the media in communication of faith and is aware of the challenges that generate new media. Based on the analysis of the results of selected studies of polish youth, the article presents several features of „the Z generation”. They were defined as: 1. Logged in-mobile-communicated; 2. Active recreators; 3. Addicted?; 4. Lonely; 5. Creators of the new identity and image. Then, in the above thematic areas, an attempt was made to present several educational and formation tasks for the contemporary catechetical ministry in Poland, in relation to this generation. The proclamation of the word of God in catechesis by and in new media is still a current challenge for catechists and those responsible for their formation.

References

Bednarczyk R., Nowe media a katechizacja ludzi młodych – wyzwania i zagrożenia, w: Nowe media a styl życia, red. K. Stępniak, Pułtusk 2016, s. 201-224.

Benedykt XVI – orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, red. G. Umiński, I. Piątek-Belina, Lublin 2013.

Chmielewski M., Ewangelizacyjna misja Kościoła a social media, „Studia Leopoliensia” 10(2017), s. 191-205.

Chmielewski M., Kultura medialna jako wyzwanie dla komunikacji wiary w świetle orędzi Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2016, nr 1, s. 156-178.

Dębski M., Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań, Gdynia 2016, http://dbamomojzasieg.com/publikacje-raporty/ (15.07.2018).

Digital in 2017: Global overview. A collection of Internet, social media, and mobile data from around the world, http://wearesocial.com/uk/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview (8.03.2017).

Drzewiecki P., Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Warszawa 2013.

Flores S.E., Sfejsowani. Jak korzystać z mediów społecznościowych, żeby zyskać, a nie stracić, Warszawa 2017.

Franciszek, Orędzie na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”, https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html (10.04.2018).

Franciszek, Orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Prawda was wyzwoli (J 8,32). Fake news a dziennikarstwo pokoju”, http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/papa-francesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html (15.03.2018).

Fundacja Orange, Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce, Warszawa 2013, http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/fci_kompetencje_cyfrowe_mlodziezy_w_polsce_podstawowe_wyniki_0.pdf (12.04.2018).

GIODO, Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież. Raport z badań, http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/4969/j/pl/ (15.01.2017).

Fundacja Orange, Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce, Warszawa 2013, http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/fci_kompetencje_cyfrowe_mlodziezy_w_polsce_podstawowe_wyniki_0.pdf (16.01.2017).

Global digital report 2018. Essential insights into Internet, social media, mobile and ecommerce around the world, https://digitalreport.wearesocial.com/ (22.02.2018).

Goliszek P., Personalistyczny wymiar katechezy, Lublin 2016.

Hansen-Staszyński O., Staszyńska-Hansen B., Generation (F) fragmentation, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2016, nr 2, s. 36-43.

Instytut Badawczy NASK, Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach, http://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf (15.01.2017).

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi Tradendae, Watykan 1979, wyd. polskie, Warszawa 1980.

JD., Coraz więcej treści w social media z YouTube i Instagrama, coraz mniej na blogach i forach internetowych, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ilosc-tresci-w-social-mediach-badanie-ircenter-sentione-spicymobile (1.04.2018).

Kirwil L., Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców, Warszawa: SWPS – EU Kids Online − PL, http://eprints.lse.ac.uk/46445/1/PolandReportPolish.pdf (9.05.2017).

Laskowska M., Marcyński K., Dziecko w cyfrowym świecie. Kompetencja komunikacyjna i etyczna w nauczaniu Benedykta XVI, w: Nowe media a styl życia, red. K. Stępniak, Pułtusk 2016, s. 225-240.

Nastolatki wobec Internetu. Ogólnopolskie badanie. Raport, opr. R. Lange, J. Osiecki, Warszawa 2014, http://akademia.nask.pl/badania/raport_z_badan_nastolatki_wobec_internetu.pdf (15.01.2017).

Nastolatki wobec Internetu, red. M. Tanaś, NASK, Warszawa 2016.

Nęcek R., Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka, Kraków 2016.

Pracownia Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK, Raport z badania „Nastolatki 3.0”, https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_z_badania_Nastolatki_3_0.pdf (25.07.2017).

Sowa A., Letnie obozy odwykowe dla uzależnionych od sieci. Na odwyku z fonoholikiem, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1759004,1,letnie-obozy-odwykowe-dla-uzaleznionych-od-sieci.read (12.08.2018).

Warzeszak J., Benedykt XVI o błędnych antropologiach współczesnych, „Warszawskie Studia Teologiczne” 27(2014), nr 2, s. 173-192.

Wasylewicz M., Komunikacja niewerbalna pokolenia sieci, „Edukacja−Technika−Informatyka” 21(2017), nr 3, s. 245-249.

Wyloguj się do życia zanim życie Cię ominie!, http://uzaleznienie.com.pl/siecioholizm/aktualnosci/kampanie/484-wyloguj-sie-do-zycia-zanim-zycie-cie-ominie.html (14.07.2018).

Wysokińska A., Wpływ Internetu na przemiany tożsamości we współczesnym świecie, w: Zaplątani w Sieci. Społeczeństwo wobec wyzwań nowych mediów, Toruń 2017, s. 265-281.

Published
2020-01-30
Section
Articles