The Understanding of Divine Revelation in the Lublin School of Fundamental Theology

  • Paweł Borto The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: fundamental theology; the Lublin School of Fundamental Theology; Revelation

Abstract

This article discusses the understanding of Divine Revelation within the Lublin School of Fundamental Theology. After presenting the significance of the reflection on the category of Revelation, the article presents the most important characteristics of the reflection on this category typical of the group of theologians associated with John Paul II Catholic University of Lublin, i.e. the personalist understanding of Divine Revelation, the meaning of Divine Revelation in the theological interpretation of religion and the comprehension of the Revelation’s credibility.

References

Borto, Paweł. Objawienie a Tradycja w teologii Yves’a Congara i Henri de Lubaca. Kielce: Jedność, 2007.

Borto, Paweł. “Yves’a Congara rozumienie Objawienia”. W: Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów. Red. Bogusław Kochaniewicz, 131-148. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010.

Dola, Tadeusz. “Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej ks. Mariana Ruseckiego.” W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 59-67. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Greco, Carlo. Rivelazione di Dio e ragioni della fede: un percorso di teologia fondamentale. Cinisello Balsamo: San Paolo, 2012.

Guzowski, Krzysztof. “Personalizm Objawienia i wiary w ujęciu ks. prof. Mariana Ruseckiego.” W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 75-81. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Hart, Ray L. Unfinished Man and the Imagination. Toward an Ontology and a Rhetoric of Revelation. New York, 1968.

Hoping, Helmut. “Theologischer Kommentar zur Dogmatischen Konstituzion über die göttlische Offenbarung.” W: Herders theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Red. Peter Hünermann, Bernd J. Hilberath, 695-831. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2009.

Kaucha, Krzysztof. “Teologia personalistyczna.” W: Koncepcje teologii katolickiej. Red. Marek Choj- nacki, Józef Morawa, Andrzej A. Napiórkowski, 87-110. Kraków: Salwator, 2013.

Kaucha, Krzysztof. “Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej.” W: Wiara a wiarygodność. Red. Damian Wąsek, 49-85. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 2014.

Kopeć, Edward. “Pojęcie objawienia Bożego.” W: Dogmatyka katolicka: tom wstępny. Red. Wincenty Granat, 95-115. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1965.

Kopeć, Edward. Teologia fundamentalna. Lublin: KUL, 1976.

Ledwoń, Ireneusz S. „… i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej. Lublin: KUL, 2006.

Ledwoń, Ireneusz S. “Koncepcja objawienia według René Latourelle’a.” W: Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów. Red. Bogusław Kochaniewicz, 31-42. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010.

Ledwoń, Ireneusz S. Objawienie chrześcijańskie i jego wiarygodność według René Latourelle’a. Lublin: Polihymnia, 1996.

Ledwoń, Ireneusz S. “Objawienie jako kryterium prawdziwości religii w świetle teologii religii”. Zborník sociologických a religionistických štúdií 2(2012), 59-80.

Ledwoń, Ireneusz S. “Problematyka teologicznoreligijna w myśli ks. Mariana Ruseckiego.” W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 157-170. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Lorizio, Giuseppe. “Teologia della rivelazione ed elementi di cristologia fondamentale.” W: Teologia fondamentale. 2. Fondamenti. Red. Giuseppe Lorizio, 7-234. Roma: Città Nuova, 2005.

Łukaszyk, Romuald. “Religie niechrześcijańskie w ocenie teologii współczesnej”. Ateneum Kapłańskie 73(1969), 247-259.

Łukaszyk, Romuald. “Objawienie kosmiczne jako pierwszy etap objawienia się Boga”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24(1977), 141-153.

Mastej, Jacenty. “Osobowy charakter objawionego przedmiotu wiary chrześcijańskiej”. Resovia Sacra 7(2000), 45-71.

Mastej, Jacenty. “Znakowa koncepcja Objawienia ks. profesora Mariana Ruseckiego”. W: Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów. Red. Bogusław Kochaniewicz, 77-86. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010.

Rahner, Karl. Schriften zur Theologie, Band XIV. Im Sorge um die Kirche. Zürich–Einsiedeln–Köln: Benzinger, 1980.

Ruggieri, Giuseppe. “La problematica della rivelazione come «concetto fondamentale» del cristianesimo”. W: La teologia della Rivelazione. Red. Donato Valentini, 81-105. Padova: Messaggero, 1996.

Rusecki, Marian. “Argumentacja w teologii fundamentalnej”. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 109-110. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Rusecki, Marian. “Elementy personalistycznej teologii fundamentalnej w ujęciu Edwarda Kopcia”. Roczniki Teologiczne 32(1985), 9: 23-37.

Rusecki, Marian. “Elementy zbawcze w religiach pozachrześcijańskich”. W: Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze, 2-21 kwietnia 1998 r.. Red. Wojciech Kluj, 21-61. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1999.

Rusecki, Marian. “Geneza religii”. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 431-440. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Rusecki, Marian. Istota i geneza religii. Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1997.

Rusecki, Marian. “Jeana Mouroux elementy personalistycznej koncepcji Objawienia”. Roczniki Teologiczne 47(2000), 9: 13-29.

Rusecki, Marian. “Objawieniowa geneza religii”. W: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin. Red. Antoni Dębiński, Elżbieta Szczot, 789-799. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000.

Rusecki, Marian. “Pojęcie Objawienia Bożego w religiach”. Roczniki Teologiczne 46(1999), 9: 13-27.

Rusecki, Marian. Traktat o Objawieniu. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007.

Rusecki, Marian. Traktat o religii. Warszawa: Verbinum, 2007.

Rusecki, Marian. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2010.

Rusecki, Marian, Ireneusz S. Ledwoń, “Objawienie Boże”. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 859-871. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Seckler, Max. “Il concetto di rivelazione”. W: Corso di teologia fondametale. 2. Trattato sulla rivelazione. Red. Walter Kern, Hermann J. Pottmeyer, Max Seckler, 66-94. Brescia: Queriniana 1990.

Tanzella-Nitti, Giuseppe. Teologia della credibilità. La teologia fondamentale e la sua dimensione di apologia. Roma: Città Nuova, 2015.

Published
2020-01-30
Section
Articles