Liturgical Perspective of Theology

  • Bogusław Migut The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: liturgy; theology; Ratio fundamentalis 2016; Bible; theologia prima; theologia secunda; Divine Revelation; transmission of Divine Revelation; liturgical theology; systematic theology; pastoral theology

Abstract

An important help in finding the right place for the liturgy in theology and the manner of doing theology is the new document of the Congregation for the Clergy The Gift of Priestly Vocation. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis issued on 16 December 2016. This document provides a new order of subjects taught in the seminaries. Sacred Scripture is put first being the soul of theology (Dei Verbum 24). It is followed immediately by the study of the sacred liturgy, which “must be considered a fundamental discipline”. This is because Scripture and the liturgy constitute a living theology, they are the first and primary locus for entire theology. The fact that liturgy immediately followed Sacred Scripture is also influenced by a new, in-depth understanding of the liturgy found in the Catechism of the Catholic Church and in contemporary theologians (J. Corbon, A.M. Triacca, A. Schmemann, J. Ratzinger and a deeper connection of the liturgy with Divine Revelation and its transmission. The author of the article recognizes the particular significance of liturgical theology, focused on the joint presentation of the three components of the liturgy, that is, the salvific mystery of God, the liturgical celebration and Christian life. Liturgical theology can be done from the perspective of each of the elements of the liturgy (Mysterium-Actio-Vita). Liturgical theology is the most perfect fulfilment of the liturgical perspective of theology.

References

Bouyer Louis: Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, przeł. Lucyna Rutowska, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1982.

Corbon Jean: Liturgia – źródło wody życia, przeł. Anna Foltańska, Poznań: W drodze 2005.

Fagerberg David W.: Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?, przeł. Laura Bigaj, Kraków: Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny 2018.

Gaurdini Romano: Über die systematische Methode in der Liturgiewissenschaft, „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft” 1 (1921), s. 97-108.

Kwiecień Tomasz: Wprowadzenie, w: J. Corbon, Liturgia – źródło wody życia, przeł. Anna Foltańska, Poznań: W drodze 2005, s. 5-9.

Marsili Salvatore: Teologia liturgica, w: Nuovo dizionario di liturgia, red. Domenico Sartore, Achille M. Triacca, Roma: San Paolo Edizioni 19842, s. 1508-1525.

Marsili Salvatore: La liturgia nel discorso teologico odierno. Per una fondazione della liturgia pastorale: Individuazione delle prospettive e degli ambiti specifici, w: Una liturgia per l’uomo. La liturgia pastorale e i suoi compiti, red. Pelagio Visentin, Aldo Natale Terrin, Romano Cecolin, (seria: Caro Salutis Cardo), Padova: EMP 1986, s. 14-47.

Migut Bogusław: Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Migut Bogusław: Teologia liturgiczna jako ukierunkowanie teologii na Objawienie Boże w perspektywie życia chrześcijańskiego, w: Félix María Arocena, David W. Fagerberg, Bogusław Migut, Manlio Sodi, Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy teologii, red. Bogusław Migut, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 139-183.

Migut Bogusław: Teologia liturgiczna. Teologiczna nauka o liturgii w niemieckim obszarze językowym. Geneza i założenia teoretyczne, „Teologiczne Studia Siedleckie” 12 (2015), s. 253-266.

Porosło Krzysztof: Wpływ teologii liturgii Jeana Corbona na sekcję liturgiczną «Katechizmu Kościoła Katolickiego», „Roczniki Teologiczne” 61 (2014), z. 8, s. 133-152.

Pottmeyer Hermann J.: Normen, Kriterien und Strukturen der Überlieferung, w: Handbuch Der Fundamentaltheologie, red. Hermann Pottmeyer, Max Seckler, Kern Walter, t. 4, Stuttgart: UTB 2000, s. 124-152.

Rusecki Marian: Traktat o Objawieniu, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2007.

Schmemann Alexander: Za życie świata, przeł. Andrzej Kempfi, Warszawa: Novum 1998.

Świerzawski Wacław: Dynamiczna „Pamiątka” Pana. Eucharystyczna anamneza Misterium Paschalnego i jego egzystencjalna dynamika, Kraków: PTT 1980.

Świerzawski Wacław: Pro cuius amore. Myślenie, modlitwa i czyn, Wrocław: WWKA 1984.

Triacca Achille M.: „Liturgia” „locus theologicus” o „theologia” „locus liturgicus”? Da un dilemma verso una sintesi, w: Paschale Mysterium. Studi in memoria dell’ Abate Prof. Salvatore Marsili (1919-1983), red. Giustino Farnedi, (seria: Studia Anselmiana 91. Analecta Liturgica 10), Roma: Benedictina – Ed. Abbazia S. Paolo 1986, s. 193-233.

Triacca Achille M.: Sacerdozio ministeriale: valenze teologico-trinitarie. Contributo alla Spiritualità del presbitero, „Liturgia” 32 (1998), s. 413;

Zordan Davide: Connaissance et Mystère. L’itinéraire théologique de Louis Bouyer, Paris: Cerf 2008.

Žák Lubomir: La teologia: statuto, metodo, fonti, strumenti, w: Teologia fondamentale, t. 1: Epistemologia generale, red. Giuseppe Lorizio, Roma: Città Nuova 2004, s. 11-233.

Published
2020-01-30
Section
Articles