Musical Formation of the Believers of the Church in Poland according to Synod Documents after the Second Vatican Council

  • Tomasz Lisiecki The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: music; liturgy; formation; synod of dioceses

Abstract

The author of the article has analyzed the synod documents of the Church in Poland, seeking answers to questions about the musical formation of the faithful. Synodal solutions, encouraging permanent musical education of members of parish communities, indicate the people responsible for its course and determine the musical material that the faithful should know. The author analyzes the above-mentioned issues, understanding music in the liturgy, first and foremost, as the Church’s prayer related to integrity with liturgical texts and activities. Undertaking the task of teaching faithful liturgical songs, acclamations, hymns, etc., would enliven—in the author’s intention—the spirit of the liturgy in individual pastoral centers. All the conclusions gathered in the article could be a model for the musical formation of the faithful in particular dioceses in Poland.

References

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum: Instructio de quibusdam observandis et vitandis circa Sanctissimam Eucharistiam Redemptionis Sacramentum, 25 III 2004, AAS 96 (2004), s. 549-601; tekst polski w: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, Redemptionis Sacramentum, Poznań: Pallottinum 2004.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań: Pallottinum 2001.

I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok: Kuria Metropolitalna Białostocka 2000.

Chrystus światłem, Maryja wzorem. II Synod Diecezji Częstochowskiej, Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Diecezjalne „Regina Poloniae” 1987.

I Synod Diecezji Drohiczyńskiej, Drohiczyn: Drohiczyńskie Wydawnictwo Diecezjalne 1997.

I Synod Diecezji Ełckiej 1997-1999, Ełk: Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej 1999.

III Synod Gdański, Misja Kościoła Gdańskiego na Początku Nowego Tysiąclecia, Gdańsk: Kuria Metropolitalna Gdańska 2001.

III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum” 2001.

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009). Prawo diecezjalne Kościoła kaliskiego, Kalisz: Kuria Diecezjalna 2009.

Drugi Synod Diecezji Kieleckiej i posynodalne zarządzenia Biskupa Kieleckiego, Kielce: Kuria Diecezjalna 1984.

III Synod Diecezji Kieleckiej, Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 1992.

I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986-1990, Koszalin: [b.w.] 1990.

I Synod Diecezji Legnickiej (2007-2012), Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II 2012.

II Synod Diecezji Lubelskiej, Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Diecezjalne 1988.

I Synod Diecezji Łowickiej, „Wiadomości Diecezji Łowickiej” 3 (1999).

I Synod Diecezji Opolskiej. Statuty i aneksy. Parafia u progu nowego tysiąclecia, Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 2005.

I Synod Diecezji Pelplińskiej, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum” 2001.

XLII Synod Diecezji Płockiej 1987-1991, Płock: Płockie Wydawnictwo Diecezjalne 1992.

Gdzie jest Bóg tam jest przyszłość. XLIII Synod Diecezji Płockiej, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2016.

Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, zwołany i przeprowadzony przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, t. 1: Dokumenty, t. 2: Statuty, Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha 2008.

Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000. Statuty i aneksy, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2000.

Synod Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego 2004.

Aby byli jedno. Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej. Dekrety i instrukcje, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1999.

Prawo partykularne Kościoła sosnowieckiego. I Synod Diecezji Sosnowieckiej, Sosnowiec: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2005.

IV Synod Diecezji Tarnowskiej. Ad imaginem Ecclesiae universalis, Tarnów: Kuria Diecezjalna 1990.

Pierwszy Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa: Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko- Praskiej 2000.

Drugi Synod Diecezji Włocławskiej, Włocławek: [Kuria Diecezjalna] 1994.

Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, Wrocław [b.w.] 2005.

I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, Zamość: Kuria Diecezjalna 2001.

Published
2020-01-30
Section
Articles