Formulas for the Universal Prayer in the Typical Editions of the Post-Conciliar Missal

  • Piotr Kulbacki The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: universal prayer; prayer of the faithful; Missal of Paul VI; formulas for prayers

Abstract

The study presents the results of research on changes in the formulas for the universal prayer in the subsequent typical editions of the Missal. The universal prayer is the climax of the liturgy in which the universal priesthood of the faithful is fulfilled. The Council postulated its restoration according to the ancient practice. Concilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia published (before the first typical edition of the Missal) a basic document De oratione communi seu fidelium. The formulas for the universal prayer were given in it. They form the basis on which the national bishops’ conferences should publish their own formulas in the national language. Out of 54 models of the universal prayer given in De oratione, 11 were added in an appendix to the post-conciliar Missal. This confirms the concept that they are only examples, not a set for use in the liturgy.

References

Blachnicki, Franciszek. “Konieczność odnowy liturgii na tle jej tradycyjnej koncepcji.” In idem. Jaka odnowa liturgii?, edited by Irena Kucharska, 6–36. Kraków: Wydawnictwo Światło- Życie, 2015.

De Clerc, Paul. Le prière universelle dans les liturgies anciennes. Münster: Aschendorff, 1977.

Denis-Boulet, Noëlle Maurice. “Analyse des rites et des prières de la messe.” In L’Église en prière, edited by Aimé-George Martimort, Pierre Jounel, Irénée Henri Dalmais, Robert Cabié, 325-436. Paris, Tournai, Rome, New York: Desclée, 1965

Jungmann, Josef Andreas. Missarum sollemnia. Vol. 1. Wien, Freiburg, Basel: Herder, 1962.

Kazania Gnieźnieńskie. Podobizna, transliteracja, transkrypcja, edited by Stefan Vrtel-Wierczyński. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1953

Kulbacki, Piotr. “Modlitwa powszechna jako modlitwa wiernych.” Roczniki Liturgiczno- Homiletyczne 2/57 (2010): 141–58.

Kulbacki, Piotr. “Modlitwa powszechna w polskich księgach liturgicznych.” In Praedicamus Christum Crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła, edited by Andrzej Żądło, 349–64. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 2010.

Kunzler, Michael. Liturgia Kościoła. Translated by Lucjan Balter. Poznań: Pallottinum, 1999.

Matczak, Bartłomiej. Cipriano Vaggagini OSB i reforma liturgiczna. Kraków-Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów, 2013.

Nadolski, Bogusław. Leksykon liturgii. Poznań: Pallottinum, 2006.

Published
2020-01-30
Section
Articles