Sakramenty w życiu młodzieży w nauczaniu Jerzego Józefa Kopcia CP

  • Piotr Kulbacki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii
Słowa kluczowe: formacja; nowa ewangelizacja; czynny udział w liturgii; Eucharystia; bierzmowanie; przygotowanie do małżeństwa; młodzież

Abstrakt

Pośród zainteresowań naukowych ks. prof. Jerzego Józefa Kopcia CP szczególne miejsce zajęły badania dotyczące recepcji przez młodzież posoborowej odnowy liturgii. Na podstawie opracowanych przez siebie kwestionariuszy stworzył projekt badawczy, który za pomocą wystandaryzowanych narzędzi pozwalał na eksplorację zagadnień związanych z formacją liturgiczną. Odwołując się do metody paradygmatu liturgicznego, ks. Kopeć dokonał szerokiej analizy owoców posoborowej reformy.

Podejmowane badania dotyczyły przede wszystkim formacji do czynnego udziału we Mszy Świętej, a także formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz przygotowania do sakramentalnego małżeństwa. Uzyskane wyniki pozwoliły nie tylko na stworzenie swoistej mapy zagadnień dotyczących prowadzenia formacji liturgicznej w młodym pokoleniu, lecz także sformułowania wniosków pastoralno-liturgicznych możliwych do realizowania na poziomie parafii, diecezji czy całego kraju.

Bibliografia

Czerwik S.: Symbole wspólnototwórcze w celebracji Eucharystii. „Studia Theologica Varsaviensia” 38:2000 nr 2 s. 67-105.

Goleń J.: Rodzina środowiskiem wychowania do życia w małżeństwie i rodzinie. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin 2013 s. 717-734.

Kopeć J.J.: Formacja liturgiczna w warunkach Kościoła polskiego. W: Wprowadzanie soborowej odnowy liturgicznej. Red. E. Mateja, R. Pierskałą. Opole 1999 s. 94-122

Krakowiak Cz.: Sakrament bierzmowania w praktyce pastoralnej Kościoła w Polsce. Sandomierz 2005.

Krakowiak Cz.: Sakrament bierzmowania w reformie liturgii II Soboru Watykańskiego. Lublin 2012.

Matwiejuk K.: Uczestnictwo w Eucharystii. W: Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Red. H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz. Lublin 2012 s. 221- 239.

Nadolski B.: Formacja liturgiczna. W: Tenże (oprac.). Leksykon liturgii. Poznań 2006 s. 470-473.

Wit Z.: Życie i działalność dydaktyczno-naukowa profesora Jerzego Józefa Kopcia. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 s. 13-25.

Opublikowane
2021-01-30
Dział
Artykuły