Consequences of Contemporary Changes for Theology and Church

  • Marek Jagodziński The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: transmodernism; secularization; hermeneutics; protestantization; pentecostalization; decentralization

Abstract

The culture of transmodernity is accompanied by a number of changes concerning religion. The secularization theory has ended in failure, the role of spirituality and religion is emphasized. Changes occasionally provoke the thesis of protestantization and pentecostalization of Christianity, leading to fragmentation and decomposition. This is accompanied by a tendency to decentralize the Catholic Church. This poses challenges to theological hermeneutics in the field of Vatican IPs reception and the reading of the signs of the times, and also requires from the Church to take an appropriate spiritual attitude and define the vision of the future.

References

Beinert Wolfgang: Ein Grundsatzkonflikt. Das Konzil und die Piusbrüder, „Herder Korrespondenz Spezial” 2 (2012), s. 19-22.

Benedykt XVI: List apostolski Porta fidei (2012).

Benedykt XVI: Wydarzenia, które zachowamy w pamięci i sercu, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 2, s. 15-20.

Bogner Daniel: Prägender Einfluss, „Herder Korrespondenz” 10 (2017), s. 21-24.

Bokwa Ignacy: Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2010.

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. Ignacy Bokwa, Poznań: Św. Wojciech 2007.

Bucher Rainer: Mehr als Stellschrauben, „Herder Korrespondenz” 6 (2016), s. 15n.

Bucher Rainer: Nur ein Pastoralkonzil? Zum Eigenwert des Zweiten Vatikanischen Konzils, „Herder Korrespondenz Spezial” 2 (2012), s. 9-13.

Conversations with Enrique Dussel on Anti-Cartesian Decoloniality and Pluriversal Transmodernity, red. Mohammad H. Tamdgidi, George Ciccariello-Maher, Ramón Grosfoguel, Seria „Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge” 11 (2013) nr 1, Belmont: Ahead Publishing House 2013.

Demel Sabine: Wer interpretiert wen? Der Codex Iuris Canonici als „Krönung” des Konzils, „Herder Korrespondenz Spezial” 2 (2012), s. 13-18.

Dyl Janusz: Sobory powszechne w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa, Tarnów: Biblos 1997.

Franciszek: Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (2013).

Franciszek: Adhortacja Amoris laetitia (2016).

Ghisi Marc Luyckx: Towards a Transmodern Transformation of our Global Society: European Challenges and Opportunities, „Journal of Futures Studies” 15 (2010) nr 1, s. 39-48.

Hempelmann Reinhard: Evangelikale und Reformation, „Herder Korrespondenz Spezial” (Nach der Galubensspaltung. Der Zukunft des Christentums) 2 (2016), s. 21-24.

Jagodziński Marek: Czy istnieje kwestia „przebaczenia międzypokoleniowego?, „Roczniki Teologiczne”, 63 (2016), z. 2, s. 155-169.

Jagodziński Marek: Sobór Watykański II w perspektywie teologiczno-eklezjalnej, w: Studia soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II, red. Michał Białkowski, Toruń: Oficyna Wydawnicza FINNA 2013, s. 321-347.

Jagodziński Marek: „Zwyczajne” działanie Boga w sakramentach w kontekście kontrowersyjnych koncepcji teologiczno-pastoralnych, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2017), s. 49-64.

Jan Paweł II: Konstytucja apostolska Sacri canones (1990).

Johnson Todd M., Gina A. Zurlo: Albert W. Hickman, Peter F. Crossing, Christianity 2016: Latin America and Projecting Religions to 2050, „International Bulletin of Mission Research” 40 (2016) nr 1, s. 22-29.

Kasper Walter: Die bleibende Herausforderung durch das II. Vatikanische Konzil. Zur Hermeneutik der Konzilaussagen, w: tenże, Die Kirche Jesu Christi. Schriften zur Ekklesiologie I, Freiburg–Basel–Wien: Herder 2008, s. 200-211.

Kasper Walter: Die Kirche als Mysterium – Was glaubt die Kirche von sich selbst, w: tenże, Die Kirche Jesu Christi. Schriften zur Ekklesiologie I, Freiburg–Basel–Wien: Herder 2008, s. 261-280.

Kehl Medard: Der Disput der Kardinäle. Zum Verhältnis von Universalkirche und Ortskirchen, „Stimmen der Zeit“ 4 (20003), s. 219-232.

Kehl Medard: Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg: Echter 31994.

Kobyliński Andrzej: Hermeneutyka nieciągłości i pentekostalizacja. Współczesne metamorfozy religii chrześcijańskiej, „Teologia i Moralność” 11 (2016) nr 2 (20), s. 246-261.

Kongregacja Nauki Wiary: Deklaracja Dominus Iesus (2000).

Kongregacja Nauki Wiary: List Iuvenescit Ecclesia (2016).

Lüdicke Klaus: Evolution oder Revolution?, „Herder Korrespondenz” 10 (2015), s. 509-512.

Misiarczyk Leszek: Czy Kościołowi katolickiemu grozi rzeczywiście pentekostalizacja?, http://www.fronda.pl/a/ks-prof-leszek-misiarczyk-dla-frondapl-czy-kosciolowi-katolickiemu- w-polsce- rzeczywiscie-grozi- pentekostalizacja,55502.html (dostęp 27.11.20160.

Pesch Otto H.: Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte – Verlauf – Ergebnisse – Wirkungsgeschichte, Kevelaer: Matthias-Grünewald 32011.

Płusa Sławomir: Między grzechem a zranieniem. Wokół „uzdrowienia międzypokoleniowego”, w:Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj, red. Marek Jagodziński, Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2017, s. 71-92.

Płusa Sławomir: Pentekostalizm czy odnowa charyzmatyczna Kościoła?, [w:] Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj, red. Marek Jagodziński, Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2017, s. 273-294.

Raport o stanie wiary – z kard. Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, tłum. Zyta Orszyn, Jan Chrapek i in., Kraków: Michalineum 1986.

Rotte Ralph: Noch ein weiter Weg. Neue Transparenz und Reformanstrengungen bei den Vatikanfinanzen, „Herder Korrespondenz” 2 (2014), s. 65-70.

Ruh Ulrich: Der Papst und die Christenheit, „Herder Korrespondenz” 11 (2013), s. 541-543.

Schelkshorn Hans: Das Zweite Vatikanische Konzil als kirchlicher Diskurs über die Moderne. Ein Philosophischer Beitrag zur Frage nach der Hermeneutik des Konzils, w: Erinnerung auf die Zukunft. Das Zweite Vatikanische Konzil, red. Jan-Heiner Tück, Freiburg–Basel–Wien: Herder 2012, s. 54-84.

Schüller Thomas: Freiheit für das Volk – Strenge für den Klerus, „Herder Korrespondenz” 8 (2016), s. 22-25.

Sievernich Michael: Das theologische Prinzip von Papst Franziskus / Pater Jorge Mario Bergoglio SJ, „Theologisch-praktische Quartalschrift” 1 (2015), s. 20-29.

Sievernich Michael: Die Bibliothek des Papstes, „Herder Korrespondenz” 5 (2016), s. 30-33.

Skierkowski Marek: Powołanie i warsztat teologa. Wprowadzenie do teologii, Tarnów: Biblos 2012.

S.O.: Bischofssynode: Ergebnisse der Umfrage veröffentlicht, „Herder Korrespondenz” 3 (2014), s. 115-117.

Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci – z kard. Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Kraków: Znak 1997.

Striet Magnus: Wunderbar, man streitet sich, „Herder Korrespondenz” 2 (2017), s. 13-15.

Teologia wobec nurtu ponowoczesności, red. Krzysztof Góźdź, Janusz Chyła, Sławomir Kunka, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum” 2012.

Theobald Christoph: Die Kirchenkonstitution Lumen gentium. Programmatische Vision – Kompromisstext – Ansatz für einen Paradigmenwechsel, w: Erinnerung auf die Zukunft. Das Zweite Vatikanische Konzil, red. Jan-Heiner Tück, Freiburg–Basel–Wien: Herder 2012, s. 201-220.

Tück Jan-Heiner: Die Verbindlichkeit des Konzils. Die Hermeneutik der Reform als Interpretationschlüssel, w: Erinnerung auf die Zukunft. Das Zweite Vatikanische Konzil, red. Jan- Heiner Tück, Freiburg–Basel–Wien: Herder 2012, s. 85-104.

Tück Jan-Heiner: Erinnerung auf die Zukunft. 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil, w: Erinnerung auf die Zukunft. Das Zweite Vatikanische Konzil, red. Jan-Heiner Tück, Freiburg– Basel–Wien: Herder 2012, s. 11-30.

U.R.: Ergänzung, „Herder Korrespondenz” 9 (2014), s. 437n.

Weigel George: Katolicyzm ewangeliczny. Gruntowna reforma Kościoła w XXI wieku, tłum. Grażyna Gomola, Aleksander Gomola, Kraków: Wydawnictwo „M” 2014.

Wojtkun Jarosław: Sytuacja osób rozwiedzionych, żyjących w związkach cywilnych, wobec sakramentów. Przegląd komentarzy na temat ósmego rozdziału Amoris laetitia, w: Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj, red. Marek Jagodziński, Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2017, s. 31-52.

Wollbold Andreas: Ermutigung zur Seelsorge, „Herder Korrespondenz” 6 (2016), s. 13 n.

Published
2020-01-30
Section
Articles