Prayer Inspired and Revived by the Gifts of the Holy Spirit

  • Jarosław M. Popławski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: prayer; charisma; gifts of the Holy Spirit; mission of the Church; holy sacraments

Abstract

It was already in his Apostolic Letter that Pope John Paul II appealed to the faithful to discover the presence of the Holy Spirit both in the holy sacraments and through the various charismata, tasks and services to the faithful for the sake of the Church. This appeal was reminded about in the Letter of the Congregation for The Doctrine of the Faith Iuvenescit Ecclesia approved by Pope Francis. This article raises the issue of Christian prayer inspired by the Holy Spirit, its integrating role due to the power of the Holy Spirit and the relation between the prayer and the gifts of the Holy Spirit. It should be noted that there is a growth in the awareness and recognition of multiple actions of the Holy Spirit in the Church and the charismatic gifts through which people of God can fulfil their mission. The Holy Spirit is the source of every gift that comes from God in the order of creation.

References

Cisło M., Pneumahagijny wymiar modlitwy, w: In Cristo Redemptore, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2001, s. 73-88.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego, t. 2, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 1995.

Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1998.

Gogola J.W., Od objawienia do zjednoczenia, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005.

Kudasiewicz J., Odkrywać Ducha Świętego, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 1998.

Laurentin R., Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.

Misiurek J., Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego, „Życie Konsekrowane” 17(1998), z. 1, s. 24-28.

Misiurek J., Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2013.

Mühlen H., Odnowa w Duchu Świętym I-II, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1985.

„Niech zstąpi Duch Twój” (Homo meditans, t. XX), red. J. Misiurek, TN KUL, Lublin 1999.

Popławski J.M., Obecność i misja Ducha Świętego w Kościele, „Życie Konsekrowane” 17(1998), z. 1, s. 9-12.

Popławski J.M., Magnificat – modlitwa Maryi, w: Homo orans, t. 1, red. J. Misiurek, J.M. Popławski, Lublin 2000, s. 161-171.

Popławski J.M., Duch Święty sprawcą modlitwy prezbitera, „Dobry Pasterz”, z. 27 [Zielona Góra] 2002, s. 138-145.

Sullivan F.A., Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna. Studium biblijne i teologiczne, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1986.

Špidlik T., La preghiera secondo la tradizione dell'Oriente cristiano, Roma 2002.

Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, przeł. S. Bełch i in., Londyn 1962-1986.

Warzeszak J., Pneumatologia współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.

Published
2020-01-29
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>