Religious-Patriotic Message of Selected Artistic Decoration from Żoliborz „Mass. For the Homeland” (1982-1984)

  • Grzegorz Kamil Szczecina The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Jerzy Popieluszko; Mass. For Homeland; decor; patriotism; NSZZ “Solidarity”

Abstract

In the history of Poland and the Catholic Church in the Homeland there is no lack of heroic witnesses, whose attitude, words and testimony has become a certain “sign of” a given historical period. Undoubtedly, such a character is Bl. Rev. Jerzy Popieluszko, whose teaching and famous “Mass. For the Homeland” – became a symbol of the end of the twentieth century in Poland. With these services, there was a certain custom of plastic decoration that decorated the chancel of the church of St. Stanislaw Kostka during each “Mass for Homeland”. They expressed the thematic content of the given service in a plastic form, thus constituting a patriotic-national-religious message. There were prevailing historical themes referring to the events at that time and the religious elements. The article presents chosen plastic decorations, also referring to the sermons of the “Zoliborz priest”. The analysis and presentation of works of art is possible thanks to archival collections of the Center for Documentation of the Life and Cult of Bl. Rev. Jerzy Popieluszko.

References

Bartkowski S., W stronę bliźniego, w: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Spotkania po latach. Wywiady, red. A. Olędzki, Kraków 2010, s. 231-252.

Czaczkowska E.K., Wiścicki T., Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2009.

Czuwamy. Służba przy grobie Księdza Jerzego Popiełuszki 1984-2010, red. W. Ablewicz-Wosińska, Warszawa 2010.

Daszkiewicz K., Uprowadzenie i morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki, Poznań 1990.

Janczak Z., Wspomnienie o księdzu Jerzym, cz. I, grudzień 1998 r., „Bóg i Ojczyzna” 1(2000), s. 8-15.

Kaczmarek T., Błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Moim orężem jest prawda i miłość, Warszawa 2016.

Kąkolewski K., „Popiełuszko będzie ukrzyżowany”, Poznań 2010.

Kindziuk M., Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2010.

Kindziuk M., Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Prawdziwa historia męczennika, Warszawa 2008.

Kindziuk M., Świadek Prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 2010.

Kindziuk M., Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984, Warszawa 2014.

Kotański J., Język miłości, język nienawiści. Język homilii księdza Jerzego Popiełuszki a język komunistycznej nowomowy, w: Tyś jest kapłanem na wzór… Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r., red. A. Sznajder, Katowice 2010, s. 46-54.

Kotański J., Nagroda dla księdza, Ząbki 2010.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Sługa Boży, patriota, męczennik 1947-1984, red. L. Sosnowski, Kraków 2004.

Lewek A., Kaznodziejstwo patriotyczne ks. Jerzego Popiełuszki, „Ateneum Kapłańskie” 143(2003), z. 3, s. 476-493.

Litka P., Ksiądz Popiełuszko. Dni, które wstrząsnęły Polską, Kraków 2009.

Łaniewska K., Teatr prawdy, w: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Spotkania po latach. Wywiady, s. 191-210.

Malacki Z., Zwyczajna niezwyczajna parafia u grobu ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa 2007.

Marek Ł., Msze święte w intencji Ojczyzny z udziałem ks. Jerzego Popiełuszki, w: Tyś jest kapłanem na wzór… Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r., s. 22-45.

Milcarek P., Jerzy Popiełuszko. Kapłan Miłości, Warszawa 2014.

Mularska A., Święty wśród nas. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, Kraków 2015.

Nitecki P., Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984), Warszawa 1998.

Paterek A., Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2016.

Płaska J.H., Wspomnienia o księdzu Jerzym, Warszawa 2000.

Pod adresem księdza Jerzego, red. J. Dyga, Warszawa 2010.

Raina P., Ks. Jerzy Popiełuszko. Męczennik za wiarę i Ojczyznę, cz. I. W służbie Kościoła, Olsztyn 1990.

Ruane K., Racja stanu: zabić księdza, tłum. D. Chylińska, Kraków 2004.

Ryszka Cz., Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Tajemnica życia i śmierci, Kraków 2010.

Sikorska G., Prawda warta życia. Ks. Jerzy Popiełuszko, Londyn 1985.

Sikorski J., Kapłaństwo oporu, w: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Spotkania po latach. Wywiady, s. 173-190.

Sochoń J., Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, Kraków 2010.

Sochoń J., Tama. Opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki, Kraków 2010.

Sumliński W., Kto go naprawdę zabił?, Warszawa 2005.

Szaniawska A., Profesor i prosty ksiądz, w: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Spotkania po latach. Wywiady, s. 103-118.

Szczecina G.K., Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, Nowy Sącz 2015.

Szóstko J., Nasz duszpasterz i my. Ksiądz Jerzy Popiełuszko w fotografiach i wspomnieniach hutnika, Białystok 2009.

Wielcy Polacy. Jerzy Popiełuszko. Męczennik za wiarę, red. J. Dowgiałło-Tyszka, Warszawa 2007.

Published
2020-01-29
Section
Articles