Messalians – Rigorous Ascetical Movement or Doctrinal Heresy?

  • Mariusz Szram The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Messalians; early Christian heresies; ascetical rigorism

Abstract

Messalians were one of the most famous and at the same time mysterious and varied rigorous ascetic movements in the early Church. The author of the article, basing on the early Christian catalogs of heresies, written by Epiphanius of Salamina, Theodoretus of Cyrus, John Damascene and Augustine, and the contemporary literature of the subject, seeks to answer the question whether Messalians should be regarded as a kind of harmless sect or rather as a heresy proclaiming serious doctrinal errors. The conclusion is that the theological argumentation of the practice of continuous prayer in the messalian movement undermined the principal principles of orthodox pneumatology, sacramentology, ecclesiology and soteriology. It is true that in the analyzed descriptions of heresies contained in early Christian sources one must take into account the plentiful use of the invective, which often overwhelms the true image of the described movement, but in the case of the Messalians the repetition of the same allegations orders to see them not only as the ascetic movement but above all as the dangerous doctrinal heresy.

References

Caner D., Wandering, Begging Monks: spiritual authority and the promotion of monasticism in late antiquity, University of California Press, Berkeley 2002.

Canévet M., Desprez V., Pseudo-Macaire (Macaire-Syméon), Dictionnaire de Spiritualité 10, Beauchesne, Paris 1980, s. 20-43.

Canivet P., Théodoret et le messalianisme, „Revue Mabillon” 1961, nr 51, s. 26-34.

Częsz B., Związek Ducha Świętego z Kościołem w ujęciu świętego Ireneusza i w interpretacji montanistycznej, Studia i materiały 131, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Redakcja Wydawnictw, Poznań 2010.

Dörries H., Die Messalianer im Zeugnis ihrer Bestreiter, „Saeculum” 1970, nr 21, s. 213-227.

Dörries H., Die Theologie des Makarios/Symeon, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1978.

Dörries H., Symeon von Mesopotamien. Die Überlieferung der messalianischen Makarios-Schriften, TU 55/1, J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig 1941.

Fitschen K., Messalianismus und Antimessalianismus. Ein Beispiel ostkirchlicher Ketzergeschichte, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1998.

Gribomont J., Le dossier des origines du messalianisme, w: Epektasis. Mélanges J. Daniélou, red. J. Fontaine, Ch. Kannengiesser, Éditions Beauchesne, Paris 1972, s. 611-625.

Gribomont J., Le monachisme au IVe siècle en Asie Mineure: de Gangres au Messalianisme, „Studia Patristica” 1957, nr 2, s. 400-415.

Guillaumont A., Chrzest ognia u mesalian, tłum. S. Wirpszanka, w: U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 2, Źródła Monastyczne 38, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków–Tyniec 2006, s. 339-351.

Guillaumont A., Mesalianie, tłum. S. Wirpszanka, w: U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 2, Źródła Monastyczne 38, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec–Kraków 2006, s. 305-324.

Guillaumont A., Miejsce i rola „Liber graduum” w duchowości syryjskiej, tłum. S. Wirpszanka, w: U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 2, Źródła Monastyczne 38, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków–Tyniec 2006, s. 287-304.

Guillaumont A., Modlitwa nieustanna w starożytnym monastycyzmie, tłum. S. Wirpszanka, w: U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 2, Źródła Monastyczne 38, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków–Tyniec 2006, s. 165-177.

Guillaumont A., Świadectwo Babaja Wielkiego o mesalianach, tłum. S. Wirpszanka, w: U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 2, Źródła Monastyczne 38, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków–Tyniec 2006, s. 325-337.

Guillaumont A., „Uduchowieni” i ich relacje z hierarchią kościelną w chrześcijaństwie wschodnim pierwszych wieków, tłum. S. Wirpszanka, w: U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 2, Źródła Monastyczne 38, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec–Kraków 2006, s. 227-237.

Hausherr I., L'erreur fondamentale et la logique du messalianisme, „Orientalia Christiana Patristica” 1935, nr 1, s. 328-360.

Jasiewicz A., Wstęp, w: Pseudo-Makary / Symeon Egipski, Homilia IV (49). Chrześcijanie powinni z gorliwością i roztropnością biec w wyścigu życia na arenie tego świata, „Vox Patrum” 2010, nr 55, s. 903-904.

Kozera M., Ideały Ojców Pustyni. Pathos i apatheia, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.

Louth A., Messalianism and Pelagianism, „Studia Patristica” 1982, nr 17, s. 127-135.

Louth A., The Origins of the Christian Mystical Tradition from Plato to Denys, University Press, Oxford 1981.

Meyendorff J., St. Basil, Messalianism and Byzantine Christianity, „St. Vladimir's Seminary Quarterly” 1980, nr 24, s. 219-234.

Nehring P., Topika wczesnych łacińskich żywotów świętych (Od „Vita Antonii” do „Vita Augustini”), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.

Plested M., The Place of Macarius-Symeon in the Eastern Christian Tradition, University Press, Oxford 2004.

Rogich D.M., The Development of a Theologian according to Saint Gregory the Theologian, „The Greek Orthodox Theological Review” 39(1994), z. 1-2, s. 63-81.

Rudolph K., Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, tłum. G. Sowiński, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1995.

Słomka J., Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 4, Wydawnictwo Św. Jacka, Katowice 2007.

Špidlik T., Gargano I., Grossi V., Historia duchowości, t. III: Duchowość Ojców Kościoła, tłum. K. Franczyk, J. Serafin, K. Stopa, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2004.

Stachura M., Wrogowie porządku rzymskiego. Studium zjawiska agresji językowej w Kodeksie Teodozjusza, Nowelach Postteodozjańskich i Konstytucjach Sirmondiańskich, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2010.

Stewart C., „Working the Earth of the Heart”: the Messalian Controversy in History Texts and Language to AD 431, Clarendon Press, Oxford 1991.

Szram M., Pokora w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.

Żurek A., „Jeden chrzest w jednym i świętym Kościele” – w poszukiwaniu istoty donatyzmu, w: Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, P. Szczur, M. Szram, M. Wysocki, M. Ziółkowska, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2012, s. 123-131.

Published
2020-01-29
Section
Articles