Child's Sex Pre-selection from the Perspective of Catholic Bioethics

  • Józef Wróbel The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Catholic bioethics; child's sex; child's sex pre-selection

Abstract

The author discusses the problem of child's sex pre-selection. The most important motives of such a choice are parents' preferences and the protection of the child against diseases usually associated with the particular gender. Basically, there are two types of methods that increase the chances of having a child of particular sex: natural methods related to the moment of fertilization and artificial methods based on the selection of male gametes with an appropriate sex chromosome and the use of artificial procreation. The author positively assesses natural methods motivated by the child's health or welfare, but he negatively evaluates the sex pre-selection using artificial methods and motivated by the interest of others (parents, human society, socio-political structures).

References

Günthör A., Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale, t. 1: Morale generale, Edizioni Paoline, Roma 1979.

Kokoszka A., Teologia moralna fundamentalna, Biblos, Tarnów 19922.

Memoriał Krakowski. Wprowadzenie do encykliki Humanae vitae (Kraków 1969), BONAMI, Poznań 20122.

Olejnik S., Dar – Wezwanie – Odpowiedź. Teologia moralna, t. 3: Wartościowanie moralne. Prawo – sumienie – dobro – zło, ATK, Warszawa 1988.

Olejnik S., Powołanie chrześcijańskie, t. 1: Teologia moralna fundamentalna, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 1998.

Rożek T., Myślmy zawczasu. Wywiad z prof. Ewą Bartnik, „Gość Niedzielny” 92(2015), nr 16, s. 26-27 (z 19.04.2015).

Sgreccia E., Manuale di bioetica, t. 1: Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano 20074.

Surmiak W., Etyczna ocena selekcji lub predeterminacji płci dziecka, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2010, t. 43, z. 1, s. 94-106.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 2001.

Wróbel J., Antropologiczne implikacje sztucznej prokreacji, „Roczniki Teologiczne” 62(2015), z. 3, s. 77-100.

Wróbel J., Terapie genowe z perspektywy bioetycznej, „Teologia i Moralność” 2010, t. 8, s. 7-24.

Bartel H., Embriologia, PZWL, Warszawa 20074.

Chesterman-Phillips H., Planowanie płci dziecka. Metody naturalne, Bauer-Weltbild Media Sp. Z o.o., Warszawa 2008.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach w 2001 i 2014 roku, „Kantar TNS”, http://ww w.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2014/03/K.008_Chlopiec-czy-dziewczynka_O01a14. pdf (dostęp: 29.01.2018).

Czokalo-Plichta M., Patofizjologia chorób krwi i układu krwiotwórczego: Białka osocza i hemostaza, w: Patofizjologia, red. S. Maśliński, J. Ryżewski, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 20073, s. 522-577.

Czy można i jak zaplanować płeć dziecka? Chłopiec/dziewczynka? Portal „Babyboom forum”, https://www.babyboom.pl/forum/temat/czy-mozna-i-jak-zaplanowac-plec-dziecka-chlopiec-dziewczynka.1147/page-4523 (dostęp: 10.11.2017).

Dean J., Chapman M., Sullivan E., The Effect on Human Sex Ratio at Birth by Assisted Reproductive Technology (ART) Procedures – An Assessment of Babies Born Following Single Embryo Transfers, Australia and New Zealand, 2002-2006, „British Journal of Obstetrics and Gynaecology” (BJOG) 2010, t. 117, nr 13, s. 1628-1634.

Fidziańska E., Zaremba J., Genetyka, w: Patofizjologia, red. S. Maśliński, J. Ryżewski, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 20073, s. 65-93.

Gawęcka-Szczygieł M., Kurpisz M., Regulacja płci – część pierwsza: Frakcjonowanie ludzkich plemników X i Y, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia” 1996, t. 17, s. 192-197.

Genetyka medyczna, red. G. Drewa, T. Ferenc, Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2011.

Harlap S., Gender of Infants Conceived on Different Days of the Menstrual Cycle, „The New England Journal of Medicine” 1979, t. 300, nr 26, s. 1445-1448.

Hossain A.M., Barik S., Kulkarni P.M., Lack of Significant Morphological Differences Between Human X and Y Spermatozoa and Their Precursor Cells (Spermatids) Exposed to Different Prehybridization Treatments, „Journal of Andrology” 2001, t. 22, nr 1, s. 119-123.

Kurczuk-Powolny A., Jak zaplanować płeć dziecka?, Portal „Gazeta.PL”, „eDziecko”, http:// www.edziecko.pl/przed_ciaza/1,79569,3835653.html (dostęp: 16.09.2017).

Midro A.T., Panasiuk B., Poradnictwo genetyczne w zespole Retta, cz. V: Perspektywy farmakologicznego wspierania rozwoju dzieci, „Przegląd Pediatryczny” 2016, t. 45, nr 4, s. 16-22.

Moryc K., Jak zaplanować płeć dziecka? 5 metod planowania płci dziecka. „Portal dla Rodziców”, http://dzidziusiowo.pl/planujemy-ciaze/starania-o-dziecko/1571-jak-zaplanowac-plec-dziecka-5-metod-planowania-plci-dziecka (dostęp: 30.01.2018).

Pacholczyk M., Ferenc T., Mordalska A., Dziedziczenie jednogenowe u człowieka, w: Genetyka medyczna, red. G. Drewa, T. Ferenc, Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2011, s. 197-252.

Patofizjologia, red. S. Maśliński, J. Ryżewski, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 20073.

Phillips H., Hilton T., Dziewczynka czy chłopiec?, Jacek Santorski and System, Warszawa 1995.

Podstawy genetyki, red. G. Drewa, T. Ferenc, Elsevier Urban and Partner, Wrocław 20102.

Shettles L.B., Rorvik D.M., Zaplanuj płeć swego dziecka, „Filar”, Warszawa 2001.

Sygitowicz G., Dawidowska E., Problemy nosicielek hemofilii A, Portal „Nazdrowie.pl”, https://nazdrowie.pl/artykul/hematologia/problemy-nosicielek-hemofilii/ (dostęp: 15.11.2017).

Szukalski P., Relacja urodzeń noworodków płci żeńskiej i męskiej w czasie i przestrzeni, „Portal Uniwersytetu Łódzkiego”, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/ xmlui/bitstream/handle/1 1089/3649/ Relacja%20urodze%C5%84.pdf?sequence=1 (dostęp: 10.11.2017).

Wertz D.C., Reproductive Technologies. II. Sex Selection, w: Encyclopedia of Bioethics, red. W.Th. Reich, t. 4, Warren T. Reich, New York 1995, s. 2212-2216.

Wilcox A.J., Weinberg C.R., Baird D.D., Timing of Sexual Intercourse in Relation to Ovulation. Effects on the Probability of Conception, Survival of the Pregnancy, and Sex of the Baby, „The New England Journal of Medicine” 1995, t. 333, nr 23, s. 1517-1521.

Published
2020-01-20
Section
Articles