Marian Theme in the Works of Andrzej Nikodemowicz

  • Kinga Krzymowska-Szacoń The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Andrzej Nikodemowicz; Polish contemporary music; Marian theme; Polish religious music

Abstract

Polish Marian devotion has got a long and plentiful tradition, witnessed by numerous works of art dedicated to Mary, Mother of God. Many contemporary Polish composers are willingly reaching for Marian theme, among whom figure of Andrzej Nikodemowicz excels. In his works pieces devoted to Mary form a significant contribution, being nearly half of his religious works. As well as his whole oeuvre, his Marian works are diversified in terms of style and structure. However, they invariably represent a testimony of both profound faith (which has survived political persecutions) and close relation between A. Nikodemowicz and Mary the Mother.

The following article includes general characteristic of the Marian works of Andrzej Nikodemowicz, taking cognisance of the background of the work as well as the sources of his inspiration. In order to show exemplary solutions applied by the composer, the author included a short but detailed analysis of three selected pieces from different periods of his work.

References

Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne, t. 1. Małe formy instrumentalne, PWM, Kraków 1983.

Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne, t. 5. Wielkie formy wokalne, PWM, Kraków 1984.

Dubaj M., Nikodemowicz Andrzej, w: M. Podhajski (red.), Polish Music. Polish Composers 1918-2010, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 893-896.

Krzymowska-Szacoń K., Aspekty kultu maryjnego w twórczości współczesnych kompozytorów polskich. Studium muzykologiczne, maszynopis pracy doktorskiej, promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL, Lublin 2012.

Mrowiec K., Polska muzyka współczesna w hołdzie Matce Bożej (1962-1987), w: J. Bogacka (red.), Przewodniczka. Kult Matki Boskiej w Polsce od „Lumen gentium” do „Redemptoris Mater” 1964-1987, Jasna Góra-Częstochowa 1994, s. 821-834.

Nidecka E., Muzyka sakralna w twórczości Andrzeja Nikodemowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.

Nikodemowicz A., Moje lwowskie lata, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia”, vol. II, sectio L, 2004.

Nikodemowicz A., Inspiracja religijna w mojej twórczości, w: B. Bartkowski, S. Dąbek, A. Zoła (red.), Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań muzykologii, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1992, s. 37-43.

Pociej B., Sacrum w polskiej muzyce współczesnej, w: L. Polony (red.), Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70. Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1986, s. 49-61.

Schulz-Brzyska A., Klasyczny romantyk współczesności. Wczesna twórczość kameralna Andrzeja Nikodemowicza w kontekście jego biografii i źródeł inspiracji, Polihymnia, Lublin 2009.

Szwarocka K.W., Sarmacka bogini. Kult maryjny w Polsce doby baroku, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2010.

Tomaszewski M., 12 spojrzeń na muzykę polską wieku apokalipsy i nadziei. Studia, szkice, interpretacje, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2011.

Tomaszewski M., O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2005.

Published
2019-12-18
Section
Articles