The Cathetic Dimension of the Apparitions of Fatima

  • Marian Zając The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: catechesis; Fatima; Marian apparitions

Abstract

The Marian apparitions initiated in 1917 in Fatima, quickly gained worldwide publicity due to their content and form. Because they began in the tragic period for the history of humanity, entangled in armed conflicts and atheistic ideologies, their message of hope increased interest in all spheres of social life. The appeal for conversion and return to the Gospel principles in individual and social life was declared to the world through children who confirmed the phenomenon of Fatima apparitions by their mortified life. The spiritual content of the message has become an important element in the catechetical ministry of raising children, youth and adults. Although what happened at Fatima does not belong to the category of a scientific discourse based solely on empirical methods, it must be reminded in the education of the young generation and recalled in discussions about the future of man and the world.

References

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Poznań 2006.

Biała Armia. Apostolat Fatimski dla dzieci, opr. M. Drozdek [i in.], Warszawa 1996.

Borelli A.A., Aniołowie i Objawienia Fatimskie, Kraków 2009.

Delaney J.J. (red.), Niewiasta obleczona w słońce. Osiem wielkich objawień Matki Boskiej w czasach współczesnych, Lublin 1992.

Drozd J., Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005.

Fox R.J., Fatima dla wszystkich pokoleń. Wspomnienia i refleksje, Zakopane 2011.

Fox R.J., Ponowne odkrycie Fatimy, Poznań 1995.

Głowacki L., Podejmować wciąż na nowo fatimskie orędzie, Warszawa 2013.

Gonzaga da Fonseca L., Cuda Fatimy. Objawienia. Kult. Orędzie, tłum. W. Dzieża, Częstochowa 2017.

Hierzenberger G. Nedomansky O., Księga objawień maryjnych od I do XX w., Warszawa 2003.

Jan Paweł II w Fatimie. Trzecia Tajemnica Fatimska z komentarzem Kongregacji ds. Nauki i Wiary, oprac. M. Czekański, Kraków 2000.

Jan Paweł II. Konstytucja apostolska Fidei depositum ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego. 11 października 1992, OsRomPol 14(1993), nr 2, s. 4-6.

Kałdon S., Biblijne podstawy orędzia fatimskiego, Kraków 2003.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Labo S., Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji, Rzym 1983.

Łaszewski W., 7 dni Fatimy, Radom 2009.

Łaszewski W., Apokalipsa według Fatimy, Kraków 2013.

Łaszewski W., Droga, która prowadzi do Boga – Rozważania nad fatimską tajemnicą Niepokalanego Serca Maryi, Warszawa−Zakopane 2005.

Mateja E., Matka Boża w kulcie Kościoła. Poprawne i niewłaściwe formy kultu maryjnego, Opole 2013.

Odell C., Ci, którzy Ją widzieli. Objawienia maryjne, Gdańsk 2002.

Pannet R., Objawienia maryjne w świecie współczesnym, Kraków 2007.

Ryszka Cz., Fatima, klucz do tajemnicy, Bytom 2000.

Sandrin P., Niebo otwarte. Objawienia maryjne Rue du Bac, La Salette, Lourdes i Fatima, Warszawa 2014.

Siostra Łucja mówi o Fatimie (Wspomnienia siostry Łucji) − Trzecie wspomnienie, zebr. L. Kondor, Tuy 1941.

Smolińska-Theiss B. Theiss W., Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem, w: Stulecie dziecka: blaski i cienie, red. J. Wilk, Lublin 2003.

Sorg A., Fatima światło dla świata, Poznań 1992.

Theiss W., Zniewolone dzieciństwo, Warszawa 1996.

Tomoń S., Fatimska monstrancja na Jasnej Górze, https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=Monstrancja+z+fatimy (dostęp: 13.05.2017).

Wielgus S., Bogu i ojczyźnie, Lublin 1996.

Zając M., Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2015, Lublin 2016.

Published
2019-12-18
Section
Articles