The Preference of Eating Among Women and Man Professionaly Active

  • Julia Gorbaniuk The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
  • Maria Chuchra The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: eating habits; sex; health behaviors

Abstract

Food choices of professionally active men and women. Eating habits are an important factor that contributes to the diseases of affluence. Gender is an important explanatory variable for attitudes towards food, and a significant determinant of food behaviour. The purpose of this article is to address the question. Are there any significant differences between the food choices of working men and women? In order to answer this question, the study examined 100 men and 100 women using the Food Choice Questionnaire, as designed by the author. Study findings show that women are more likely to display nutritional behavior that is characteristic of health-conscious attitudes.

References

Adamska E., Ostrowska L., Adamska E., Maliszewska K., Citko A., Waszczeniuk M., Przystupa W., Majewski R., Wasilewska A., Milewski R., Krętowski A., Górska M., Różnice w nawykach i preferencjach żywieniowych osób dorosłych w zależności od wieku, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 63(2012), nr 1, s. 73-81.

Antoniak L., Danowska-Oziewicz M., Przybyłowicz K., Spiel J.A., Wpływ czynników socjodemograficznych na spożywanie posiłków poza domem, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 94(2013), nr 4, s. 811-814.

Gacek M., Chrzanowska M., Zachowania żywieniowe mężczyzn w wieku 20-60 lat w świetle antropometrycznych wskaźników stanu odżywienia, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 60(2009), nr 1, s. 43-49.

Goryńska-Goldmann E., Ratajczak P., Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2010, nr 4, s. 41-48.

Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., Kowalec J., Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2009, nr 4(65), s. 320-326.

Gruszka J., Malczyk E., Sposób żywienia pacjentów zgłaszających się do gabinetu dietetycznego, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” 45(2012), nr 3, s. 619-627.

Jarosz M., Światowe, europejskie i rządowe strategie poprawy zdrowia poprzez prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną, w: M. Jarosz (red.), Praktyczny podręcznik dietetyki, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia 2010.

Kozłowska Wojciechowska M., Poradnictwo dietetyczne, w: J. Hasik, J. Gawęcki (red.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, t. II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 307-316.

Lange E., Krusiec J., Kulik A., Wybrane zachowania żywieniowe kobiet i mężczyzn z nadmierną masą ciała, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 92(2011), nr 3, s. 580-582.

Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach, Warszawa: CBOS 2012.

Potocka A., Mościcka A., Stres oraz sposoby radzenia sobie z nim a nawyki żywieniowe wśród osób pracujących, „Medycyna Pracy” 62(2011), nr 4, s. 377-388.

Rybowska A., Stereotypy żywieniowe i ich wpływ na zachowania konsumentów, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 94(2013), nr 3, s. 465-468.

Sęk H., Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2001.

Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków, Warszawa: CBOS 2010.

Ziemiański Ś., Żywienie osób dorosłych z uwzględnieniem zróżnicowanej aktywności fizycznej, w: J. Hasik, J. Gawęcki (red.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, t. II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 32-47.

Published
2019-12-18
Section
Articles