The Symbolism of Water in the Liturgy of the Catechumenate

  • Piotr Kulbacki The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: water; washing; scrutinies; baptism; mystagogy

Abstract

The liturgy preparing for receiving the sacraments of Christian initiation is dominated by the issue of a covenant, a new life, enlightenment, inclusion in the Church. Liturgical ceremonies preparing for establishing a covenant in baptismal waters mention the symbolism of water. However, this is not the main theme. The study on the liturgical texts used in the period of purification and enlightenment revealed references to the symbolism of water taken from both the Old Testament and the New Testament. It concerns the living water in the desert and the prophetic message of purification. Also, some of the psalms used in the liturgical rites of this period refer to using water for purification or confirmation of innocence. The liturgy draws attention to the conversation between Jesus and the Samaritan woman and the promise of the water giving eternal life, and the blind from birth who regained his sight through washing. The symbolism of water is further developed during the rite of blessing of baptismal water and baptism in the Paschal Night. Preparation for baptism fulfils the principle of mystagogy, which assumes the priority of the celebration of the sign over its explanation.

References

Katolicki komentarz bibilijny, edited by Raymond Edward Brown, Joseph A. Fitzmyer, and Roland Edmund Murphy; for Polish edition: Waldemar Chrostowski and Krzysztof Bardski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza “Vocatio,” 2001.

Krakowiak, Czesław. Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, edited by Stanisław Łach. Poznań: Pallottinum, 1990.

Kulbacki, Piotr. “Mistagogiczny charakter odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych,” Roczniki Teologiczne 63 (2016), 8: 85–105.

Kulbacki, Piotr. “The memory of baptism in the introductory rites of the Holy Mass.” Roczniki Teologiczne 62 (2015), 8: 57–70.

Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego. Vol. 1. Poznań: Pallottinum, 2006.

Missale Romanum. Editio typica. Reimpressio emendata. Typis Vaticanis, 2008

Mokrzycki, Bronisław. Droga wtajemniczenia chrześcijańskiego. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1983.

Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica. Typis Polyglottis Vaticanis, 1972.

Ożóg, Tomasz. Pragnienie. EK XVI 239–40.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, edited by Michał Peter and Marian Wolniewicz. Vol. 2. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1984.

Ravasi, Gianfranco. Psalmy, Cz. 2: Psalmy 22–68 (wybór). Kraków: Wydawnictwo “Salwator,” 2007.

Romaniuk, Kazimierz. Sakramentologia biblijna: Zarys teologii sakramentów dla teologów, katechetów, duszpasterzy. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1994.

Tronina, Antoni. Teologia Psalmów: Wprowadzenie do lektury Psałterza. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1996.

Von Rad, Gerhard. Teologia Starego Testamentu. Translated by Bogusław Widła. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986.

Published
2019-12-17
Section
Articles