Spirituality of Christian Mercy in Context of a Culture of Exclusion − the Poor

  • Adam Rybicki The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: charity; poverty; Christian spirituality

Abstract

The article raises a problem of the spirituality of Christian charity with a particular emphasis on poverty. Firstly, it focuses on the culture of exclusion and its many dimensions, drawing on the recent Polish studies. Following that it emphasises the foundations of Christian charity. Further, it goes on to presenting the ecclesial (Church and community based) dimension of the ministry of mercy and a number of both internal and external difficulties in the practical implementation of this idea in the specific conditions of daily life. The article concludes that exclusion is a particular area in life that calls for the ministry of charity towards the ones in need.

References

Balthasar von H.U., Chrześcijanin i lęk, tłum. A.A. Klubowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997.

Bartczuk R.B., Metodologia badań nad zasobami adaptacyjnymi, w: Skazani na wykluczenie. Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną, red. M. Kalinowski, I. Niewiadomska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 39-65.

Baumann Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2000.

Busingye R., „Od tego spojrzenia wszystko się zaczęło”, w: P.J. Cordes, Niosący pomoc nie spadają z nieba. Caritas i duchowość, tłum. W. Lipscher, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, s. 105-110.

Cordes J.P., Wiara podstawą działania charytatywnego, w: Niosący pomoc nie spadają z nieba. Caritas i duchowość, tłum. W. Lipscher, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, s. 63-104.

Franciszek, Evangelii gaudium, https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (dostęp: 10.12.2016).

Franciszek, List Apostolski na Zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia Misericordia et misera, 19, http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/listy-papieskie/art,11,list-apostolski-misericordia-et-misera-celebrujmy-milosc-dokumentacja.html?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul (dostęp: 12.12.2016).

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona na Błoniach Krakowskich 18 sierpnia 2002 roku, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/podroze/pl2002-08-18-jp2-hom.html (dostęp: 07.12.2016).

Kasper W., Miłosierdzie, klucz do chrześcijańskiego życia, tłum. R. Zajączkowski, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2014.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Warszawa 2003, s. 21. Narodowa Strategia Integracji Społecznej (NSIS) jest dokumentem przygotowanym przez Zespół Zadaniowy do spraw Reintegracji Społecznej, któremu przewodniczył minister gospodarki, pracy i polityki społecznej. Zespół został powołany 14 kwietnia 2003 r. przez Prezesa Rady Ministrów (www.mpips.gov.pl, dostęp: 06.12.2016).

Nouwen H., Zraniony uzdrowiciel, tłum. J. Grzegorczyk, Wydawnictwo Rebis, Poznań 1994.

Rybicki A., Słudzy miłosierdzia. Duchowa formacja do posługi Caritas, Wydawnictwo „Gaudium”, Lublin 2010.

Published
2019-12-16
Section
Articles