The Spiritual Value of Work of an Academic Teacher

  • Adam Rybicki The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: theology of work; spirituality; tuition

Abstract

The article focusses on the spiritual value of an academic work, with the term “spiritual” being understood twofold: in a wider and a narrower sense. In the reference to the former meaning, several aspects have been highlighted: moral, personality-related, educational, etc. In a narrower sense, however, references to Christian spirituality have been made, specifically, it discusses academic work as an implementation of the Christian virtue of love, a vocation and a path to holiness. The final part of the article has been devoted to spiritual threats stemming from both, scientific and didactic work at the university. Therefore, it is not so much an attempt to answer the question as to what kind of a lecturer should one be in order to allow the students to benefit as much as possible, but what kind of a spiritual benefit that professional path allows for an academic themselves and to what extent it helps them to develop personally and spiritually.

References

Barska J., Obraz nauczyciela akademickiego, w: B. Bokus, E. Kosowska (red.), Nauczyciel akademicki  etos i warsztat, Wydawnictwo LEXEM, Piaseczno 2016, s. 165-166.

Boulnois O., Duchowość czy życie chrześcijańskie w Duchu?, w: L. Balter (red.), Duchowość chrześcijańska (Kolekcja „Communio”, t. 11), Poznań 1995, s. 60-66.

Chmielewski M., Przez Jezusa do Maryi w duchowości polskiej, w: S. Napiórkowski, K. Pek, (red.), Przez Jezusa do Maryi (Biblioteka mariologiczna, t. 4), Częstochowa-Licheń 2002, s. 125-137.

Chmielewski M., Integrujący charakter teologii duchowości, „Roczniki Teologiczne” 50(2003), z. 5, s. 43-60.

Congregazione per L’Educazione Cattolici, Pontificio Consiglio per i Laici, Pontificio Consiglio della Cultura, Presenza della Chiesa nell’università e nella cultura universitaria, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_cultr_doc_22051994_presence_it.html [07.12.2018].

Cybulski R., Mistrz i uczeń w historii języka polskiego, w: D. Bieńkowska, J. Lewandowicz (red.), Mistrz i uczeń. Zbiór studiów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2013, s. 15-26.

Dawid J.W., O duszy nauczycielstwa, w: W. Okoń (opr. i wstęp), Osobowość nauczyciela, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1962, s. 41-63.

Draguła A., O uczciwym uprawianiu teologii, w: B. Bokus, E. Kosowska (red.), Nauczyciel akademicki  etos i warsztat, Wydawnictwo LEXEM, Piaseczno 2016, s. 145-153.

Fukuyama F.: Zaufanie: Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Guliński J., Rzut okiem z drabiny, w: P. Lissewski, D. Narożna (red.), Z akademickiego podwórka. Wykładowcy o studentach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2014, s. 11-15.

Jan Paweł II, Encyklika Vita consecrata (25.03.1996).

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in America (22.01.1999).

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens (14.09.1981).

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19900524_theologian-vocation_pl.html [12.12.2018].

Lissewski P., Narożna D. (red.), Z akademickiego podwórka. Wykładowcy o studentach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2014.

Mizgalska J., Psychozawodowy rozwój trenera, w: J. Zieziula i in. (red.), Akademia profesjonalnego nauczyciela-wykładowcy i trenera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Szczecin 2007, s. 50-51, 53-59.

Piwowarczyk P., Z perspektywy uczestników Programu Doktoranckiego AAL, w: B. Bokus, E. Kosowska (red.), Nauczyciel akademicki – etos i warsztat, Wydawnictwo LEXEM, Piaseczno 2016, s. 163-166.

Putnam R., Demokracja w działaniu. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.

Rogalski M., Nauczycielka akademicka. Brudnopis znaleziony w norweskiej szufladzie Ludwika Wittgensteina przez Richarda Rorty’ego, w: B. Bokus, E. Kosowska (red.), Nauczyciel akademicki  etos i warsztat, Wydawnictwo LEXEM, Piaseczno 2016, s. 170-171.

Rokitiańska M., Dydaktyk idealny, w: K. Jankowski i in. (red.), Nauczyciel akademicki jako ogniwo jakości kształcenia, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003, s. 35-38.

Sobański R., Powołanie nauczyciela akademickiego, w: M. Spyra (red.), Nauczyciel akademicki. Materiały z sesji zorganizowanej z okazji XX-lecia Duszpasterstwa Nauczycieli Akademickich 22 listopada 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 25-30.

Toeplitz Z., Obowiązki dydaktyka, w: B. Bokus, E. Kosowska (red.), Nauczyciel akademicki  etos i warsztat, Wydawnictwo LEXEM, Piaseczno 2016, s. 79-88.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969.

Wypowiedź B. Fotygi w ramach „Bitwy o kulturę” w Teatrze Starym w Lublinie dn. 2.04.2013, http://video.teatrstary.eu/video/bitwa-o-kulture-kultura-lemingow/ [01.12.2018].

Zawisza R., Nauczyciel akademicki – le courage de la vérité, w: B. Bokus, E. Kosowska (red.), Nauczyciel akademicki  etos i warsztat, Wydawnictwo LEXEM, Piaseczno 2016.

Żynel A., Powołanie, w: Z. Pawlak (red.), Katolicyzm A-Z, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1982, s. 314-315.

Published
2020-06-24
Section
Articles