Uncreated Light in the Theological Reflection of Metropolitan Anthony of Sourozh (Bloom)

  • Irena Saszko Khmelnytskyi National University
Keywords: Uncreated Light; darkness; deification; the human person; Divine Energies; Lauds; Vespers; Orthodox celebrations

Abstract

The present article concerns the theological reflection of Metropolitan Anthony of Sourozh (Bloom) on the subject of the Uncreated Light. At the moment of the fall of our first parents, man lost the ability to participate directly and fully in the uncreated Energies of the Divine Light and for this reason he can only know the mystery of God “in twilight,” that is in an apophatic manner. From the fact of the creation of the human person in the image and likeness of God, it follows that in every man there is the germ of the Divine Light. Thanks to the relationships of love with our fellow men, we are able to discover this Light on their faces. The whole Church shines with the Uncreated Light, because it is the place of the direct presence of God among His people. In the liturgical celebrations of the Orthodox Church, especially in Lauds and Vespers, the faithful anticipate the full participation in the Uncreated Light, which will be their part at the end of time.

References

Antoni Bloom, metropolita, Śmierć i rozłąka, w: W drodze ku wieczności, red. Krzysztof Leśniewski, Włodzimierz Misijuk, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 2004.

Антоний Сурожский (Блум), митр. [Antoniy Surozhskiy (Blum), mitr.], Труды. Книга первая [Trudy. Kniga pervaya], переводы Татьяна Львовна Майданович, Елена Львлвна Майданович [perevody Tatyana L. Maydanovich, Yelena L. Maydanovich], Москва: Практика [Moskva: Praktika] 2002.

Антоний Сурожский, митр. [Antoniy Surozhskiy, mitr.], Вечерня. Утреня [Vechernya. Utrenya], перевод Татьяна Львовна Майданович [perevod T.L. Maydanovich], Мосва: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» [Moskva: Fond «Dukhovnoye naslediye mitropolita Antoniya Surozhskogo»] 2011.

Антоній Сурозький, митр. [Antoniy Suroz’kyy, mytr.], Світло у темряві. Останні розмови 2001-2002 рр. [Svitlo u temryavi. Ostanni rozmovy 2001-2002 rr.], переклад Наталя Безбородова, Леся Лисенко [pereklad Natalya Bezborodova, Lesya Lysenko], Київ: Дух і Літера [Kyyiv: Dukh i Litera] 2015.

Evdokimov Paul, Prawosławie, tłum. Jerzy Klinger, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1964.

Evdokimov Paul, Życie duchowe w mieście, tłum. Maria Żurowska, Poznań: W drodze 2011.

Felmy Karl Christian, Współczesna teologia prawosławna, tłum. Henryk Paprocki, Białystok: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska 2005.

Филоненко Александр [Filonenko Aleksandr], Жизнь для меня Христос. Митрополит Антоний Сурожский [Zhizn’ dlya menya Khristos. Mitropolit Antoniy Surozhskiy], Киев: Дух і Літера [Kiyev: Dukh i Litera] 2015.

Керн Киприан, архимандрит [Kern Kiprian, arkhimandrit], Антропология св. Григория Паламы [Antropologiya sv. Grigoriya Palamy], Париж [Parizh]: YMCA-Press 1950.

Клеман Оливье [Kleman Oliv’ye], Отблески Света. Православное богословие красоты [Otbleski Sveta. Pravoslavnoye bogosloviye krasoty], перевод Ульяна Бикбау [perevod Ul’yana Bikbau], Москва: Библейско-богословский институт Св. апостола Андрея [Moskva: Bibleysko-bogoslovskiy institut Sv. apostola Andreya] 2004.

Leśniewski Krzysztof, „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz..? Podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej. Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 2015.

Ławreszuk Marek, The Role of the Holy Spirit in Human Deification, „Elpis” 18 (2016) s. 21-26.

Łosskij Władimir, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, tłum. Maria Sczaniecka, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1989.

Mantzaridis Georgios I., Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej, tłum. Iga Czaczkowska, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1997.

Meyendorff John, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, tłum. Jerzy Prokopiuk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007.

Meyendorff John, Introduction à l’étude de Grégoire Palamas, Paris: Éditions du Seuil 1959.

Неллас Панайотис [Nellas Panayotis], Обожение: основы и перспективы православной антропологии [Obozheniye: osnovy i perspektivy pravoslavnoy antropologii], перевод Н.Б. Ларионова [perevod N.B. Larionova], Москва: Никея [Moskva: Nikeya] 2011.

Popławski Abel, abp, Święta Pascha – Zmartwychwstanie Chrystusa, w: Prawosławie. Światło ze Wschodu, red. Krzysztof Leśniewski, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko- Chełmska 2009 s. 263-284.

Saszko Іrena, „Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną”. Relacja Theotokos do Osób Trójcy Przenajświętszej w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 2014.

Сержантов Павел [Serzhantov Pavel], Исихастская антропология. О временном и вечном [Isikhastskaya antropologiya. O vremennom i vechnom], Москва: Паломник [Moskva: Palomnik] 2010.

Spiteris Yannis, Ostatni Ojcowie Kościoła. Kabasilas. Palamas, tłum. Bogusław Widła. Warszawa: Wydawnicwo Księży Marianów 2006.

Yannaras Christos, Person and Eros, transl. Norman Russel, Brookline MA: Holy Cross Orthodox Press 2011.

Варфоломій, патріарх [Varfolomiy, patriarkh]. Віч-на-віч із Тайною. Православне християнство у сучасному світі [Vich-na-vich iz Taynoyu. Pravoslavne khrystyyanstvo u suchasnomu sviti], переклад Дарина Морозова [Pereklad Daryna Morozova], Київ: Дух і Літера [Kyyiv: Dukh i Litera] 2011.

Published
2019-11-07
Section
Articles