Communional-Trinitary Position of the Holy Spirit

  • Marek Jagodziński The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: pneumatology; Holy Trinity; Communion; Filioque; kenosis

Abstract

In the New Testament, you can see the beginnings of Trinitarian pneumatology, which began to develop in the changing context of the cultural world. The view of the Holy Spirit in the perspective of Trinitarian love was of great importance here. The communion dimension also had teaching about Filioque. From the Middle Ages, a process of forgetting the Holy Spirit began in the West and it was only in newer theology that a renaissance in pneumatology was possible thanks to the integration of theological reflection and spiritual experience, in particular, thanks to the new awakening of the Church’s sense of unification in a manner of communion that emboldened outstanding theologians to undertake a penetrating search in pneumatology.

References

Bokwa Ignacy: Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, Radom: Radomskie Wydawnictwo Diezezjalne AVE 1998.

Bouyer Louis: Duch Święty Pocieszyciel. Duch Święty i życie w łasce, tłum. Alina Liduchowska, Kraków: Wydawnictwo „M” 2000.

Chevalier Max-Alain: Biblische Pneumatologie, w: Neue Summe Theologie, red. Peter Eicher, t. 1: Der lebendige Gott, Freiburg–Basel–Wien: Herder Verlag 1988.

Congar Yves: Słowo i Tchnienie, Słowo i Tchnienie, tłum. Mariusz Jagielski, Kraków: Wydawnictwo WAM 2018.

Congar Yves: Systematische Pneumatologie, w: Neue Summe Theologie, red. Peter Eicher, t. 1: Der lebendige Gott, Freiburg–Basel–Wien: Herder Verlag 1988, s. 379-406.

Congar Yves: Wierzę w Ducha Świętego. Duch Święty w ekonomii Objawienia i doświadczenie Ducha, tłum Adam Paygert, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 1995.

Congar Yves: Wierzę w Ducha Świętego. Rzeka życia płynie na Wschodzie i na Zachodzie (Ap 22,1), tłum. Lucyna Rutowska, t. III, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 1996.

Forte Bruno, Istota chrześcijaństwa, tłum. Krystyna Kozak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Greshake Gisbert: Trójjedyny Bóg. Teologia trynitarna, tłum. Jan Tyrawa, Wrocław: Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2009.

Greshake Gisbert: Wierzę w Boga trójjedynego. Klucz do zrozumienia Trójcy Świętej, tłum. Wiesław Szymona, Kraków: Wydawnictwo Znak 2001.

Jagodziński Marek: Trialogiczno-komunijna koncepcja trynitologii, „Studia Diecezji Radomskiej” 10 (2010/2011), s. 59-72.

Liszka Piotr: Duch Święty, który od Ojca (i Syna) pochodzi, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2000.

Kasper Walter: Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. Jan Tyrawa, Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1996.

Laurentin René: Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, tłum. Maria Tarnowska, Kraków: Wydawnictwo Znak 1998.

Stubenrauch Bertram: Pneumatologia – traktat o Duchu Świętym, (Podręcznik Teologii Dogmatycznej, red. Wolfgang Beinert, traktat VIII), tłum. Piotr Lisak, Kraków: Wydawnictwo „M” 1999.

Published
2019-11-07
Section
Articles