Dariusz Henryk Pater, Holistyczna koncepcja człowieka chorego. Teologia—medycyna—praktyka [The Holistic Concept of a Sick Man. Theology—Medicine—Practice]

  • Mirosław Kalinowski The John Paul II Catholic University of Lublin, Institute of Family Studies and Social Work
Published
2019-10-30