Spiritual Iunctim. Bishop of Siedlce, Henryk Przeździecki, and the Arrival of Missionary Oblates of Mary Immaculate to the Parish and Marian Shrine in Kodeń in 1927

  • Paweł Zając Faculty of Theology, Adam Mickiewicz University in Poznań
Keywords: Kodeń; religious persecution; Siedlce; Bishop Henryk Przeździecki; Missionary Oblates of Mary Immaculate

Abstract

The territory of the diocese of Siedlce has witnessed severe religious persecution in the second part of the 19th century. The Russian authorities confiscated Catholic churches and violently forced the eastern-rite Catholics to forsake the union with the bishop of Rome and to join the Orthodox Church. A famous 17th-century image of Our Lady of Kodeń was removed from the church and transported to another Marian shrine in the southern Poland. Only the Polish independence in 1918 allowed the process of rebuilding the traditional religious structures to begin. The article shows the involvement of the bishop of Siedlce in restoring the image of Our Lady of Kodeń to its original location and the beginning of pastoral ministry of the Missionary Oblates of Mary Immaculate at the service of the Marian shrine and parish in Kodeń, including the attempts to restore the structures of the eastern-rite Catholic Church.  

References

Aleksandrowicz P., Diecezja Siedlecka czyli Podlaska. W 150 rocznicę erekcji (1818-1968). Przyczynki i materiały do dziejów Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Siedlce 1971.

Balicki L., Dzieje gospodarcze diecezji siedleckiej, 1918-1939, Lublin 1991.

Błoński B., Diecezja siedlecka. Przeszłość i teraźniejszość, w: Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu, red. A. Baran, Lublin 2002, s. 129-143.

Dmowski R., Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.

Głowacki L., Wywiezienie i powrót Matki Bożej Kodeńskiej. Opowieść historyczna z okazji 90. rocznicy powrotu Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej z Częstochowy do Kodnia [praca przygotowywana do druku, mps w posiadaniu autora].

Grzesiak K., Marczewski J.R., Biskup lubelski Marian Leon Fulman wobec ruchu neounijnego, w: Pater Ecclesiae Lublinensis. Studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945), red. J.R. Marczewski, Lublin 2010, s. 49-76.

Jastrzębski J., Kodeń. Szkic historii parafii katolickiej, b.m., 1985, [mps w Bibliotece WSD Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze].

Karwacki R., Miejsce Niepokalanej w posługiwaniu pasterskim biskupa Henryka Przeździeckiego, w: Niepokalana Matka Chrystusa. Materiały z sympozjum mariologicznego, Lublin, 23-24 kwietnia 2004 roku, red. K. Kowalik, K. Pek, Częstochowa–Lublin 2004, s. 169-177.

Lemekh P., Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na terenie dzisiejszej Białorusi w latach 1934-1992, Poznań 2017, mps mgr, [Wydział Teologiczny UAM, promotor P. Zając OMI].

Marecki G., Działalność Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu w latach 1927-1939, Poznań 2009, mps mgr [Wydział Teologiczny UAM, promotor P. Zając OMI].

Matwiejuk K., Błogosławieni Męczennicy Podlascy, Siedlce 1997.

Osadnik P., Karol Kubsz. Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej (1931-1966), Poznań 2016, mps mgr [Wydział Teologiczny UAM, promotor P. Zając OMI].

Pielorz J. OMI, Oblaci polscy. Zarys dziejów prowincji 1920-1970, Rzym 1970.

Pielorz J., Obraz Matki Boskiej Kodeńskiej na tle legendy i historii, Liège–Rzym 1996.

Przeździecki H., Listy pasterskie i przemówienia, 1928-1938, Siedlce 1938.

Rzemieniuk F., Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia), Lublin 1999.

Zając P. OMI, „Wobec wielkich potrzeb naszego wychodźstwa...”. Polscy Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w perspektywie Kapituły Generalnej 1926 r., „Studia Polonijne” 33(2012), s. 117-140.

Zając P. OMI, Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1922-1939, „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski” 5(2010), s. 147-171.

Zając P., Badania historyczne w polskim środowisku Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, „Roczniki Historii Kościoła” 3(2011), s. 147-170.

Zając P., OMI, Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1922-1939, „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski” 5(2010), s. 147-171.

Published
2019-08-27
Section
Articles