Man in the Media Space in the Context of a Sine Wave

Keywords: man, mass media space, communication, sine wave

Abstract

The basic difference between humanities and the natural sciences lies in the fact that humanities’ research subjects cannot be presented in mathematical formulas. In the digitization era, the division line is no longer so distinct, particularly in the light of this article’s research subject. The paper examines the proportions between direct interpersonal (face to face) communication and communication based on modern communication (online) technologies and the impact of the latter on people and families existing in the contemporary media space. Mathematics, despite its closed nature, sets new directions of thinking and guarantees certain logic. As a result, mathematics offers the verification possibility employing research, as is the case of sociology, for instance. A mathematical sine wave is the starting point and, at the same time, the basis for conclusions and answers in this paper to the research question, making it possible to look at a person in the media space of recent decades, in the COVID 19 era and thus allows to formulate future postulates.

References

Drożdż, Michał. Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów. Tarnów: Biblos, 2005.

Dyson, Rose A. Mind abuse. Media violence in an information age. Montreal: black rose books, 2000.

Galarowicz, Janusz. Imię własne człowieka. Klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1996.

Griffin, Em. Podstawy komunikacji społecznej. Tłum. Olga Kubińska, Wojciech Kubiński iMagdalena Kacmajor. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

Jęczeń, Jarosław, „Człowiek jest osobą. Personalistyczna koncepcja człowieka Karola Wojtyły w pracy socjalnej”. W Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Między kształceniem a praktyką, red. Małgorzata Duda, Leon Szot i Antoni Świerczek, 25–37. T. 2. Kraków: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017.

Jęczeń, Jarosław. I Communicate, therefore i am. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.

Jęczeń, Jarosław. Komunikuję się, więc jestem. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

Jęczeń, Jarosław. „Osobotwórcza komunikacja ‘poietyczna’”. W Medioznawstwo personalistyczne, T. 1: Wybrane zagadnienia z filozofii i teologii mediów, red. Jarosław Jęczeń i Piotr Guzdek, 36–64. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

Jęczeń, Jarosław. „Osobowa struktura samostanowienia”. W Jarosław Jęczeń, Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej, 25–37. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2011.

Jęczeń, Jarosław. „Praca socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Historia, paradygmat, innowacje”. Roczniki Teologiczne 61, z. 1(2014): 5–25.

Jęczeń, Jarosław. „Rodzina w przestrzeni medialnej”. Roczniki Teologiczne 53, z. 10(2006): 197–211.

Jęczeń, Jarosław. „Streetworking – uczestnictwo czy alienacja?”. W Granice streetworkingu, red. Jarosław Jęczeń i Bernadeta Lelonek-Kuleta, 15–36. Sandomierz–Lublin–Eichstät Ingolstadt: Wydawnictwo polihymnia, 2013.

Krąpiec, Mieczysław A. Ja-człowiek. Lublin: RW KUL, 1991.

Kuliński, Hubert. „Badania wpływu pandemii COVID-19 na komunikację społeczną i media w wybranych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych”. Com.press 4, nr 2 (2021): 7–18, https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-2.335.

McLuhan, Eric, i Frank Zingore. Essential McLuhan. Toronto: Anansi, 1995.

McLuhan, Marshall. Understanding me. Lectures and interviews. Toronto: Anansi, 2003.

Nagórny, Janusz. Posłannictwo chrześcijan w świecie. Lublin: RW KUL, 1997.

Ohme, Rafał. Emo Sapiens. Harmonia emocji i rozumu. Wrocław: Wydawnictwo Bukowy Las, 2017.

Piwowarski, Władysław. Socjologia religii. Lublin: RW KUL, 1996.

Sepe Crescenzio. Persona e storia. Per una teologia della persona. Torino: Edizioni Paoline, 1990.

Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. W Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski – nowe tłumaczenie, 48–78. Poznań: Pallottinum, 2002.

Wojtyła Karol. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń, Wojciech Chudy, Jerzy W. Gałkowski, Adam Rodziński), Andrzej Szostek i Andrzej Półtawski. Lublin: TN KUL, 1994.

Wojtyła, Karol. „Osoba: podmiot i wspólnota”, w Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń i in., 371–414. Lublin: TN KUL, 1994

Wojtyła, Karol. „Człowiek jest osobą”, w Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń i in., 415–420. Lublin: TN KUL, 1994

Zasępa Tadeusz. Media, człowiek, społeczeństwo. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2000.

Published
2022-11-28
Section
Articles