Father Idzi Benedykt Radziszewski – Worshipper of The Sacred Heart of Jesus

Keywords: Idzi Radziszewski, Catholic University of Lublin, Sacred Heart of Jesus

Abstract

The idea of the Sacred Heart of Jesus, present in the Church for a long time, began to take the form of a cult in the 17th century. The turning point in promoting this kind of devotion came with the revelations to St Margaret Alacoque. Additionally, the Polish Church made a significant contribution to this matter. In the 1760s, Polish bishops submitted a memorandum to Pope Clement XIII regarding the approval of the cult of the Sacred Heart of Jesus. The Holy See’s response was positive and the cult was approved in Poland. The 19th century was a period of the consecration of individual countries to the Sacred Heart of Jesus, and these processes culminated in Leo XIII’s encyclical Annum sacrum, in which the Pope consecrated the human race to the Sacred Heart of Jesus. During the interwar period in Poland a great number of families entrusted themselves to the Sacred Heart of Jesus. Rev. Idzi Radziszewski was born, grew up, was educated and worked in the atmosphere described above. Imbued with reverence for the Sacred Heart of Jesus, he shaped his personality referring to the ideals which stemmed from this devotion. These ideals guided him in his relations with others and inspired him to establish a Catholic university in Lublin. This institution aimed to serve God and country and to educate the Catholic elite who would devote themselves to Polish society and the Church, in the spirit of love whose source is the Sacred Heart of Jesus.

References

Fulman, Leon Marian. „Ś.p. Ks. Rektor Idzi Radziszewski, ozdoba i pochodnia kleru polskiego”. Wiadomości Diecezjalne Lubelskie 4, z. 1(1922): 66–74.

Karolewicz, Grażyna. Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871–1922. Lublin: Polihymnia, 1998.

Karolewicz, Grażyna. „Ksiądz Idzi Radziszewski w oczach pierwszych studentów KUL”. Biuletyn Informacyjny KUL 1(1973): 5–15.

Karolewicz, Grażyna. „Lowanium w życiu i działalności ks. Idziego Radziszewskiego”. Ateneum Kapłańskie 72, t. 94, z. 1(1980): 71–84.

Kremer, Piotr. Ś.p. ks. dr Idzi Radziszewski założyciel i pierwszy rektor Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. Włocławek: Księgarnia Powszechna i Druk. Diecezjalna, 1922.

Misiurek, Jerzy. Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej. T. 1. Lublin: RW KUL, 1994.

Misiurek, Jerzy. Źródło życia i świętości. Polska teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa. Lublin: TN KUL, 2014.

Mocydlarz, Włodzimierz. Serce Jezusa w liturgii. Kraków: Wydawnictwo Petrus, 2009.

Poleszak, Leszek. Serce Jezusa w dokumentach Kościoła. Kraków: Dehon, 2006.

Schenk, Wacław. „Służba Boża”. W: Historia Kościoła w Polsce, red. Bolesław Kumor. T. 1, cz. 2, 500–503. Poznań: Pallottinum, 1974.

Słoma, Ireneusz. „250 lat liturgicznego kultu Serca Jezusowego w Polsce – Memoriał biskupów polskich z 1765 roku”. Roczniki Teologiczne 62, z. 8(2015): 145–158.

Szymański, Stanisław i Jerzy Misiurek. „Prekursor kultu Serca Jezusowego”. Ateneum Kapłańskie 55, t. 66, z. 1(1963): 137–146.

Wyczawski, Hieronim Eugeniusz. „Działalność religijna i społeczna”. W: Historia Kościoła w Polsce, red. Bolesław Kumor i Zdzisław Obertyński. T. 2, cz. 2, 50–69. Poznań: Pallottinum, 1979.

Published
2022-06-20
Section
Articles