Expectations of Young People towards Religious Education at the Secondary Education Level – Research Report

Keywords: young people, religious education, catechesis, upbringing, teaching

Abstract

Participation in Religious Education classes should supposedly facilitate the spiritual formation and development of young people’s personality, finding their own path to God, as well as understanding their purpose and meaning of life. Since spirituality is a significant factor in prevention of dependence and high-risk behaviours of adolescents, the decrease in the number of secondary education students who participate in Religious Education classes is most alarming. The purpose of this paper is to present the expectations of young people towards catechesis in terms of the curriculum, competences of the educators, and the working methods employed during the classes. The results of the survey carried out on a group of 70 secondary school graduates have revealed that young people are deeply interested in religion and spiritual growth. They have high expectations but are also full of questions and doubts. Therefore, they expect that catechists demonstrate sound knowledge and the ability to hold an open-minded discussion. This is, unfortunately, where Religious Education classes often fail them.

References

Baniak, Józef. „Katecheza szkolna w opiniach i ocenach młodzieży i rodziców”. Poznańskie Studia Teologiczne 9(2000): 237-259.

Bąk, Urszula. „Kondycja moralna młodzieży maturalnej Sandomierza”. Społeczeństwo i Rodzina 57(2018), 4: 64-83.

Borda, Michał, Roman Solecki. „Duchowa sfera wychowania w życiu młodzieży”. Studia Redemptorystowskie 15(2017): 555-570.

Chlewiński, Zdzisław. „Formacja”. W Ludomir Bieńkowski i in. (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 5, kol. 389. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1989.

Erikson, Erik H. Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka, 2004.

Goliszek, Piotr. „Nauczanie religii w polskich przedszkolach i szkołach publicznych”. Teka Komisji Prawniczej 13(2020), 2: 177-195.

Goliszek, Piotr. Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Goliszek, Piotr. Personalistyczny wymiar katechezy. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

Gwiazda, Magdalena. „Religia w szkole – uczestnictwo i ocena”. W Młodzież 2016. Raport z badań, 141-152. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2016.

Jedynak, Witold. „Nauczanie religii w polskich szkołach – sukces czy porażka?”. Poznańskie Studia Teologiczne 32(2018): 207-228.

Jedynak, Witold. „Nauczanie religii w szkole w opiniach i ocenach polskiego społeczeństwa”. Roczniki Nauk Społecznych 11(47)(2019), 3: 79-101.

Osial, Wojciech. „Misja wychowawcza lekcji religii w szkole”. Warszawskie Studia Teologiczne 25(2012), 2: 269-280.

Szwajkajzer, Agnieszka. „Młodzież o lekcjach religii w szkole”. W Krzysztof Kiciński, Krzysztof Koseła, Wojciech Pawlik (red.). Szkoła czy parafia? Nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych, 141-160. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 1995.

Tomasik, Piotr. „Nauczanie religii w szkole jako podstawa formacji chrześcijańskiej”. Studia Gdańskie 23(2008): 179-190.

Zubrzycka-Maciąg, Teresa, Piotr Goliszek, „The personal aspect of the moral and axiological upbringing of children and adolescents”. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 39(2020), 2: 23-37.

Published
2021-12-03
Section
Articles