Spiritual Guidance in the Light of the Teaching of St. Theophan the Recluse

Keywords: St. Theophan the Recluse, spiritual guidance, the elder, friend

Abstract

St. Theophan the Recluse (1815-1894) was a Russian ascetic, recluse, and at the same time a bishop and theologian. In his sermons, as well as in his numerous correspondence, he encouraged the use of spiritual guidance given to the faithful by monks, nuns and priests. He also gave advices to spiritual guides on how to carry out the ministry they had been called to. Referring to the tradition of the Church, he proclaimed that the relationship between the elder and his disciples should be based on a close and cordial frienship. If someone is unable to find an experienced spiritual father, his friends may be helpful on the path to eternity.

References

Аксенов-Мерсон М., Я назвал вас друзьями (Ин. 15,15), w: Дружба: ее формы, испытания и дары, ред. Константин Сигов, Дух і Літера, Киев 2008, s. 29-50 [Aksenov-Merson M., Ya nazval vas druz’yami (In. 15,15), w: Druzhba: yeye formy, ispytaniya i dary, red. Konstantin Sigov, Dukh і Lіtera, Kiyev 2008, s. 29-50].

Брат Роже з Тезе, Проста довіра. Вибрані тексти, переклад Світлана Желдак, Яна Вестель, Вікторія Резніченко, Дух і Літера, Київ 2012 [Brat Rozhe z Teze, Prosta dovira. Vybrani teksty, pereklad Svitlana Zheldak, Yana Vestel’, Viktoriya Reznichenko, Dukh i Litera, Kyyiv 2012].

Вілкен Р. Л., У пошуках обличчя Божого. Введення у богослов’я ранньої Церкви, Видавництво українського католицького університету, Львів 2005 [Vilken R. L., U poshukakh oblychchya Bozhoho. Vvedennya u bohoslov”ya rann’oyi Tserkvy, Vydavnytstvo ukrayins’koho katolyts’koho universytetu, L’viv 2005].

Владимир Л., Оптинские старцы, w: tenże, На стражи истины, Стретенский монастырь, Москва 2007, s. 22-91 [Vladimir L., Optinskiye startsy, w: tenże, Na strazhi istiny, Stretenskiy monastyr’, Moskva 2007, s. 22-91].

Сурожский А., митрополит, Пастырство, Издательский дом «Никея», Москва 2017 [Surozhskiy A., mitropolit, Pastyrstvo, Izdatel’skiy dom «Nikeya», Moskva 2017].

Святитель Феофан Затворник, Малые произведения, Правило веры, Москва 2018 [Svyatitel’ Feofan Zatvornik, Malyye proizvedeniya, Pravilo very, Moskva 2018].

Святитель Феофан Затворник, О покаянии и причащении. Слова и проповеди, Правило веры, Москва 2017 [Svyatitel’ Feofan Zatvornik, O pokayanii i prichashchenii. Slova i propovedi, Pravilo very, Moskva 2017].

Святитель Феофан Затворник, Рукописи из кельи, Правило веры, Москва 2018 [Svyatitel’ Feofan Zatvornik, Rukopisi iz kel'i, Pravilo very, Moskva 2018].

Святитель Феофан Затворник, Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Собрание писем, Правило веры, Москва 2017 [Svyatitel' Feofan Zatvornik, Chto yest’ dukhovnaya zhizn’ i kak na neye nastroit’sya? Sobraniye pisem, Pravilo very, Moskva 2017].

Зелинский В., Дружба как духовничество, w: Дружба: ее формы, испытания и дары, ред. К. Сигов, Дух і Літера, Киев 2008, s. 51-60 [Zelinskiy V., Druzhba kak dukhovnichestvo, w: Druzhba: yeye formy, ispytaniya i dary, red. K. Sigov, Dukh і Lіtera, Kiyev 2008, s. 51-60].

Флоровский Г., Пути русского богословия, Издательство «Тираж-51», Краматорск 2012 [Florovskiy G., Puti russkogo bogosloviya, Izdatel'stvo «Tirazh-51», Kramatorsk 2012].

Карфикова Л., Святитель Григорий Нисский. Бесконечность Бога и бесконечный путь к Нему человека, перевод Илья Бей, Дух і Літера, Киев 2012 [Karfikova L., Svyatitel' Grigoriy Nisskiy. Beskonechnost’ Boga i beskonechnyy put’ k Nemu cheloveka, perevod Il'ya Bey, Dukh і Lіtera, Kiyev 2012].

Нембрини Ф., От отца к сыну. Беседы о рискованном деле воспитания, перевод. Екатерина Бровко, Дух і Літера, Киев 2015 [Nembrini F., Ot ottsa k synu. Besedy o riskovannom dele vospitaniya, perevod. Yekaterina Brovko, Dukh і Lіtera, Kiyev 2015].

Теофан Затворник, Нагадування всечесним монахиням про те, чого від них вимагає чернецтво, перклад Мирослав Лемик, Свічадо, Львів 2007 [Teofan Zatvornyk, Nahaduvannya vsechesnym monakhynyam pro te, choho vid nykh vymahaye chernetstvo, perklad Myroslav Lemyk, Svichado, L’viv 2007].

González L.J., Terapia duchowa. Ludzkie i duchowe uzdrowienie z chorób duszy, tłum. D. Kucała, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2005.

Jan Paweł II, List apostolski „Salvifici doloris”, s. 5, http://www.documenta-catholica.eu/d_1983-02-11-%20SS%20Ioannes%20Paulus%20II%20%20Salvifici%20Doloris%20-%20PL.pdf (dostęp: 21.08.2020).

Larchet J.-C., Terapia chorób duchowych. Wstęp do tradycji ascetycznej Kościoła prawosławnego, tłum. N. Aleksiejuk, Wydawnictwo „Bratczyk”, Hajnówka 2013.

Merton T., Kierownictwo duchowe i medytacja, tłum. W. Grzybowski, Wydawnictwo M, Kraków 1995.

Misijuk W., Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2014.

Mniszka Nikołaja, Prawosławna tradycja ojcostwa duchowego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.

Paszkowska T., Psychologia w kierownictwie duchowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

Saszko I., Ideał życia monastycznego w Pouczeniach wielebnym mniszkom o tym, czego od nich wymaga życie monastyczne św. Teofana Pustelnika, „Elpis” 21 (2019), s. 79-86.

Ware K., Przewodnictwo duchowe w prawosławiu, w: K. Ware, Królestwo wnętrza, tłum. W. Misijuk, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2003, s. 178-210.

Published
2021-01-29
Section
Articles