Resurrection Credibility of the Church

Keywords: Jesus Christ, Church, Resurrection, icon, credibility of the Church

Abstract

The article addresses the issue of resurrection credibility of the Church. This was achieved in three steps. First, the resurrection identity of the Church was demonstrated as it is associated with its Genesis and determines the absolute uniqueness of the Ecclesia in history. Second, the Ecclesia was presented as the icon of the Risen Lord. The category of icon made it possible to emphasize the Church’s dual structure (visible and invisible, historical and mysterious) and show the Ecclesia as the Body of the Risen Lord. Finally, based on the previous considerations, those elements were underscored which could help one to discern the resurrection credibility of the Church. The qualities of the Church’s resurrection credibility are complex, they are both visible and mysterious; therefore the essential condition for discerning the resurrection credibility of the Ecclesia (analogically to knowing the Church herself) is the simultaneous involvement of both reason and faith.

References

Bartnik, Czesław S. Kościół Jezusa Chrystusa. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1982.

Bartnik, Czesław S. Kościół. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Borto, Paweł. „Josepha Ratzingera ujęcie wiarygodności Kościoła”. W Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera, red. Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej. 203-216. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

Dola, Tadeusz. Teologia misteriów życia Jezusa. Opole: Redakcja Wydawnictw. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2002.

Dupuis, Jacques. Wprowadzenie do chrystologii. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1999.

Durrwell, François-Xavier. La résurrection de Jésus mystère de salut. Paris: Cerf, 1982.

Durrwell, François-Xavier. Ojciec. Bóg w swoim miłosierdziu. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, 2000.

Góźdź, Krzysztof. „Obrazy Kościoła i główne idee eklezjologiczne”. W Kościół w czasach Jana Pawła II, red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej. 79-97. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”, 2005.

Hryniewicz, Wacław. Nasza pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. T. 2. Lublin: TN KUL, 1987.

Hryniewicz, Wacław. Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. T. 3. Lublin: TN KUL, 1991.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.

Kaucha, Krzysztof. „Wiarygodność Kościoła i jej uzasadnianie w twórczości naukowej M. Ruseckiego”. W Scio Cui Credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. Ireneusz Ledwoń i in. 133-145. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Kaucha, Krzysztof. „Wiarygodność Kościoła”. W Kościół w czasach Jana Pawła II, red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej. 335-359. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”, 2005.

Kaucha, Krzysztof. „Współczesne metody uzasadniania wiarygodności Kościoła”. Roczniki Teologiczne 52, nr 9 (2005): 77-96.

Kaucha, Krzysztof. Wiarygodność Kościoła w kontekście współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Kopeć, Edward. „Historiozbawczy charakter zmartwychwstania Jezusa Chrystusa”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24, nr 4 (1977): 107-118.

Krzyszowski, Zbigniew. „Zmartwychwstanie a eklezjogeneza”. Resovia Sacra 6 (1999): 55-80.

Latourelle, René. „Chiesa: Motivo di credibilita”. W Dizionario di teologia fondamentale, red. René Latourelle, Rino Fisichella. 162-181. Assisi: Cittadella Editrice, 1990.

Mastej, Jacenty. „Chrystyczność jako podstawa wyjątkowości Kościoła”. Łódzkie Studia Teologiczne 28, nr 2 (2019): 11-22.

Mastej, Jacenty. „Paschalna wiarygodność chrześcijaństwa i Kościoła według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”. W Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera, red. Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej. 135-151. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

Mastej, Jacenty. „Pneumatologiczna wiarygodność Kościoła”. Verbum Vitae 37, nr 1 (2020): 227-240.

Mastej, Jacenty. Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.

Michalik, Andrzej. „Wiarygodność chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera”. W Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera, red. Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej. 121-134. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

Muszyński, Henryk. „Zmartwychwstanie Chrystusa niewzruszonym fundamentem Kościoła. Reinterpretacja 2 Tm 2,19 w świetle źródeł qumrańskich”. Studia Pelplińskie 8 (1976): 91-123.

Nagy, Stanisław. Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1982.

Nagy, Stanisław. Ty jesteś Piotr, czyli Skała i na tej Skale zbuduję Kościół mój. Studium o widzialnym Kościele. Częstochowa: Biblioteka „Niedzieli”, 2009.

Napiórkowski, Andrzej. „Geneza i misja Kościoła w świetle Objawienia”. W Teologia fundamentalna. T. 4: Kościół Chrystusowy, red. Tadeusz Dzidek i in. 23-97. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2019.

Neuner, Peter. „Eklezjologia – nauka o Kościele”. W Podręcznik teologii dogmatycznej, red. Wolfgang Beinert. T. 7, 207-509. Kraków: Wydawnictwo M, 1999.

Piè-Ninot, Salvador. „Gesù e la Chiesa”. W Dizionario di teologia fondamentale, red. René Latourelle, Rino Fisichella. 151-162. Assisi: Cittadella Editrice, 1990.

Pié-Ninot, Salvador. „Zmartwychwstanie Chrystusa w teologii współczesnej”. W Tajemnica odkupienia, red. Lucjan Balter i in. 270-279. Poznań: Pallottinum, 1997.

Pié-Ninot, Salvador. Wprowadzenie do eklezjologii. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002.

Pius XII. Encyklika Mistici Corporis. 1943.

Rabczyński, Paweł. „Wiarygodność Kościoła a znaki czasu”. W Kościół w czasach Jana Pawła II, red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej. 319-334. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”, 2005.

Rusecki, Marian, Jacenty Mastej i Krzysztof Kaucha. Metodologia teologii fundamentalnej. Lublin: TN KUL, 2019.

Rusecki, Marian i Jacenty Mastej. „Zmartwychwstanie”. W Leksykon teologii fundamentalnej, red. Marian Rusecki i in. 1367-1375. Lublin−Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Rusecki, Marian. „Boska geneza Kościoła”. W Kościół w czasach Jana Pawła II, red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej. 65-78. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”, 2005.

Rusecki, Marian. „Chrystyczna ikoniczność Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła. Szkic zagadnienia”. W Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne, red. Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej. 133-51. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów „Dehon”, 2006.

Rusecki, Marian. „Czy Kościół w Polsce jest wiarygodny?”. W Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce. Quo vadis Ecclesia Polonorum?, red. Marian Rusecki. 143-156. Pelplin−Lublin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 1994.

Rusecki, Marian. „Funkcja argumentacyjna cudu w pierwszych wiekach Kościoła”. Roczniki Teologiczne 26, nr 2 (1979): 29-40.

Rusecki, Marian. „Próba określenia przedmiotu ikonicznej teologii fundamentalnej”. Studia Theologiae Fundamentals 2 (2011): 31-46.

Rusecki, Marian. „Wiarygodność Kościoła w Polsce jako rzeczywistości personalistycznej i dynamicznej”. Studia Warmińskie 30 (1993): 377-390.

Rusecki, Marian. Cud w chrześcijaństwie. Lublin: TN KUL, 1996.

Rusecki, Marian. Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej. Warszawa: Wydawnictwo PAX, 2006.

Rusecki, Marian. Traktat o cudzie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

Rusecki, Marian. Traktat o Kościele. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.

Rusecki, Marian. Traktat o Objawieniu. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów „Dehon”, 2007.

Scheffczyk, Leo. „Zmartwychwstanie Jezusa – fundamentalna prawda wiary”. Communio 5, nr 2 (1985): 11-22.

Scheffczyk, Leo. Zmartwychwstanie. Warszawa: Wydawnictwo PAX, 1984.

Seweryniak, Henryk. „Sposoby uzasadniania wiarygodności Kościoła w nowszej literaturze teologicznej”. W Wiarygodność Kościoła. Materiały z sympozjum w Kamieniu Śląskim w dniach 2-3.04.1997, red. Tadeusz Dola. 27-48. Opole: Redakcja Wydawnictw. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 1997.

Seweryniak, Henryk. Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2001.

Seweryniak, Henryk. Święty Kościół powszedni. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1996.

Skalický, Karel. „Fundacyjne wydarzenie chrześcijaństwa: Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu”. W Chrześcijaństwo jutra, red. Marian Rusecki i in. 27-49. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2001.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. 1964.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes. 1965.

Stachewicz, Krzysztof. „Ikona a ontologia”. Studia Theologiae Fundamentals 2 (2011): 9-19.

Wenisch, Bernhard. Geschichten oder Geschichte? Theologie des Wunders. Salzburg: Verlag St. Peter, 1981.

Published
2021-11-05
Section
Articles