The Spirituality of Mercy According to Pope Francis

Keywords: spirituality, mercy, spiritual attitude, liturgy, pope Francis

Abstract

Thanks to the last popes, especially Francis, a characteristic feature of the Catholic Church in the third millennium is the cult of God's mercy. It requires the formation of appropriate spiritual attitudes, which in contemporary theology of spirituality are described by pointing to their cognitive, axiological-affective, and practical-action aspects.

The theme of mercy permeates the life of the Church so deeply that we can speak not only of the spirituality of mercy, but also of the merciful dimension of Christian spirituality.

The cult of God's mercy is closely related to the liturgy, therefore − especially the Eucharistic liturgy – it also has a merciful dimension. Therefore, shaping the attitudes of mercy has its source in it.

References

Chmielewski, Marek (2006). „Duchowość a horyzontalizm społeczeństwa europejskiego”. Soter (Kowno). 17: 19-26.

Chmielewski, Marek. (2010a). „Maryjny wymiar duchowości katolickiej. Wybór czy konieczność?”. Salvatoris Mater, 12, 1-2: 11-23.

Chmielewski, Marek. (2010b). „Potrzeba metodologii w teologii duchowości”. Duchowość w Polsce, 12: 29-39.

Chmielewski, Marek. (2014). „Ufność w Boże miłosierdzie odpowiedzią na chorobę horyzontalizmu”. Duchowość w Polsce, 16: 165-175.

Franciszek. (2013). Adhortacja „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Watykan.

Franciszek. (2014a). Audiencja generalna (10 IX 2014), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/audiencje/ag_10092014.html [21.01.2021]. Watykan.

Franciszek. (2014b). List apostolski do wszystkich osób konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego 2014. Watykan.

Franciszek. (2014c). Address of pope Francis to the parish priests of the diocese of Rome (4 III 2014), http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/march/documents/papa-francesco_20140306_clero-diocesi-roma.html [21.01.2021]. Watykan.

Franciszek. (2014d). Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2014. Watykan.

Franciszek. (2015a), Bulla Misericordiae vultus (11 IV 2015). Watykan.

Franciszek. (2015b). Orędzie na Wielki Post 2016 (4 X 2015), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/post2016-or-04102015.html [21.01.2021]. Watykan.

Franciszek. (2015c). Letter of his holiness pope Francis to the Grand Chancellor of the „Pontificia Universidad Católica Argentina” for the 100th anniversary of the founding of the Faculty of theology (3 III 2015), http://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2015/documents/papa-francesco_20150303_lettera-universita-cattolica-argentina.html, [21.01.2021]. Watykan.

Franciszek. (2016a). List apostolski Misericordia et misera (20 XI 2016). Watykan.

Franciszek. (2016b). Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim. Kraków.

Granat, Wincenty. (1970). „Kult Boga miłosiernego przez Chrystusa i w Chrystusie”. W: Wincenty Granat (red.). Ewangelia miłosierdzia, 389-409. Poznań−Warszawa.

Jan Paweł II. (1980). Encyklika o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia” (30 XI 1980). Watykan.

Jan Paweł II. (2008). Dzieła zebrane. T. 9. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, część 1 – Polska. Kraków.

Jędrzejski, M. (2017). „Posługa miłosierdzia w nauczaniu Benedykta XVI”. W: Roman Ceglarek, Andrzej Kuliberda (red.). Bądźcie świadkami miłosierdzia, 51-63. Częstochowa.

Kasper, Walter. (2014). Miłosierdzie klucz do chrześcijańskiego życia. Poznań.

Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. (2003). Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Pallottinum.

Kotyński, Marek. (2017). „Miłosierdzie w teologii duchowości”. Warszawskie Studia Teologiczne, 30, 3-4: 32-51.

Kowalska, Faustyna. (1995). Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej (wyd. 4). Warszawa.

Kruszewska, Marietta Elżbieta. (2015). Bóg miłosierny w przepowiadaniu bł. ks. Michała Sopoćki spowiednika św. s. Faustyny. Tarnów.

Kucharski, Jacek. (2016). „Biblijne źródła uczynków miłosierdzia względem ciała”. Zeszyty Formacji Katechetów, 62, 2: 56-69.

Matulewicz, Elżbieta. (2007). Miłosierdzie Boże w charyzmacie Zgromadzenia Księży Marianów. Lublin.

Nadolski, Bogusław. (2006). Leksykon liturgii. Poznań.

Niemira, Artur. (2019). „Wymóg miłosierdzia w działalności duszpasterstwa rodzin. Refleksje wokół adhortacji `Amoris laetitia'”. Studia Włocławskie, 21: 257-274.

Paszkowska, Teresa. (2016). „Uczynki miłosierne względem ciała – uduchowione powinności”. Duchowość w Polsce, 18: 145-156.

Pyc, Marek. (2010). „Chrystologia”. W: Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski (red.). Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, 103-116. Lublin.

Sawa, Przemysław. (2018). „Wybrane aspekty miłosierdzia w nauczaniu papieża Franciszka”. W: Przemysław Sawa (red.). Miłosierdzie. Próba spojrzenia interdyscyplinarnego, 129-153. Katowice.

Warzeszak, Józef. (2017). „Miłosierny styl życia chrześcijańskiego według papieża Franciszka”. Warszawskie Studia Teologiczne, 30, 1: 39-87.

Warzeszak, Józef. (2016). „Bliskość Boga wyrazem jego miłości i miłosierdzia w ujęciu Benedykta XVI”. Warszawskie Studia Teologiczne, 29, 1: 7-30.

Wejman, Henryk. (1999). Zbawcza wartość duchowości miłosierdzia. Poznań.

Zarzycki, Stanisław T. (2018). „Eucharystia `miejscem' kultu i doświadczenia miłosierdzia Bożego”. W: Przemysław Sawa (red.). Miłosierdzie. Próba spojrzenia interdyscyplinarnego, 154-177. Katowice.

Published
2021-07-14
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)