Mary as „Our Escape” in the Time of Trial

Keywords: Mary, Our Lady, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, Advocate of our, Mediatrix of our, Mother of reliable hope, marian devotion

Abstract

The history of the Church, and especially the history of spirituality, provides countless facts which, from the perspective of the Christian faith, are seen as special interventions of God, asked by believers through the mediation and intercession of Our Lady.Therefore the Mariological teaching of the Church and Marian devotion recommend to invoke the Mother of Jesus in various crisis situations of our life as the “Refuge of sinners”, the “Comforter of the afflicted”, the “Advocate” and “Mediatrix”, and also as the “Mother of reliable hope”. The asking the protection of the Mother of God is expressed in numerous prayers.The author in the article analyses the above-mentioned Marian titles and presents three selected, the oldest and Church-approved antiphons: “We flee to thy patronage” (Sub Tuum praesidium), “Hail Holy Queen” (Salve Regina) and “Mother of the Redeemer” (Alma Redemptoris Mater).

References

Abelard P., Hymnus in festum Beatae Virginis Mariae, PL 178, 1790.

Andia Y. de, Bóg wszelkiej pociechy. Pociecha filozofii a pocieszenie profetyczne, „Communio” 11(1991), nr 5, s. 93-112.

Czyżewski B., Maryja jako Ucieczka grzeszników w nauczaniu Ojców Kościoła, „Salvatoris Mater” 14(2012), nr 1-4, s. 58-69.

Dreves G. M., Analecta Hymnica, t. 54, Leipzig 1915.

Figura M., Duch Święty jako Pocieszyciel, „Communio” 11(1991), nr 5, s. 113-124.

Gąsior A., Matka Boża Pocieszenia. Kontekst biblijny i perspektywy aktualizacji. Na polskiej drodze maryjnej. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Pasierbiec, 21-22 października 2006 r. (Biblioteka Mariologiczna, 10), red. A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa–Pasierbiec 2007, s. 185-201.

Guiducci P.L., Dalle sabbie dell’Egitto all’università di Manchester. La scoperta della prima preghiera mariana, w: http://www.latheotokos.it/programmi/Guiducci.pdf. [12 IX 2020].

Jan Paweł II, Maryja Matka zawierzenia. Teksty wybrane, Częstochowa 1986.

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater” o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (25 marca 1987 r.).

Jan Paweł II o Matce Bożej 1978-1998, t. 3 – Homilie i przemówienia, red. A. Szostek, Warszawa 1999.

Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. VIII – Katechezy, część 3, Kraków 2007.

Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IX – Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, część 1 – Polska, Kraków 2008.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 2018.

Kochaniewicz B., Maryja a chrześcijańska nadzieja. Teologiczna wymowa tytułów maryjnych: „Mater spei” oraz „Signum certae spei”, „Salvatoris Mater” 5(2003), nr 4, s. 168-192.

Kozłowski D., „Maryja – Pośredniczka” w polskiej teologii posoborowej, „Salvatoris Mater” 8(2006), nr 3-4, s. 203-226.

Kumala J., Maryja znakiem nadziei i pociechy, „Salvatoris Mater” 2(2000), nr 4, s. 59-106.

Lekan J., Pośredniczka w Chrystusie, „Salvatoris Mater” 4(2002), nr 3, s. 86-112.

Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań 2006.

Napiórkowski S.C., „Per Jesum ad Mariam”. Interpretacja wypowiedzi Jana Pawła II, w: Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Licheń 26-27 października 2001 roku, red. S.C. Napiórkowski, K. Pek, Częstochowa–Licheń 2002, s. 9-29.

Nowak J., Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, Poznań 2009.

Ojcowie Kościoła Greccy i Syryjscy, Teksty o Matce Bożej, t. 1., opr. W. Kania, Niepokalanów 1981.

Paweł VI, Adhortacja apostolska „Marialis cultus” o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny (2 lutego 1974 r.).

Szczurek J.D., Pośrednictwo Maryi a pośrednictwo Chrystusa, „Salvatoris Mater” 4(2002), nr 3, s. 113-129.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2002.

Św. Alfons Maria de Liguori, Wysławianie Maryi. Rozważania nad wezwaniami modlitwy „Witaj Królowo”, Kraków 2000.

Św. Ambroży z Mediolanu, Listy, t. 1, tł. P. Nowak (Biblioteka Ojców Kościoła, 9), Kraków 1997.

Published
2020-05-29
Section
Articles