“By Grace ... Trough Faith” — the Luther’s Concept of Justification of a Sinner: Exegetical and Hermeneutical Perspective

Keywords: justification, faith, law, Gospel, grace, Martin Luther, Commentary on the Epistle to the Galatians, Lecture of the Epistle to the Romans, Joint Declaration on the Doctrine of Justification

Abstract

The article analyzes the issue of justification trough faith on the basis of the Joint Declaration on the Doctrine of Justification and two commentaries by Martin Luther — Lectures on Romans (1516) and Commentary on the Epistle to the Galatians (1535). The discussed aspects of justification are mentioned in the Joint Declaration in point 11: justification as forgiveness of sins (cf. Rom 3:23-25); as liberation from the dominating power of sin and death (Rom 5:12-21); as liberation from the curse of the law (Gal 3:10-14); as acceptance into communion with God: already now, but then fully in God’s coming kingdom (Rom 5:1f); and as unity with Christ and with his death and resurrection (Rom 6:5). Each of these aspects ends with a summary showing the similarities and differences between Luther’s approach to justification and the interpretation of the doctrine of justification in the Joint Declaration.

References

Barth Hans-Martin: Die Theologie Martin Luthers. Eine kritische Würdigung, Gütersloh: Gütersloher Verlag-Haus 2009.

Betz Hans Dieter: Galatians. Hermeneia: A Critical & Historical Commentary on the Bible, Philadelphia: Fortress Press 1979.

Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 roku. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy Janusz Frankowski. Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa: Vocatio 2013.

Biblia Święta tho jest Księgi Starego y Nowego Zakonu wlasnie z Zydowskiego/Greckiego/y Łaćińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wyłożone [tzw. Biblia brzeska], Brześć: [s.d.] 1563.

Luter Marcin: Artykuły szmalkaldzkie, przeł. Wiktor Niemczyk, w: Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana 2011.

Luter Marcin: Przedmowa do Listu św. Pawła do Rzymian, w: tenże, Przedmowy do ksiąg biblijnych, przeł. Jerzy Krzyszpień, Warszawa: Ogród Ksiąg 1992.

Luter Marcin: Przedmowa do Starego Testamentu, w: tenże, Przedmowy do ksiąg biblijnych, przeł. Jerzy Krzyszpień, Warszawa: Ogród Ksiąg 1992.

Luter Marcin: Wykład Listu do Rzymian, przeł. Iwona Slawik, Dzięgielów: Wydawnictwo Warto. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 2010.

Luther Martin: Commentary on the epistle to the Galatians, https://www.gutenberg.org/ files/1549/1549-h/1549-h.htm, dostęp: 10.10.2019.

Luther Martin: Lectures on Romans, edited and translated by Wilhelm Pauck, Louisville: Westminster John Knox Press 1961.

Obermann Heiko Augustinus: Marcin Luter człowiek między Bogiem a diabłem, przeł. Elżbieta Adamiak, Gdańsk: Wydawnictwo Marabut 1996.

Whitford David M.: Luther. A Guide for the Perplexed, London–New Delhi–New York—Sidney: T & T Clark International 2011.

Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, https://ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/wspolna-deklaracja-w-sprawie-nauki-o-usprawiedliwieniu/. Dostęp: 8.11. 2019.

Published
2020-07-30
Section
Articles