Pastoral Ministry for the Blessing of Animals

Keywords: animals, blessing, pastoral ministry, man, Creator, Saint Roch from Montpellier, Mikstat

Abstract

Animals, while accompanying humans in ages, have always performed various functions: from escorting and taking care of them, through nourishment and supplying materials, to religious reasons. In christianity animals were and are a part of the Creation, for which human is thankful to the Creator. They also appear as saints’ attributes, however they are no longer worshiped. Same as the whole world, both animate and inanimate, animals can be blessed to serve humans better on the path to eternal life. The interesting example of the blessing ritual of animals cited in the article is solemn indulgence of St. Roch from Montpellier in Mikstat. Animals are blessed there, but it is not the core of the ceremonial, which is mostly a celebration of the Word and administration of the sacraments, which serves admiration of God and is leading people to salvation. Nowadays, the needs and rights of animals are often raised on a par with humans, which is reflected in attempts to organize funerals, holy masses and other sacraments for animals. This undoubtedly raises serious challenges for theology and pastoral ministry.

References

Adamczyk, Krzysztof i Jerzy Brusiło. „Znaczenie bydła domowego w symbolice i wierzeniach człowieka”. W Zwierzęta gospodarskie w mitach i wierzeniach, red. Jarosław Chyb, 23-60. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2019.

Bojarski, Marcin. Bóg małp, gęsi i słoni, https://www.naukaireligia.pl/bog-malp-gesi-i-sloni-

Fiałkowski, Marek. „Ekologia”. W Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda i Marek Fiałkowski, 235-7. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

Franciszek. Encyklika „Laudato si’”. W trosce o wspólny dom. Kraków: Wyd. M, 2015.

Jaeschke, Tomasz, La lacrima di Dio, czyli 77 pytań do Animalpastora. Kraków: Wydawca Aleksandra Worek-Skupień Centralne Biuro Projektowe [b.r.w.].

Kamiński, Ryszard i Wiesław Przygoda, „Duszpasterstwo”. W Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda i Marek Fiałkowski, 201-9. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania. Poznań: Pallottinum, 2003.

Kowalczyk, Dariusz. „Czy zwierzęta mają duszę nieśmiertelną?”. Życie Weterynaryjne 12(77) (2002): 645-8.

Krakowiak, Czesław. „Pobożność ludowa”. W Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda i Marek Fiałkowski, 627-30. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

Lasota-Moskalewska, Alicja. Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.

Linzey, Andrew. Teologia zwierząt. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.

Leksykon liturgii, red. Bogusław Nadolski, Poznań. Pallottinum, 2006.

Obrzędy błogosławieństw. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 1-2. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2010.

Rytuał domowy. Rok rodziny katolickiej. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2010.

Splitt, Jerzy Aleksander. Mikstat. Opowieść o mieście białej lilii i św. Rocha. Dzieje miasta do 1945 roku, Mikstat: Miasto i Gmina Mikstat, 2016.

Syczewski, Tadeusz. „Obrzęd błogosławieństwa zwierząt”. Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 14(1996), 139-45.

Szyjewski, Andrzej. Etnologia religii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2001.

Śledzianowski, Jan. Dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt. Kielce: Jedność, 2014.

Wajda, Anna Maria. Szkice z biblijnego zwierzyńca. Kraków: Wydawnictwo Petrus, 2016.

Published
2020-06-30
Section
Articles