Inspiration from the Apostolic Exhortation Querida Amazonia for the Pastoral Ministry in Poland

Keywords: exhortation Querida Amazonia;, Francis, pastoral ministry, pastoral care in Poland, the Church in Poland, pastoral problems

Abstract

Apostolic exhortation Querida Amazonia is a rapport of the assembly of the Synod of bishops called: The Amazon: New Paths for the Church and for an Integral Ecology. The indications of Pope Francis enumerated in the exhortation are universal and, therefore, they can also refer to other local Churches. They can also be used by the Polish priests. The article presents the possible ways of using some of the Pope’s indications in the Polish Church. The first part of the article is a debate on the necessity for evangelization. The arguments which are used by Pope Francis to indicate the need to continue and develop spreading of the Gospel are a current issue also in Poland. It is necessary, as it is stated in part 2 of the article, to use inculturation in its various aspects. Although the inculturation in the evangelization of the people who live in the Amazon basin is different than the evangelization of the Polish society, it is still indispensable for the efficiency of the pastoral ministry. The third part of the article is devoted to the problems connected with building active Christian communities. The process, both in Poland and in Amazonia, encounters similar problems, therefore, the solutions given by Pope Francis may also prove useful for the Polish pastoral care.

References

Drożdż, Bogusław. „Uwarunkowania społeczno-kulturowe ewangelizacji w Polsce na początku XXI wieku”. W Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. Wiesław Przygoda i Edmund Robek, 39-58. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2011.

Fiałkowski, Marek. „Stosunek Kościoła do świata”. W Teologia pastoralna, t. 1, red. Ryszard Kamiński, 249-92. Lublin: Atla 2, 2000.

Fiałkowski, Marek. „Świadectwo życia chrześcijańskiego osób świeckich w służbie ewangelizacji”. W Świa-

dectwo służbie ewangelizacji, red. Wiesław Przygoda, 129-45. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska Querida Amazonia, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html. Dostęp 20.03.2020.

Lipiec, Dariusz. „Duszpasterstwo misyjne w nauczaniu papieża Franciszka”. W Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka, red. Dariusz Lipiec, 9-24. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Polak, Mieczysław. „Misyjna odnowa parafii w nauczaniu papieża Franciszka”. W Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka, red. Dariusz Lipiec, 117-30. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Przygoda, Wiesław. „Preewangelizacja – ekstrawagancja czy pastoralna konieczność?”. W Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła, red. Wiesław Przygoda i Marek Fiałkowski, 17-40. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Sakowicz, Eugeniusz. „Religie i kultury niechrześcijańskie wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce”. W Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła, red. Wiesław Przygoda i Marek Fiałkowski, 115-30. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Śmigiel, Wiesław. „Świadectwo hierarchii w służbie ewangelizacji”. W Świadectwo służbie ewangelizacji, red. Wiesław Przygoda, 111-27. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Święs, Kazimierz. „Aktualne uwarunkowania nowej ewangelizacji w Polsce”. W Polskie drogi nowej ewangelizacji, red. Kazimierz Święs i Dariusz Lipiec, 21-56. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.

Published
2020-06-30
Section
Articles