Father Franciszek Blachnicki – a Forerunner of Kerygmatic Theology in Poland

Keywords: kerygmatic theology, catechumenate, Light-Life Movement, parish

Abstract

Pope Francis said, “Theology after Veritatis Gaudium is a kerygmatic theology, a theology of discernment, of mercy and of welcoming, in dialogue with society, cultures and religions for the construction of the peaceful coexistence of individuals and peoples” (21.06.2019). In this context, a forerunner of kerygmatic theology in Poland, Father Franciszek Blachnicki (1921-1987), seems to be a person to focus on. As a theoretician, he came up with foundations of fundamental catechesis, in which he emphasised the fact that contemporary forms of catechumenate do not fit the requirements of the contemporary times. Blachnicki knew that the central pastoral issue of the Church is loss of the environment of living faith and love that may welcome new generations of Christians. The existing system of catechesis for children and youth is understood as a school subject to be taught purely on an intellectual level is not able to meet the tasks of catechumenate, since it is not an educational system that introduces Christian life in the community of the Church. In view of the above, Blachnicki was convinced that an additional catechumenate for the baptised was necessary – both for adults, youth and children. This complementary catechumenate should use the guidelines offered by the post-conciliar teaching of the Church, especially the one offered in the document on Christian initiation of adults. As the result of this, in the sixties of the last century, Father Blachnicki used the scheme of “Oasis” retreat to found the Living Church Movement, later known as the Light-Life Movement. Within the framework of deuterocatechumenal formation, he showed a specific way of implementing postulates, resulting directly from the achievements of kerygmatic theology and offered a “catechumenate-oriented” concept of pastoral care able to renew the contemporary parish that is a community of communities.

References

Biela, Bogdan. Kościół – wspólnota. Wspólnota jako zasada urzeczywistniania się Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Katowice: Wyd. Kuria Metropolitarna, 1993.

Biela, Bogdan. Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła. Katowice: Wyd. WT UŚ, Księgarnia św. Jacka, 2006.

Biela, Bogdan. Pastoralne nawrócenie w teorii i praktyce parafialnej. Katowice: Wyd. Emmanuel, 2014.

Biela, Bogdan i Ireneusz Celary. Wsłuchani w Ducha. Ku odnowie wspólnoty parafialnej – rodziny Bożej. Katowice: Wyd. WT UŚ, Księgarnia św. Jacka, 2019.

Blachnicki, Franciszek. „Analiza, diagnoza, terapia”. Tygodnik Powszechny 27, nr 10(1973): 1-2.

Blachnicki, Franciszek. Bibliografia prac ks. Franciszka Blachnickiego, opr. Grażyna Wilczyńska. Krościenko: Wyd. Instytut im. ks. F. Blachnickiego, 2002.

Blachnicki, Franciszek. Charyzmat „Światło-Życie” w służbie odnowy Kościoła lokalnego. W Franciszek Blachnicki. Charyzmat „Światło Życie. Teksty podstawowe, 66-77. Krościenko: Wyd. Światło-Życie, 1987.

Blachnicki, Franciszek. „Etapy realizacji wspólnotowego modelu parafii. Wizja Ruchu Światło-

Życie”. Koinonia nr 2(1979): 12-20.

Blachnicki, Franciszek. Ewangelizacja według planu „Ad Christum Redemptorem”. Krościenko: Wyd. Światło-Życie, 1988.

Blachnicki, Franciszek. „Formacja służby liturgicznej jako jedna z form młodzieżowego deuterokatechumenatu w parafii”. Collectanea Theologica 46, f. 4(1976): 87-93.

Blachnicki, Franciszek. Katechetyka fundamentalna. Lublin: Wyd. KUL, 1979.

Blachnicki, Franciszek, Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło-Życie. Krościenko: Wyd. Światło-

Życie, 1987.

Blachnicki, Franciszek. Parafia wspólnotą – wspólnoty w parafii. Biblioteka Animatora, z. 1. Krościenko n. Dunajcem, 1977.

Blachnicki, Franciszek. Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi. Lublin: Wyd. Światło-

Życie, 1991.

Blachnicki, Franciszek. „Ruch Światło Życie jako pedagogia nowego człowieka”. W Franciszek Blachnicki. Charyzmat „Światło Życie”. Teksty podstawowe, 27-39. Krościenko: Światło-

Życie, 1987.

Blachnicki, Franciszek. Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę, red. Dorota Franków. Krościenko: Wyd. Światło-Życie, 2002.

Blachnicki, Franciszek. Teologia pastoralna ogólna, cz. 2. Lublin: Wyd. KUL, 1971.

Bolczyk, Henryk. Wolny człowiek – wolny naród. Ostatnie dzieło życia ks. Franciszka Blachnickiego: Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów. Kraków: Wyd. Światło-Życie, 2012.

Chrapek, Jan. Od potrydenckiego do powatykańskiego modelu parafii. „Collectanea Theologica” 49, f. 1(1979): 141-50.

Czupryński, Wojsław. Odnowa parafii i duszpasterstwa. Deuterokatechumenalna koncepcja chrześcijańskiej formacji w myśli i dziele ks. Franciszka Blachnickiego. Olsztyn: Wyd. SOL, 2011.

Franciszek. Evangelii gaudium. Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (24.11.2013). Kraków: Wyd. M, 2013.

Franciszek. Veritatis gaudium. Konstytucja apostolska o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (08.12.2017). Tarnów: Biblos, 2018.

Gladen, Steven. Małe grupy świadome celu. Jak tworzyć zdrowe wspólnoty? Gubin: Wyd. Przystanek Jezus, 2016.

Jaklewicz, Tomasz. „Kerygmat”. W Leksykon Teologii Pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda i Marek Fiałkowski, 371-4. Lublin: TN KUL, 2006.

Jan Paweł II. Christifideles laici. Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze watykańskim II (30.12.1988). Wrocław: Wyd. TUM, 1995.

Jan Paweł II. Redemptoris missio. Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego (07.12.1990). Wyd. TUM, 1995.

Kongregacja Kultu Bożego. Ordo initiationis christianae adultorum (6 I 1972). Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1988.

Mikulski, Jan. Polska teologia wyzwolenia. Teologia wyzwolenia człowieka w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego. Tarnów: Wyd. Biblos, 2000.

Nosowski, Zbigniew. „Przedmowa”. W Franciszek Blachnicki. Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę, red. Dorota Franków, 6-12. Krościenko: Wyd. Światło-

Życie, 2002.

Polak, Mieczysław. Parafia dzisiaj. Podstawy i kierunki duszpasterskiej odnowy. Poznań: WT UAM, 2007.

Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa. W II Polski Synod Plenarny (1991-1999), 10-28. Poznań, Warszawa: Wyd. Pallottinum, 2001.

Sędek, Marek. Drogi dojrzałości. Formacja w wybranych ruchach katolickich w Polsce: Ruch Światło-

Życie, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Droga neokatechumenalna, ruch charyzmatyczny. Krościenko: Wyd. Światło-Życie, 2002.

Warren, Rick. Kościół świadomy celu. Rozwój w oparciu o bezkompromisowe przesłanie i misję. Ustroń: Wyd. Koinonia, 2005.

Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, red. Karol Karol, Stanisław Celestyn Napiórkowski i Kazimierz Pek. Lublin: Wyd. KUL, 2003.

Wodarczyk, Adam. Prorok żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) – życie i działalność. Katowice: Wyd. Emmanuel, 2008.

Published
2020-06-30
Section
Articles