Spiritual Theology as a Scientific Discipline. An Outline of Issues

  • Marek Chmielewski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: spirituality; theology; methodology; science; theological method; polish theological environment

Abstract

Among the specialties offered by theological faculties at universities and colleges, there is often theology of spirituality. This means that it is a full-fledged scientific discipline. Therefore, it has its own history, own name that identifies it, the subject of research, specific sources and an adequate research method. At the university level, it is practiced by a large number of scientists whose achievements are recognized and appreciated in the world of science. In addition to university structures in which research and teaching are conducted, and conferences are convened, spiritual theologians form organizations and associations that have legal personality.

The article aims at to deeping aforementioned issues, taking polish theological and ecclesiastical background on board.

The awareness of the main methodological matters is very important for every committed theologian and his reliable scientific work, as well his spiritually-ecclesiastical vocation.

References

Alvarez T., Experiencia cristiana y Teologìa Espiritual, „Seminarium” 26(1974), s. 94-109.

Asti F., Spiritualità e mistica. Questioni metodologiche, Città del Vaticano 2003.

Asti F., Approcci socio-psicologici per una rinnovata teologia spirituale, „Mysterion” 5(2012), nr 1, 25-44.

Balthasar H. Urs von, Spiritualità, „Theologisches Jahrbuch” 5(1961), s. 170-178.

Bartnik Cz.S., Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994.

Bartnik Cz.S., Metodologia teologiczna, Lublin 1998.

Belda M., Lo statuto epistemologico della teologia spirituale nei manuali recenti (1978-1989), „Annales theologici” 6(1992), s. 454-457.

Bernard Ch.A., Teologia spirituale, Milano 1987.

Bernard Ch.A., Introduzione alla teologia spirituale, Casale Monferrato 1994.

Cavazos-González G., Il metodo socio-spirituale per lo studio teologico dei classici spirituali cristiani, „Mysterion” 8(2015), nr 2, s. 206-216.

Chmielewski M., Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, Lublin 1999.

Chmielewski M., Teologia duchowości w wybranych dokumentach Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 47(2000), z. 5, s. 93-101.

Chmielewski M., „Biblioteka Życia Wewnętrznego”, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 82.

Chmielewski M., Las fuentes de la teología espiritual, w: Dar razón de la esperanza. Homenaje al prof. dr. José Luis Illanes, red. T. Trigo, Pamplona 2004, s. 843-855.

Chmielewski M., Ks. Antoni Słomkowski prekursor akademickiej teologii duchowości w Polsce (1957-2007), w: Lectio divina (Homo meditans, t. 29), red. J.M. Popławski, Lublin 2008, s. 161-179.

Chmielewski M., Duchowość chrześcijańska na tle współczesnych koncepcji duchowości. Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 5, s. 159-179.

Chmielewski M., Współczesna polska teologia duchowości, „Duchowość w Polsce” 19-20(2017-2018), s. 191-217.

Chmielewski M., Instytut Teologii Duchowości, w: 100 lat teologii na KUL, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 109-115.

Chmielewski M., Dni Duchowości, Tygodnie Duchowości, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2018, s. 161-162.

Colosio I., Tentativo di una nuova definizione della teologia spirituale, „Rivista di Ascetica e Mistica” 21(1976), s. 298-301.

Eulogio de la Virgen del Carmel, Proceso histórico de la formación de la teología espiritual como ciencia, „Teología Espiritual” 4(1960), s. 483-485.

García C., Corrientes nuevas de teología espiritual, Madrid 1971.

García C., Evolución del método de teología espiritual en las últimas décadas, „Mysterion” 12(2019), nr 1, s. 15-26.

García J.-M., Teología espiritual. Elementos para una definición de su estatuto epistemologico, Roma 1995.

García J.-M., Lo statuto epistemologico della Teologia spirituale in contesto interdisciplinare, „Mysterion” 5(2012), nr 2, s. 48-75.

García Gutiérrez J.M., Il metodo «teologico esperienziale» della teologia spirituale, „Mysterion” 9(2016), nr 1, s. 5-17.

Gogola J.W., Metoda empatyczno-sapiencjalna w teologii duchowości, „Itinera spiritualia” 1(2008), s. 21-34.

Grillo A., Il dono e la mistica: una svolta „teologica” della fenomenologia?, w: Esperienza mistica e pensiero filosofico. Atti del Colloquio „Filosofia e mistica”, red. F. Miano, G. de Simone, Città del Vaticano 2003, s. 26-43.

Guerra A., Teología espiritual una ciencia no identificada. „Revista de Espiritualidad” 39 (1980), s. 335-414.

Huerga A., La encíclica de León XIII sobre el Espíritu Santo, „Teología Espiritual” 26(1982), s. 72-83.

Lasić D., Theologia christiana perfectidica, „Antonianum” 42(1967), s. 188-258.

Mariański J., Nowa duchowość jako megatrend społeczno-kulturowy – mit czy rzeczywistość, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2015, nr 13, s. 22-45.

Moioli G., Dimensione esperienziale della spiritualità, w: Spiritualità. Fisionomia e compiti, red. B. Calati, B. Secondin, T.P. Zecca, Roma 1981, s. 45-62.

Matanić A.G., La spiritualità come scienza. Introduzione metodologica allo studio della vita spirituale cristiana, Cinisello Balsamo 1990.

Nowak A.J., Posłuszeństwo Kościołowi świętemu fundamentem formacji kapłańskiej w świetle Jana Pawła II posynodalnej adhortacji apostolskiej „Pastores dabo vobis”, „Roczniki Teologiczne” 42(1995), z. 5, s. 39-59.

Pereira de Oliveira L., Fenomenologia della Religione e Teologia Spirituale. Applicazione del Metodo di Juan de Dios Martin Velasco alla Teologia Spirituale, „Mysterion” 10(2017), nr 1, s. 36-43.

Perrin D.B., Metodologia ermeneutica nella spiritualità cristiana: fenomenologia e interdisciplinarità, „Mysterion” 10(2017), nr 1, s. 5-21.

Queralt A., La «Espiritualidad» como disciplina teológica, „Gregorianum” 60(1979), s. 321-375.

Słomka W., Doświadczenie chrześcijańskie i jego rola w poznaniu Boga. Studium w świetle fenomenologicznej metody Husserla, Lublin 1972; przedruk w: Bóg jest Miłością. Księga jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 65-220.

Soto Gonzales M., Sobre la antropologia hermeneutica como metodo, „Estudios” 36(1980), s. 5-11.

Thils G., Saintetè chrètienne, Thielt 1958.

Zas Friz de Col R., La teologia spirituale e la ricerca della triplice unità: disciplinare, intradisciplinare e interdisciplinare, „Mysterion” 6(2013), nr 1, s. 65-85.

Zas Friz de Col R., Un metodo fenomenico-cognitivo per comprendere la vita cristiana e il suo sviluppo, „Mysterion” 6(2013), nr 2, s. 191-219.

Zas Friz de Col R., Dall’ascetica e mistica alla vita cristiana. Novant’anni dopo, „Mysterion” 12(2019), nr 1, s. 27-42.

Published
2020-06-24
Section
Articles