Raising a Young Child During the COVID-19 Pandemic

Main Article Content

Magdalena Stankowska

Abstract

The aim of the article is to reflect on selected aspects of raising young children (before starting school education) during the COVID-19 pandemic. The article cites selected results of own research - in-depth interviews with mothers of young children in 2021. During the COVID-19 pandemic, the upbringing of young children has changed significantly. The benefits for the whole family and its individual members include, among others: increasing the involvement of mothers and fathers in caring for children in upbringing, strengthening ties in the nuclear family, including ties between siblings. But also during the pandemic, children's contacts with their grandparents, with their peers, and opportunities to spend time together outside the home were limited. Parents tried to protect children from the negative effects of the pandemic by supporting their development, trying to provide them with attractions at home, outdoor activities, telephone or online contacts with their grandparents, but also by simply accompanying them during this difficult time.

Article Details

Section
Articles

References

Binder, P. (2022). Praca zdalna w czasie pandemii i jej implikacje dla rodzin z dziećmi – badanie jakościowe. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(1), 82-110.
Boruszak-Kiziukiewicz, J., Gambin, M., Grudowska, A., Kmita, G., Kubicka, K., Lubiewska, K., Niedźwiecka, A., Pisula, E., Woźniak-Prusb, M., Cudo A. (2021). Małe dzieci w trakcie pandemii. Raport nr 9 z badania przeprowadzonego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii COVID-19 w 2020 r. W: M. Gambin (red.), Pandemia COVID-19 w Polsce. Perspektywa psychologiczna. 24 raporty z badań ekspertów, Warszawa, https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/raporty-covid-2020.pdf [dostęp: 20.12.2021].
Buczak, A. (2021). Samopoczucie w e-szkole i jakość życia młodzieży w warunkach pandemii. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 602(7), 29-40.
Centrum Badań i Analiz Rynku. (2021). Sytuacja rodzinna i osobista mieszkańców Warszawy w czasie epidemii. Raport z badania. https://um.warszawa.pl/documents/56602/25543090/Sytuacja+rodzinna+i+osobista+mieszka%C5%84c%C3%B3w+Warszawy+w+czasie+epidemii+%281%29.pdf/39ce69e3-2778-764d-fc42-4e4f09a9dd86?t=1632229541083 [dostęp 25.05.2022].
Clayton, C., Clayton, R., Potter, M. (2020). British Families in Lockdown. Initial Findings. Leeds Trinity University, https://www.leedstrinity.ac.uk/media/site-assets/documents/key-documents/pdfs/british-families-in-lockdown-report.pdf [dostęp 25.02.2022]
COVID-19. Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University, https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 [dostęp 10.06.2022]
Cybulska, A. Pankowski, K. (2020a). Życie codzienne w czasach zarazy. Komunikat z badań CBOS, nr 60/2020.
Cybulska, A. Pankowski, K. (2020b). Skutki epidemii koronawirusa w życiu zaawodowym i budżetach domowych. Komunikat z badań CBOS, nr 56/2020.
Dankowska-Kosman, M. (2021). „Niecodzienna codzienność” ucznia w początkach pandemii – z doświadczeń piątoklasistów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 599(4), 32-40.
Difference (2021), Dzieci w pandemii. Raport z badania ilościowego na zlecenie radia Zet. https://www.cen.gda.pl/download/2021-06/5145.pdf, [dostęp 20.04.2022].
Dobrowolski, A. (2021). Ostatni rok wielu dzieciom zaburzył rozwój społeczny, emocjonalny, https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/aktualnosci/badania/272674,ostatni-rok-wielu-dzieciom-zaburzyl-rozwoj-spoleczny-emocjonalny [dostęp 20.04.2022].
Drozdowski, R. i in. (2020). Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z pierwszego etapu badań. Poznań: UAM.
Dyczewski, L. (2002). Więź między pokoleniami w rodzinie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Faber, A., Mazlich, E. (2013). Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie by samemu żyć z godnością. Warszawa: Media Rodzina.
Feinberg, M.E., Mogle, J., Lee, J.-K., Tornello, S.L., Hostetler, M.L., Cifelli, J.A., Bai, S. & Hotez, E., (2021). Impact of the COVID-19 Pandemic on Parent, Child, and Family Functioning. Family Process, 61, 361-374.
Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Górniak, J., Krupnik, S., Koniewski, M. (2020). Państwa wobec pandemii. Perspektywa porównawcza. W: M. Kossowska, N. letki, T. Zaleśkiewicz, S. Wichary, J. Duszyński, P. Kłodkowski, A. Siewierska-Chmaj, J. Górniak, S. Krupnik & M. Koniewski (red.), Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego (s. 195-219). Sopot: Smak Słowa.
GUS (2021b). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021. Warszawa, Gdańsk: Informacje Statystyczne.
GUS. (2021a). Żłobki i kluby dziecięce w 2020 r. Informacje sygnalne. Warszawa 27.05. 2021.
Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.), (2014). Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Warszawa: PWN.
Kielar-Turska, M. (2014). Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, W: B. Harwas-Napierała J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. (s. 83-129). Warszawa: PWN.
Kielar-Turska, M., Białecka-Pikul, M. (2014). Wczesne dzieciństwo, W: B. Harwas –Napierała J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. (s. 47-82).Warszawa: PWN,
Kmita, G. Gambin, M., Woźniak-Prus, M., Sękowski, M., Pisula, E., Boruszak-Kiziukiewicz, J., Kiepura, E., Cudo, A., Wnuk, A., Oleksy, T. (2021). Rodzice, dzieci i pandemia. Raport nr 10 z badania przeprowadzonego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii COVID-19 w 2020 r. W: M. Gambin (red.) Pandemia COVID-19 w Polsce. Perspektywa psychologiczna. 24 raporty z badań ekspertów, https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/raporty-covid-2020.pdf [dostęp 25.08.2021].
Kossowska, M., Letki N., Zaleśkiewicz, T., Wichary, S. (2020). Człowiek w obliczu pandemii, W: M. Kossowska, N. Letki, T. Zaleśkiewicz, S. Wichary (red.), Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego (s. 17-22). Sopot: Smak Słowa.
Kotlarska-Michalska, A. (2016). Wielość ról rodzinnych pokolenia sandwicz. Societas Communitas, 1(21), 57-80.
Kropaczek, A. (2021). Pandemia powoduje problemy z rozwojem mowy dziecka, https:// twojezdrowie.rmf24.pl/cialo/dziecko/news-pandemia-powoduje-problemy-z-rozwojem-mowy-dziecka,nId,5124715#crp_state=1 [dostęp 20.04.2022].
Kurczewski, J. (2008). Dziadek i babcia czyli dług międzypokoleniowy. W: M. Fuszara (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele we współczesnej Polsce (s. 297-324). Warszawa: Wydawnictwo Trio.
Leksy, K. (2022). Aktywność fizyczna dzieci i adolescentów w czasie pandemii COVID-19 – przegląd badań i rekomendacje dla praktyki pedagogicznej, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 606 (1), 41-53.
Makaruk, K., Włodarczyk, J., Szredzińska, R. (2020). Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badań ilosciowych. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Mikołajczyk, M., Stankowska M. (2021). Aktywność zawodowa a macierzyństwo. Perspektywa matek małych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Morgan, D. H. J. (2011). Rethinking Family Practices. London: Palgrave Macmillan.
Nymś-Gorna, A. (2018). Znaczenie bliskości wśród rodzeństwa w aspekcie socjalizacyjnym oraz edukacyjnym. Podstawy Edukacji: podejście interdyscyplinarne, 11, 147-158.
Pilch, T., Bauman, T., Radźko, A. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydanictwo Akademickie „Żak”.
Pomykało, W. (1996). Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa: Fundacja Innowacja.
Przybył, I. (2017). Rodzeństwo w dobie denormalizacji zobowiązań rodzinnych: wsparcie, zaufanie, konflikt. Studia Socjologiczne, 2(225), 189-212.
Salamucha, A. (2004). Definicje wychowania w literaturze pedagogicznej, Roczniki Nauk Społecznych, 32(2), 31-43.
Senior Hub. Instytut Polityki Senioralnej. (2021). Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19. Raport z badania, https://seniorhub.pl/wp-content/uploads/2021/05/raport-jakosc-zycia-osob-starszych-09.pdf [dostęp 14.02.2021].
Stankowska, M. (2018). Teściowe i synowe. Studium relacji. Warszawa: Difin.
Stankowska, M. (2022). Sytuacja rodziców małych dzieci w trakcie pandemii COVID-19. Wybrane praktyki rodzinne. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(1), 62-81.
Szczudlińska-Kanoś, A., Marzec, M. (2021). Diagnoza sytuacji pracujących rodziców w trakcie pandemii. Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ.
Tato.Net (2020). ABC Analizy Badania Cele 2020. Ojcowie w czasie pandemii, https://sklep.tato.net/konfpliki/2020_raport.pdf [dostęp 25.05.2022].