Care for Normative Benchmarks in Education – Following Teresa Kukołowicz’s Pedagogical Thought brak

Main Article Content

Stanisław Chrobak

Abstract

Teresa Kukołowicz (1925-2014) emphasized that man is an imperfect, unfinished, potential being, and thanks to pedagogical interactions, he has a chance to shape himself so as to become more and more perfect, complete, to update his abilities. Thus, if we want to say that education or upbringing means helping a person in his/her development and growth – its sense covers realisation of the goals which express the way of understanding the world and life, the way of valuing the reality and its evaluation. The effect of such attitude towards the world and life is the person’s declaration on the basic values. Man responds to the call of values ​​and thus not only transforms the world, but also builds himself as a value in this world. The educator is thus faced with the task of equipping the pupil with skills and structures that will develop his readiness to update himself as a person. Our personal and social life, without obvious truths of religious, ideological, ethical and aesthetic nature, would be even more chaotic than it is now.

Article Details

Section
Articles

References

Brezinka, W. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, tłum. J. Kochanowicz. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Franciszek (2019). Posynodalna adhortacja apostolska Christus vivit. Kraków: Wydawnictwo M.
Jan Paweł II (1998). Encyklika Fides et ratio. Poznań: Pallottinum.
Kukołowicz, T. (1984a). Poradnictwo z pomocą rodzinie. W: T. Kukołowicz (red.), Z badań nad rodziną (s. 175-185). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Kukołowicz, T. (1984b). Wprowadzenie. Możliwości integracji wiedzy o rodzinie. W: T. Kukołowicz (red.), Z badań nad rodziną (s. 5-14). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Kukołowicz, T. (1987). Wprowadzenie do wykładów ks. L. Dyczewskiego i ks. A. Szostka. W: B. Grodzieńska (red.), Człowiek w poszukiwaniu tożsamości (s. 109). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Kukołowicz, T. (1994a). Młodość i jej wartości. W: T. Ożóg (red.), Nauki społeczne o młodzieży (s. 9-13). Lublin: Norbertinum.
Kukołowicz, T. (1994b). Wychowujący nauczyciel. W: M. Barlak (red.), Personalistyczna wizja sportu (s. 129-135). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Kukołowicz, T. (1995). Pedagogika a teoria wychowania. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Pedagogika ogólna, tradycja – teraźniejszość – nowe wyzwania (materiały pokonferencyjne) (s. 71-75). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy.
Kukołowicz, T. (1996a). Współczesne kierunki w wychowaniu. W: K. Korab (red.), Wychowanie ku przyszłości. W poszukiwaniu właściwego sensu współczesnego wychowania (s. 23-31). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Kukołowicz, T. (1996b). Alternatywne ujęcia pedagogiki personalistycznej. W: T. Kukołowicz (red.), Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia (s. 161-165). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.
Kukołowicz, T. (1996c). Rodzina wychowuje. Wybrane zagadnienia. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.
Kukołowicz, T. (1996d). Szacunek dla dziecka w twórczości Janusza Korczaka. W: T. Kukołowicz (red.), Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia (s. 61-65). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.
Kukołowicz, T. (1996e). Saga rodu czyli o dziedziczeniu społecznym. W: T. Kukołowicz (red.), Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia (s. 49-54). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.
Kukołowicz, T. (1999). Wybrane idee Fides et ratio ważne dla pedagogiki i wychowania. W: G. Witaszek (red.), Wiara i rozum. Refleksje nad encykliką Jana Pawła II Fides et ratio (s. 113-119). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Kukołowicz, T. (2000). System wychowawczy św. Jana Bosko a koncepcja resocjalizacji N. Han-Ilgiewicz. W: J. Niewęgłowski (red.), Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy (s. 244-249). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Kukołowicz, T. (2003). Sytuacja wychowawcza w „Podstawach współczesnej pedagogiki” S. Kunowskiego a jej ujęcie w pedagogice otwartej. W: M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio (red.), W trosce o integralne wychowanie (s. 169-173). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kukołowicz, T., Hamerlska, A. (1996). Przyczyny podejmowania działalności wychowawczej. W: T. Kukołowicz (red.), Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia (s. 15-32). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.
Kukołowicz, T., Murawska, E. (1996). Koncepcje wychowania w ujęciu Ludwiki Jeleńskiej. W: T. Kukołowicz (red.), Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia (s. 101-114). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.
Kwieciński, Z. (2003). Przedmowa. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 (s. 11-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Müller, G.L. (2018). Raport o stanie nadziei. Rozmowa z Carlosem Granadosem, tłum. K. Jasiński. Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe „Arti”.
Wojtyła, K. (1964). Chrześcijanin a kultura. Znak, 10(16), 1153-1157.