A Teacher as a Creator of Values in Music Education

Main Article Content

Elżbieta Szubertowska

Abstract

The present situation of the musical culture of Polish society requires effective education of children and adolescents provided by well-educated teachers. However, for many years, candidates for these fields of study have shown a low initial level of their musical skills and interests. Making up for these shortcomings when studying requires courageous actions by the university’s teaching staff and intensified efforts to build a high musical culture of future teachers. The high effectiveness of the teacher’s actions in the process of music education is guaranteed by the appropriate relationship between the teacher and the student, as well as the teacher’s clear identification with the values conveyed in these contacts.

Article Details

Section
Articles

References

Białkowski, A. (2012). Wprowadzenie. W: A. Białkowski (red.), Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce (s. 7-11). Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca.
Bonna, B. (2016). Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
Jankowski, D. (1996). Edukacja kulturalna – aktywność artystyczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Jankowski, W. (2006). Dlaczego z muzyką w szkole są kłopoty? Wybór prac diagnostycznych, informacyjnych i porównawczych. Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina.
Kamińska, B. (1997). Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój i uwarunkowania. Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina.
Kaczmarczyk, A., Kątny, M. (2010). Nauczyciel – zawód, misja czy powołanie? Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 19, 65-75.
Łobocki, M. (2005). W trosce o skuteczne kształcenie pedagogiczne nauczycieli. W: W. Hörner i M. Szymański (red.), Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania (s. 92-102). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Manturzewska, M. (1999). Zdolności, kompetencje i postawy muzyczne naszej młodzieży w świetle wyników badań. W: M. Manturzewska (red.), Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego (s. 85-106). Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina.
Mazur, P. (2015). Zawód nauczyciela w ciągu dziejów. Chełm: PWSZ.
Micherda, M. (2020). Takt pedagogiczny w działalności edukacyjnej nauczycieli muzyki. W: E. Kumik (red.), Muzyka w duecie z edukacją (s. 257-271). Łódź: Akademia Muzyczna, Katedra Edukacji Muzycznej.
Miszewski, J. Muzyka w szkole – zapomniane ogniwo w procesie edukacji i rozwoju, https://www.google.com/search?q=Miszewski+J.+%E2%80%9EMuzyka+w+szkole+zapomniane+ogniwo+w+procesie+edukacji+i+rozwoju%E2%80%9D&oq=Miszewski+J.+%E2%80%9EMuzyka+w+szkole++-+zapomniane+ogniwo+w+procesie+edukacji+ (dostęp: 10.05.2021).
Przerembska, V. (2008). Ideały wychowania w edukacji muzycznej w II Rzeczypospolitej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Przerembska, V. (2013). Pedagogiczne i filozoficzne podstawy nauczania muzyki w II Rzeczypospolitej. W: A. Michalski (red.), Tradycje myśli muzycznej w nauczaniu muzyki (s. 61-77). Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.
Prosnak, J. (1976). Polihymnia ucząca. Wychowanie muzyczne w Polsce od średniowiecza do dni dzisiejszych. Warszawa: WSiP.
Przychodzińska, M. (1989). Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa: WSiP.
Przychodzińska, M. (2011). Powszechne wychowanie muzyczne 1960-1990. Między koncepcją a realizacją (1). Wychowanie Muzyczne w Szkole, 3, 4-14.
Przychodzińska, M. (2005). Edukacja muzyczna dziś. Idee – pytania – niepokoje W: Edukacja Muzyczna, 1, 1, 7-38.
Rakowski, A. (2010). Powszechna edukacja muzyczna – historia narodowego niepowodzenia. W: A. Białkowski (red.), Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje (s. 119-129). Warszawa: Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”.
Szubertowska, E. (2003). Edukacja a kultura muzyczna młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.
Szubertowska, E. (2012). Kandydaci na nauczyciela wobec muzyki artystycznej (z badań i doświadczeń. W: J. Uchyła-Zroski (red.), Wartości w muzyce. Muzyka w środowisku społecznym, t. 4 (s. 310-319). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Szubertowska, E. (2013). Wybrane problemy kultury muzycznej młodzieży na przełomie XX i XXI wieku. Tendencje i dynamika przemian. W: A. Michalski (red.), Tradycje myśli muzycznej w nauczaniu muzyki (s. 115-127). Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.
Szubertowska, E. (2015), Nauczyciel w ocenach kandydatów do tego zawodu, W: B. Bonna (red.), Edukacja–Muzyka–Kultura. Implikacje pedagogiczne i historyczne (s. 53-73). Bydgoszcz: BTN – Prace Komisji Sztuki.
Tupieka-Buszmak, A. (2012). Kontrowersje wokół profilu kształcenia przyszłych nauczycieli muzyki, studentów kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”. W: Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce (s. 165-179). Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca.
Wierzbińska, J. (1925). Nauka śpiewu w szkole powszechnej. Muzyka i Śpiew, 8(53), 16.
https://www.google.com/search?q=Profesor+Graham+Welch+z+Uniwersytetu+Londy%C5%84skiego&oq=Profesor+Graham+Welch+z+Uniwersytetu+Londy%C5%84skiego&aqs=chrome..69i57.2801j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. (dostęp: 20.05.21).