Convinctions and Expectations of SGGW Students about E-learning Training

Main Article Content

Iwona Blaszczak

Abstract

Together with the technological development, that is, easier access to fast computers, the Internet with high capacity and people’s knowledge, how one can benefit from the usage of the computer as well as their rising IT skills, e-learning constantly finds its new applications in the modern world. It should be underlined that e-learning is not only the usage of technologies, the Internet and computer in teaching but also it is strictly connected to the lifelong learning and constant development of adults’ skills.

Article Details

Section
Articles

References

Allen, Y., Spencer, S. (1983). The Broadcasting Chronology 1809-1980. North Ryde: Australian Film and Television School.
Clarke, A. (2007). E-learning – nauka na odległość. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
Cox, D. D., Morison, W. J. (2000). The University of Louisville. Lexington: The University Press of Kentucky.
Dąbrowski, M. (2008). E-learning 2.0 – Przegląd technologii i praktycznych wdrożeń. Zastosowanie technologii i usług Web 2.0 w edukacji. Edukacja i Dialog, 5, 37-45.
Grzenia, J. (2006). Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa: PWN.
Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Tłum. Olga Kubińska, Wojciech Kubiński, Magdalena Kacmajor, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Hyla, M. (2007). Przewodnik po e-learningu. Warszawa: Wolters Kluwer.
Jakubiak-Zapalska, E. (2002). Nowa dydaktyka w sieci. W: L. H. Haber (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe 395-402. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej.
Janoś. T. (red.) (2004). Vademecum teleinformatyka. T. III: Komunikacja mobilna, bezpieczeństwo, technologie i protokoły sieciowe. Warszawa: Wydawnictwo IDG.
Juszczyk S. (2003). Edukacja na odległość. Kilka refleksji konstruktywistycznych i kognitywistycznych. Chowanna 1, 150-168.
Kaikumba, N., Cryer, P. (1987). Evaluating at a distance using cassette tape. Open Learning. The Journal of Open, Distance and e-Learning, 1, 59-61.
Knowles, M. S. Holton, E. F. Swanson, R. A. (2009). Edukacja dorosłych. Tłum. Miłosz Habura, Rozalia Ligus, Adrianna Nizińska. Warszawa: PWN.
Knowles, M. S. (1980). The Growth and Development of Adult Education. W: J. M. Peters (red.) Building an Effective adult Education Enterprise (s. 30-34). San Francisco: Jossey Bass.
Knox, A. B. (1985). Adult Learning and Proficiency. W: D. A. Kleiber, M. L. Maeh, (red.), Motivation and Adulthood (s. 14-18). London Greenwich, Conn: JAI Press.
Kupisiewicz, Cz. (1978). System Mannheimski. W: W. Okoń (red.), Szkoły eksperymentalne 1900-1975 (s. 174-185). Warszawa: WSiP.
Malewski, M. (2001). Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. W: E. Przybylska (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje (s. 271-289). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Oleszak, W. (2011). Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. General and Professional Education, 1, 35-36.
Penkowska, G. (2009). Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Przybyła, W. Ratalewska, M. (2012). Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe, Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Rosenberg, M. J. (2001). E-learning: Strategies for delivering knowledge in the digital age. Montreal: McGraw-Hill.
Shimura, K. (2006). Computer-based learning and web-based training: A review for higher education. Bulletin of Faculty of Social Work, 6, 59-64. http://hrr.ul.hirosaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10634/5847/1/HiroGakuShakaiFukushi_6_59.pdf (dostęp: 05.05.2022).
Siemieniecki, B. (red.), (2007). Pedagogika medialna. T. 2. Warszawa: PWN.
Tyson, L. (1936). Ten Years of Educational Broadcasting. School and Society, 44, 225-231.