Family Community and Contemporary Challenges Associated with Preparing the Young Generation to Properly Understand the Value of Human Work

Main Article Content

Małgorzata Łobacz

Abstract

Family community is the basic environment of human life. It is in the family that a person learns the value of human work for the first time, experiences it by observing working people or performing various activities. Human work is an important component of the axionormative system of society. It satisfies the needs of human consumption, enables one to realise oneself in contact with the outside world and with other people, and also allows one to undertake life tasks. It makes a person feel that they are needed and that their life makes sense.


The present article will show the role of family community in preparing young generations to properly understand the value of work. On the one hand, family should demonstrate the essence of work, its meaning, and on the other, it should teach an honest and reliable attitude towards it, but also sensitise young people to building wise interpersonal relationships in the work environment (without unhealthy rivalry, competitiveness, exploitation), and finally, it is obliged to raise awareness that “work is for man”; therefore, people are not to serve it and lose themselves in it, but to do it in a free and rational manner that befits a human person.

Article Details

Section
Articles

References

Baraniak, B. (2013). Wychowanie do pracy, przez pracę i w pracy problemem nie tylko pedagogiki pracy. W: B. Jakimiuk (red.), Między wychowaniem a karierą zawodową (s. 59-75). Lublin: KUL.
Chrobak, S. (1999). Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Chudy, W. (2004). Drugie śniadanie u Sokratesa, czyli trzy, cztery rzeczy najważniejsze. Warszawa: SUMUS.
Chudy, W. (2009). Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej. Red. A. Szudra. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
http://socjologia.wiedza.diaboli.pl/praca-w-zyciu-czlowieka/ (dostęp: 30.07.2012).
Jan Paweł II (1992). Encyklika Laborem exercens. O pracy ludzkiej (14.09.1981). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
Koczniewska-Zagórska, L. (1986). Słownik pedagogiki pracy. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Komor, Z. (2003). Naśladować Chrystusa. FORMACJA 2004. Warszawa: Akcja Katolicka.
Kubiak-Szymborska, E. (2013). Wychowanie ku pracy, czyli o nieobecnym w dyskursie pedagogicznym. W: B. Jakimiuk (red.), Między wychowaniem a karierą zawodową (s. 29-42). Lublin: KUL.
Łuka, M. (2010). Wychowawcze znaczenie pracy jako istota pedagogiki pracy. Pedagogika Katolicka, 2, 148-157.
Marszałek, L. (2010). Wychowanie do pracy procesem integrującym prawa i obowiązki dziecka przedszkolnego. Seminare, 28, 169-181.
Młyński, J. (2013). Zadania i prawa rodziny w świetle adhortacji Familiaris consortio. W: M. Duda, A. Świerczak (red.), Dokąd zmierzasz współczesna rodzino? (s. 48-53). Kraków: Wyd. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.
Nowacki, T. (1980). Praca i wychowanie. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
Raczkowscy, J. i B. (1990). Praca w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.
Solak, A. (2008). Miłość i sprawiedliwość w pracy ludzkiej. W: R. Gerlach (red.), Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia (s. 142-147). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Sztaba, M. (2013). Wychowanie do pracy i przez pracę jako istotny element wspomagający planowanie i realizację kariery zawodowej. W: B. Jakimiuk (red.), Między wychowaniem a karierą zawodową (s. 91-108). Lublin: KUL.
Tischner, J. (2005). Idąc przez puste błonia. Kraków: Znak.
Wiatrowski, Z. (2000). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: WSP.
Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
Wojtyła, K. (1994). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Wojtyła, K. (1974). Rodzina jako „communio personarum”. Ateneum Kapłańskie, 83 (395), 347-361.
Zamojska, J. (2001). O pracy. Lublin: Instytut Edukacji Narodowej.