Developmental Specyfity of the Adolescence Period. Implications for Educational Practice Implikacje dla praktyki wychowawczej

Main Article Content

Paulina Peret-Drążewska

Abstract

This article presents theoretical considerations on the multi-context characteristics of the adolescence period, taking into account the process of implementing developmental tasks, which is particularly important for a young individual participating in contemporary socio-cultural reality. On the basis of a review of theoretical concepts regarding the developmental specificity of adolescence, with an emphasis on the process of implementation of developmental tasks, practical tips were also presented to support satisfactory adult-teenager relationships, addressed to people (co-) with / with the young, as well as those who are significant to them ( e.g. in a family environment), the explanation of which is the main goal of the article.

Article Details

Section
Articles

References

Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne? Warszawa: Scholar. Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie. Brzezińska, A. (2004). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.
Cybal-Michalska, A. (2019). Pedagogika młodzieży. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
Cybal-Michalska, A.(2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków: Impuls. Czerepaniak-Walczak, M. (2007). Stereotypy młodzieży: konieczność i możliwość odczarowania młodości. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. Gdańsk: GWP. Debesse, M.(1996). Etapy wychowania. Warszawa: Żak.
Erikson, E. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
Faber, A., Mazlish, E. (2006). Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały. Jak słuchać żeby z nami rozmawiały. Poznań: Media Rodzina.
Figes, K. (2002). Te straszne nastolatki. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Gaś, Z. (1995). Pomoc psychologiczna młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Jaskulska, S. ( 2015). Liminarność dorastania jako rys współczesności. „Stająca się dorosłość”
w świetle antropologicznej teorii rytuałów przejścia. W: K. Segiet (red.), Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Jensen, F., Nutt, A.E. (2015). The teenage brain. A neuroscientist’s survival guide to raising ad- olescents and young adults. London: HarperThorsons.
Juul, J. (2011). „Nie” z miłości. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
Juul, J. (2014). Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie? Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND. Kaczmarzyk, M. (2017). Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
Komeński, J.A. (1956). Wielka dydaktyka. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
Lipska, A., Zagórska W. (2011). „Stająca się dorosłość” w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia. Psychologia rozwojowa, 16,1.
Mahler, F.(1987). Juwentologia a społeczny rozwój młodzieży. Polska Młodzież, 2.
Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: PWN. Melosik, Z. (1996). Tożsamość, ciało i władza. Toruń: Edytor.
Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Impuls.
Obuchowska, I. (2004). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.
Oleniacz, M. (2005). Przeżywanie młodości. Obraz fenomenu w badaniach biograficznych. Kraków: Impuls.
Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: PWN.
Peret-Drążewska, P. (2016). Już nie dziecko, jeszcze nie dorosły – teoretyczna analiza przyczyn trudności w zrozumieniu statusu adolescenta. W: E. Karmolińska (red.), Międzypokoleniowe relacje młodzieży z rodzicami. Wybrane konteksty edukacyjne. Leszno: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Zygmunta Leszczyńskiego.
Rosenberg, M.B. (2016). Porozumienie bez przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca. Siegel, D.J. (2016). Burza w mózgu nastolatka. Potencjał okresu dorastania. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
Siegel, D.J., Bryson, T.P. ( 2020). Potęga obecności. Jak obecność rodziców wpływa na to, kim stają się nasze dzieci i kształtuje rozwój ich mózgów. Warszawa: Mamania.
Snell, E. ( 2017). Daj przestrzeń i bądź blisko. Mindfulness dla rodziców i ich nastolatków. Warszawa: Cojanato?
Staroń, P. (2020). Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem. Warszawa: Wydawnictwo Agora.
Suchecka, J.(2020). Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat. Kraków: Znak.