Axiological Foundations of Social Pedagogy: Search Areas

Main Article Content

Mariusz Cichosz

Abstract

The issue of values is of key importance in social sciences and thus in pedagogy. The process of education is strongly embedded and makes references to such aspects as models, templates and standards. In turn, they are interpreted axiologically and always receive the axiological interpretation. Every pedagogical sub-discipline tackles this issue in a specific and aspect-related mode. For social pedagogy, apart from the traditional cognitive and interpretative areas, such as the adopted concepts of man and social life, the area and the subject matter of principles on the basis of which the social world should be/ could be transformed is also of great importance. One of such principles is the principle of the common good. One may ask: to which traditions does social pedagogy refer in this respect, how does it interpret this principle and what are the present-day challenges related to it?

Article Details

Section
Articles

References

Cichosz, M. (2013). O strukturze ontologicznej i aksjologicznej pedagogiki społecznej – w poszukiwaniu wartości, Wychowanie na co dzień, 3 (234).
Cichosz, M. (2014). Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Kraków. Kowalczyk, S. (1994). Człowiek a społeczność. Lublin.
Krąpiec, M.A. (1979). Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Lublin. Krucina, J. (1985). Dobro wspólne. In: Encyklopedia Katolicka. Vol. 3. Lublin. Majka, J. (1982). Filozofia społeczna. Wrocław.
Marzec-Holka, K. (2005) (ed.). Kapitał społeczny a nierówności. Kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz.
Marzec-Holka, K. (2003) (ed.) Pomoc społeczna – praca socjalna. Teoria i praktyka, vol. 1. Bydgoszcz.
Marzec-Holka, K. (2005) (ed.). Kapitał społeczny a nierówności. Kumulacja i redystrybucja. Bydgoszcz.
Marynowicz-Hetka, E. (2007). Pedagogika społeczna. Academic textbook, vol. I and II. Warszawa. Przecławska, A., Theiss, W. (1993). Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse. In: A. Przecławska (ed.). Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań. Warszawa.
Theiss, B. (1994). Od chrześcijańskiego miłosierdzia do liberalnej demokracji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5.
Theiss, M. (2007). Krewni, znajomi, obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna. Toruń.