Love and Responsibility – Mutual Relationships and Dependencies in a Pedagogical Perspective LOVE AND RESPONSIBILITY – MUTUAL RELATIONSHIPS AND DEPENDENCIES IN A PEDAGOGICAL PERSPECTIVE

Main Article Content

Adam Maj

Abstract

The subject of the analysis is the relationship of love and responsibility in terms of pedagogical axiology. The nature of the human person is the foundation and source of both values. Love and responsibility, while differing from each other, have common elements in terms of their object of action (God, man), their content (the good), they are similar in the dynamics of development, gradualism and have a dialogical character. At the same time, they occur in specific relationships: ontic (love does not exist without responsibility) and developmental (the maturity of love is directly proportional to the development of responsibility). The connections and dependencies between the two values imply the necessity of simultaneous and skilful education to love and responsibility, which to a large extent determine the integral development of the pupil, his humanity and maturity. This is an important task for the educator, whose activity should be characterized by love and educational responsibility.

Article Details

Section
Articles

References

Bartnik, Cz. S. (2003). Dogmatyka katolicka (t. 2). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Benedykt XVI (2009). Encyklika „Caritas in veritate”. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.
Chałas, K. (2006). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki (t. 1). Lublin–Kielce: Jedność.
Chałas, K., Łobacz, M. (2020). Przymioty osoby ludzkiej. Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Chłodna-Błach, I. (2016). Odpowiedzialność. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 670-672). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen.
Furmanek, W. (2011). Miłość – zagubiona wartość współczesnej pedagogiki. Rzeszów: Wydawnictwo Fosze.
Gudaniec, A. (2006). Miłość. W: Powszechna encyklopedia filozofii (t. 7, s. 237-242). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Hildebrand von, D. (1982). Fundamentalne postawy moralne. W: D. von Hildebrand, J. A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości (s. 7-50). Poznań: Wydawnictwo Św. Wojciecha.
Kowalczyk, S. (1979). Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
Łuczyński, A. (2016). Odpowiedzialność wychowawcza. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 672-678). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen.
Maj, A. (2009). Miłość. W: K. Chałas, A. Maj, J. Mariański, Wychowanie ku wartościom religijnym. Elementy teorii i praktyki (t. 4, s. 275-288). Lublin–Kielce: Wydawnictwo Jedność.
Nowak, M. (1999). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Ostrowska, K. (2004). W poszukiwaniu wartości, t. 1: Ja – inni. Kraków: Rubikon.
Podstawka, K. (2017). Młodzież szkolna wobec wartości moralnych, t. 1: Wartości moralne w stylach życia młodzieży. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.
Rynio, A. (2019). Wychowanie do odpowiedzialności. Studium teorii i praktyki pedagogiki integralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Szymańska, M. (2016). Miłość wychowawcza. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 599-604). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen.
Wojtyła, K. (1962). Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Wojtyła, K. (1994). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.