Creativity as a Task of a Person

Main Article Content

Anna Badora

Abstract

The article below presents a reflection on creativity, understood as a person’s task. The main research problem is contained in the question: what is creativity expressed as a task of a person. The first part of the article reviews the perspectives of understanding creativity that are presented in the literature. In the second part, a qualitative analysis of teachers’ free speech was carried out. The undertaken analyzes made it possible to formulate a response to the research problem posed.

Article Details

Section
Articles

References

Chałas, K., Łobacz, M. (2020). Przymioty osoby ludzkiej: edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kaczmarska, B. (2017). Twórczość artystyczna z życiu osób z niepełnosprawnością – indywidualny i społeczny wymiar arteterapii. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 1(22), 107-129.
Kozielecki, J. (1996). Człowiek wielowymiarowy. Wyd. 2 poprawione. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Mendecka, G. (2005). Twórczość a rozwój człowieka w biegu życia. Psychologia Rozwojowa, 10(4), 23-34.
Najder-Stefaniak, K. (2016). Twórczość. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 1183-1188). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen.
Nalaskowski, A. (1998). Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Nęcka, E. (2016). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Szmidt, J. K. (2009). Współczesne podejścia w pedagogicznych badaniach nad twórczością: przegląd wybranych stanowisk. W: K. J. Szmidt (red.), Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Łódź: Wydawnictwo AHE.
Szmidt, K. J. (2013). Pedagogika pozytywna: twórczość – zdolności – mądrość zespolone. W: K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska (red.), Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej (13-40). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Szymańska, M., Szymański, S. (2017). Twórcza postawa człowieka wobec realizacji jego życiowego powołania. W: A. Walulik, J. Mółka (red.), Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna (225-237). Kraków: Wydawnictwo Ignatianum.